Dropia-met İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

DROPIA-MET nedir ve ne için kullanılır?

DROPİA-MET Tip 2 Diabetes Mellitus (insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı) tedavisinde aşağıdaki durumlarda endikedir.

Metformin ile tolere edilebilen maksimum ağızdan tek ilaçla tedavi dozunun kullanılmasına rağmen yeterli şeker kontrolü sağlanamayan hastalarda

Maksimum tolere edilebilen dozda metformin ve sulfonilüre ağızdan tedavisi ile yeterli şeker kontrolü sağlanamayan hastalarda sulfonilüre ile birlikte kullanılabilir. DROPİA-MET film tablet 30, 60, 90 ve 180 film tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. Beyaz renkli, oblong, film kaplı tabletler olarak sunulmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DROPIA-MET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DROPİA-MET’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kandaki laktik asit miktannın artması (laktik asidoz), metforminin çok nadir görülen bir yan etkisidir. Daha sıklıkla böbrek hastalığı olan kişilerde görülür. Kandaki laktik asit miktannın artmasının belirtileri üşüme ve rahatsızlık hissi, şiddetli kusma ve bulantı, kann ağnsı, açıklanmamış kilo kaybı ve hızlı nefes alıp vermedir.
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa DROPIA-MET’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Diyabetli hastalarda gözün arka tarafındaki retinanın kalınlaşması bulanık görmeye neden olur (maküler ödem). Bu durum DROPİA-MET ve benzer ilaçlar alan hastalarda nadir de olsa görülür.
 • Duyu azalması.
 • Karaciğer iltihabı.
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tibbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kansızlık,
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik,
 • Kilo artışı,
 • Eklem ağnsı,
 • Görme bozukluklan,
 • Baş ağnsı,
 • İdrarda kan tespit edilmesi,
 • Cinsel güçsüzlük,
 • Vücudun belirli bölgelerinde şişme,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu (iltihap oluşturan mikrobik hastalık),
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklannın iltihabı,
 • Uykusuzluk,
 • Vitamin B12 emiliminde ve serum seviyelerinde azalma,
 • Tat alma bozukluğu,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Karın ağrısı,
 • İştah kaybı,
 • Deri üzerinde oluşan kızarıklık,
 • Kurdeşen,
 • Şiddetli kaşıntı,
 • Bunlar DROPİA-MET’in hafif yan etkileridir.

  DROPIA-MET Nasıl Kullanılır?

  Eğer şeker hastalığına bağlı bir diyet uyguluyorsanız DROPİA-MET kullandığınız sürede de diyetinizi uygulamaya devam etmelisiniz.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça dozu günde iki defa bir tablet DROPİA-MET 15mg/850 mg film tablettir.

  Belirli aralıklarla kilonuz ölçülmesi gerekmektedir. Kilonuzda bir atış olduğu takdirde doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Uzun süredir devam eden tip 2 diyabeti, kalp hastalığı olan veya önceden inme geçirmiş olan ve pioglitazon ve insülin ile tedavi edilen bazı hastalarda kalp yetmezliği gelişmiştir. Olağan dışı nefes darlığı veya hızlı kilo alımı ya da bölgesel şişlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz. DROPİA-MET’i her zaman doktorunuz söylediği gibi kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  DROPİA-MET film tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

  DROPİA-MET film tableti yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile). DROPİA-MET’i yemekle birlikte, yemek sonrasında veya aç karnına alabilirsiniz. DROPİA-MET’i yemeklerle birlikte veya yemek sonrasında almak metforminle ilişkili mide-bağırsak belirtileri azaltabilir.

  Çocuklarda Kullanımı:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaş üzeri hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği/karaciğer yetmezliği:

  Şiddetli böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda DROPİA-MET kullanılmamalıdır.

  Eğer DROPİA-MET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DROPIA-MET

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DROPİA-MET’ten kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DROPIA-MET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir daha ki dozu olağan dozda ve zamanında alınız. Kaçırdığınız dozu tamamlamak için fazladan bir tablet almayınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DROPİA-MET ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Doktorunuza danışmadan DROPİA-MET kullanımını sonlandırmayınız.

  DROPIA-MET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DROPIA-MET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • DROPİA-METin içeriğindeki pioglitazon, metformin veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Bir kalp krizi veya göğüste şiddetli bir ağrı geçirdiyseniz,
 • Kalp yetmezliğiniz veya kalp yetmezliği öykünüz varsa,
 • Nefes alıp vermekte güçlük çekiyorsanız,
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Çok fazla alkol tüketiyorsanız (düzenli olarak alkol kullanıyorsanız veya ara sırada olsa çok fazla miktarda alkol tüketiyorsanız),
 • Diyabetik ketoasidozunuz varsa (şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi. Belirtileri; hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma),
 • Akut koroner sendromunuz (damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması) varsa,
 • Böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Çok fazla susuz kaldıysanız veya ciddi bir enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) hastalığınız varsa,
 • X-Ray (örn; MR, röntgen) işlemi için ilaç alacaksanız (damar içine uygulanan ilaçlar),
 • Emziriyorsanız.
 • Ayrıca, DROPİA-MET’in 18 yaş altı kullanımında güvenlik ve etkinliği bilinmediği

  için bu yaş grubunda kullanılması önerilmemektedir.

  DROPIA-MET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığa (konjestif kalp yetmezliği) neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir. Bu nedenle, bu grup ilaçlar, konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (NYHA sınıfı 1-4) kullanılmamalıdır._

  İnsülin ile birlikte çok sıkı takip altında kullanılabilir.

  Eğer,

 • Maküla ödemi denilen (gözün arka kısmının şişmesi) özel bir tip şeker hastalığına bağlı göz hastalığınız varsa,
 • Hamile kalmayı planlıyorsanız,
 • Yumurtalıkta oluşan kistleriniz varsa ilaç kullanımı ile birlikte hamile kalma olasılığınız artabilir,
 • Kalp veya karaciğeriniz ile ilgili bir probleminiz varsa,
 • Böbrek fonksiyonlarınızda bir azalma meydana gelirse veya böbrek fonksiyonlarını etkileyen başka ilaçlar kullanıyorsanız (örneğin katyonik ilaçlar),
 • Yaşlandıkça böbrek fonksiyonları azalmış olabileceğinden 65 yaş üstü hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Laktik asidoz (kanda laktik asit birikimi) metformin birikimi nedeniyle meydana gelebilen ender; fakat, ciddi bir metabolik hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıktır. Ağır böbrek yetmezliği olan şeker hastalığı, yetersiz diyabet kontrolü, ketozis (karbonhidrat ve uçucu yağ asit metabolizmasının bozulması sonucu, kan şekeri seviyesinin düşmesi, karaciğer glikojen ve glikoz rezervlerinin tükenmesi, karaciğerde yağ dejenerasyonu ve keton cisimlerinin artışı ile karakterize metabolik bir hastalıktır), uzun süreli diyet, aşırı alkol alımı, karaciğer yetmezliği veya doku hasarı durumlarında laktik asidoz görülebilir. Laktik asidozdan şüphelenildiği takdirde, doktorunuz DROPİA-MET tedavinizi sonlandırabilir ve derhal hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DROPIA-MET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DROPİA-MET’i yemekle birlikte, yemek sonrasında veya aç karnına alabilirsiniz. DROPİA-MET’i yemeklerle birlikte veya yemek sonrasında almak metforminle ilişkili mide-bağırsak belirtilerini azaltabilir.

  DROPİA-MET ile birlikte alkol alınması tavsiye edilmez.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DROPİA-MET’in hamilelikte kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DROPİA-MET, anne sütüne geçebilir, bu sebeple emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  DROPİA-MET’in araç ve makine kullanım becerisi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

  DROPIA-MET Etken Maddesi Nedir?

  DROPİA-MET her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  DROPİA-MET’in aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması kan şekerinizi etkileyebilir:

 • Kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için kullanılan ilaçlar,
 • Sitokrom P450 etkili ilaçlar (gemfıbrozil),
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol ilaçlan),
 • Alkol,
 • Furosemid,
 • Nifedipin,
 • Katyonik ilaçlar (simetidin, amilorid, digoksin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim ve vankomisin),
 • Tiyazidler ve diğer idrar söktürücü ilaçlar, kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, estroj enler, fenitoin, nikotinik asi d, sempatomimetikler, kalsiyum kanal bloker ilaçlar ve izoniazid,
 • Salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol ve probenesid gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlar,
 • Metal bileşikler (demir ürünleri, magnezyum ürünleri, kalsiyum içerikleri nedeniyle süt ürünleri)
 • DROPIA-MET prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.