Dropolev Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

DROPOLEV nedir ve ne için kullanılır?

DROPOLEV ŞURUP, 150 ml’lik şişede, 5 ml’lik işaretli ölçek ve pipet ile beraber sunulan şuruptur.

DROPOLEV ŞURUP etkin madde olarak levodropropizin ve klorfeniramin maleat içerir.

Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DROPOLEV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, DROPOLEV ŞURUP’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DROPOLEV ŞURUP’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilir);

Yaygın (10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir);

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden az fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir);

Seyrek (1000 hastanın 1’inden az görülebilir);

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir),

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilir)

 • Sedasyon (yatışma, sakinleşme)
 • Uyuklama (Somnolans)
 • Yaygın (10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir)

 • Bitkinlik
 • Kabızlık
 • Kusma
 • Ağız kuruluğu
 • Dikkat dağınıklığı
 • Anormal koordinasyon
 • Baş dönmesi
 • Seyrek (1000 hastanın 1’inden az görülebilir)

 • İdrar yapamama (Üriner retansiyon)
 • Çok seyrek (10000 hastanın birinden az görülebilir)

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu
 • Yorgunluk-asteni, halsizlik,
 • Uyuşukluk,
 • Baş ağrısı,
 • Denge bozukluğuna bağlı baş dönmesi (Vertigo),
 • Titreme (Tremor),
 • Uyuşma hissi (Parastezi),
 • Çarpıntı,
 • Düşük tansiyon (Hipotansiyon)
 • Nefes darlığı (Dispne),
 • Öksürük,
 • Solunum yollarında ödem
 • Bulantı, midede yanma ve ağrı,
 • Hazımsızlık (Dispepsi),
 • İshal (Diyare),
 • Asabiyet,
 • Uyku hali, benlik kaybı
 • Cilt kızarıklıkları (Eritem),
 • Cilt döküntüsü (Ekzantem),
 • El ve ayaklarda, dudaklarda, genital organlarda ve göz kapaklarındaki yumuşak dokuda daha derin ve geniş ödemin bulunduğu cilt reaksiyonu (Anjiyoödem)
 • Bacaklarda güçsüzlük,
 • Geçici görme kaybı ve göz bebeklerinde genişleme
 • Sara benzeri nöbet (epilepsi)
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (Anafilaktik reaksiyonlar)
 • Bronş sekresyonunda koyulaşma
 • Uykusuzluk (İnsomnia),
 • Uyarılabilirlik artışı,
 • Aşırı kaygı hali (Anksiyete),
 • Bilinç bulanıklığı (Konfüzyon),
 • Kolay öfkelenme (İrritabilite),
 • Kabus görme,
 • Depresyon,
 • Yaygın kızarıklık ve derinin soyulması (Eksfoliyatif dermatit),
 • Kızarıklık,
 • Işığa duyarlılık hali (Fotosensitivite),
 • Hemolitik anemi,
 • Kan bozukluğu (Kan diskrazileri),
 • İştahsızlık (Anoreksi),
 • Bulanık görme
 • Kulak çınlaması (Tinnitus),
 • Hepatit, sarılık
 • Kas seyirmeleri, kas güçsüzlüğü
 • Göğüste ağrı ve basınç hissi
 • Kalp atım düzensizliği (Aritmi)
 • DROPOLEV Nasıl Kullanılır?

  Yaşlılarda Kullanımı

  DROPOLEV ŞURUP erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6’şar saat ara ile 10 ml şurup (2 ölçek) şeklinde uygulanır.

  İlaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar ya da bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır. Öksürük, bir hastalık belirtisidir, bu nedenle asıl hastalık etkeni araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.

  DROPOLEV ŞURUP’un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

  DROPOLEV ŞURUP sadece ağızdan kullanım içindir.

  Ölçek kaşığı veya pipet kullanılarak şurup içilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  3 eşit doza bölünerek en az 6’şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.

  10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 ml (pipetle 3 ml)

  20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 ml (tam dolu 1 ölçek)

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Ciddi böbrek yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranı göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer DROPOLEV ŞURUP ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DROPOLEV

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DROPOLEV ŞURUP’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DROPOLEV Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DROPOLEV Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  DROPOLEV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DROPOLEV Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin maddeler veya DROPOLEV ŞURUP’un bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
 • Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,
 • Balgam çıkartmakta zorlaştıran hastalığınız (kartagener sendromu ve mukosiliyer fonksiyon bozukluğu hastalıkları varsa)
 • Son 14 gün içerisinde monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI), örneğin izokarboksazid, linezolid, fenelzin, tansilipromin ve trisiklik antidepresanalar gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar kullandıysanız DROPOLEV ŞURUP’u kullanmayınız.
 • DROPOLEV Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Ciddi böbrek yetmezliği (kreatin kleransi < 35 mL/dak)
 • Diyabet (şeker hastalığı),
 • Alerji,
 • Mide ülseri,
 • Kalp ritim bozukluğu,
 • Epilepsi (sara hastalığı),
 • Kan basıncında yükselme veya kalp-damar hastalıkları,
 • Prostat büyümesi,
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Göz tansiyonu,
 • Bronşit, bronşiektazi (bronş genişlemesi), astım,
 • Aşırı aktif tiroid fonksiyon bozukluklarınız var ise,
 • 65 yaş üstünde iseniz hekiminize danışmadan DROPOLEV ŞURUP’u kullanmayınız.
 • Öksürük ilaçları altta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmamalıdır.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  DROPOLEV İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DROPOLEV ŞURUP’u besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir. Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DROPOLEV ŞURUP plasenta bariyerini geçtiği için bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DROPOLEV ŞURUP anne sütüne geçer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Uyku haline neden olabileceği için araç ve herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

  DROPOLEV Etken Maddesi Nedir?

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  İçeriğinde bulunan metil paraben sodyum ve propil paraben sodyum, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün her 5 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  İçeriğinde bulunan ponso 4R, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Alprazolam, bromezapam, diazepam, klonazepam, klorazepat, klordiazepoksit, buspiron, hidroksizin, zolpidem gibi sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanılırken dikkatli olunması gerekir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DROPOLEV prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.