Drotus Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

DROTUS nedir ve ne için kullanılır?

DROTUS, 100 veya 150 ml’lik şişede, 5 ml’lik işaretli ölçek ile beraber sunulan şuruptur. DROTUS etkin madde olarak levodropropizin içerir.

Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DROTUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DROTUS’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DROTUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bulantı Kusma

• Hazımsızlık

• Midede yanma hissi

• İshal

• Dil iltihabı, ağız yaralan

• Halsizlik Yorgunluk Uyuşukluk

• Titreme

• Baş ağnsı

• Baş dönmesi

• Çarpıntı

• Kalp atımının hızlanması

• Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Aleıjik deri reaksiyonlan (kızanklık, kaşıntı).

Bu DROTUS’un hafif yan etkisidir.

Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullarıma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DROTUS Nasıl Kullanılır?

Yaşlılarda Kullanımı

DROTUS erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6’şar saat ara ile 10 ml (60 mg) şurup (2 ölçek) şeklinde uygulanır.

İlaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar yada bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

DROTUS’un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

DROTUS sadece ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

3 eşit doza bölünerek en az 6’şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.

10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 ml (ölçekteki 3 ml çizgisine kadar)

20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 ml (tam dolu 1 ölçek)

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Ciddi böbrek yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer DROTUS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DROTUS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

DROTUS dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DROTUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DROTUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

DROTUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DROTUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Levodropropizine veya DROTUS’un bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,

• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,

• Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa.

• Balgam çıkarmakta zorlanıyorsanız

DROTUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz var ise hekiminize danışmadan DROTUS’u kullanmayınız.

• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) var ise, hekiminize danışmadan DROTUS’u kullanmayınız.

Öksürük ilaçlan altta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.

"Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

DROTUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

DROTUS’un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DROTUS plasenta bariyerini geçtiği için bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DROTUS anne sütüne geçer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Uyku haline neden olabileceği için araç veya herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

DROTUS Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda lmmol (23 mg)’dan daha az sodyum (10 ml’de 4,6 mg sodyum sitrat dihidrat) ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçlan) ile DROTUS arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DROTUS prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.