Droflu Cold Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

DROFLU COLD nedir ve ne için kullanılır?

DROFLU COLD, 20 ve 24 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. DROFLU COLD, etkin madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içerir.

DROFLU COLD’un etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antienflamatuvar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

DROFLU COLD, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır.

• Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DROFLU COLD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DROFLU COLD’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme: deride şiddetli kaşıntı ve döküntü: tansiyon düşmesine bağlı çırpıntı ve baş dönmesi (Aşın duyarlılık — Alerji).

 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti)
 • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon)
 • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı
 • Şiddetli kann ağnsı (mide ülseri veya pankreatit)
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer İşlev bozukluğu)
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi
 • kanaması)

  • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması)

  • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu)

 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
 • • Deri İçİ sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı İle seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme)
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit)
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsam-halüsinasyon)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DROFLU COLD’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler:

  Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  Yaygın:

  • Sinirlilik

  • Uykusuzluk

  • Baş dönmesi

  • Sersemlik

  • Ağız kuruluğu

  • Bulantı

  • Kusma

  Yaygın olmayan:

  • Kansızlık

  • Kurdeşen

  • Kaşıntı

  • Kızarıklık

  • Yüzde döküntü

  • Y örgünlük

  • Telaş hali

  • Huzursuzluk

  • Baş ağrısı

  • Bacaklarda su toplaması

  • Karında ve midede ağrı, şişkinlik

  • Hazımsızlık

  • İdrarda yanma

  • İdrar yapamama

  Seyrek:

  • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar)

  • Kişilik bozukluğu

  • Tansiyonda artış

  • Çarpıntı, kalp atımının hızlanması

  • Kalp yetmezliği

  • Göğüs ağnsı

  • Nefes darlığı

  • İshal ya da kabızlık

  • Gaz

  • Deri döküntüsü

  • Alerjik dermatit (egzama)

  • Diğer kardiyak disritmİIer (kalp atım bozuklukları)

  Çok seyrek:

  • Deride kan oturması, kanama

  • Kan hücrelerinin sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya da sanya dönmesi, ateş, boğaz ağrısı, ağızda hafif ülser, halsizlik, gribal belirtiler, burun ya da deride kanama)

  • Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı

  • Görme bozukluğu

  • Kulak çınlaması

  • Baş dönmesi

  • Mide ülseri, delinmesi

  • İltihabi bağırsak hastalığı

  • Kan kusma

  • Karaciğer iltihabı, sarılık

  • Nefes almada zorluk, astım, bronşların daralması

  • Hırıltı

  • Ağızda yara

  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları ve doku kaybı

  • Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)

  • İdrarda kan tespit edilmesi

  • Ödem

  Bilinmiyor:

  • Sinirlilik, endişe hali

  • İrritabilİte (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)

  Bunlar DROFLU COLD’un hafif yan etkileridir.

  DROFLU COLD Nasıl Kullanılır?

  Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

  Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

  DROFLU COLD tablet ağızdan, bir bardak su ile alınır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerinde hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda DROFLU COLD’un kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

  Eğer DROFLU COLD ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DROFLU COLD

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DROFLU COLD’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DROFLU COLD Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DROFLU COLD Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  DROFLU COLD tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  DROFLU COLD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DROFLU COLD Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Kalp damar sistemi ile İlgili riskler

  NSAli’ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

  DROFLU COLD koroner arter "bypass" cerrahisi Öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

  Sindirim sistemi ile ilgili riskler

  NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

  Eğer,

  DROFLU COLD’un içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşın duyarlılığınız varsa,

  Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanımı
 • sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,

  Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,

 • İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
 • Flamileliğin geç evresinde (ö.aydan itibaren) iseniz,
 • Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,

  Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,

  Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,

  Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,

  Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

  Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu-durum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,

 • 12 yaş altı çocuklarda
 • DROFLU COLD Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza DROFLU COLD’u kullanılıp

  kullanılamayacağına doktorunuz karar verilecektir.

  • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili İlaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.

  • Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.

 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser kanama ve harabiyet gibi ciddi mide bağırsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompası inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyetİ veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde DROFLU COLD kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
 • • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.

  Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa doktorunuza başvurunuz.

  Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir tür beyin zan iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

  Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD, böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklama, kaşıntı, sarılık, kamın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar).

  İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında DROFLU COLD tedavisine devam ediniz.

  DROFLU COLD kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa DROFLU COLD kullanırken dikkatli olunuz.

  Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (öm: yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozu aşmayınız.

  Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabİlen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.

  Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödem (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuza danışınız.

  5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

  60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.

  Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

  • Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

  • Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).

  • Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  • Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme risli daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

 • Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla ani başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol
 • açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp

  ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  DROFLU COLD İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DROFLU COLD, hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  DROFLU COLD’un kullanımı tavsiye edilmez.

  DROFLU COLD kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine

  kullanmayınız.

  DROFLU COLD’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

  bilgiler

  İçerikte bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle

  herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  • Yüksek tansiyon ilaçları ile birlikte alındığında; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.

  • Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanların (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.

  • Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

  • Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

  • Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin. kanamisin, streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

  • Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında DROFLU COLD’un etkisi gecikebilir.

  • İdrar söktürücü ilaçlar (Örn. furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

  • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin ve takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.

  • Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olur.

  • İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.

  • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

  • Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

  • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozitleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birlikte kullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılanlarını etkileyerek kan düzeylerini artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.

  • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

  • Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.

  • Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzim olan CYP2C9’u inhibe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

  • DROFLU COLD’un burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (örn. Amitriptilin, mortriptilini imipramİn ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ’leri (monoamino oksidaz inhibitörleri: moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

  • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.

  • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

  • İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini artırabilir.

  • Birlikte kullanımda DROFLU COLD, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) antidepresanlann (depresyon tedavisinde kullanılır), kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini artırabilir.

  • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi İle birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

  veriniz.

  DROFLU COLD prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.