Dozyl Easy Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

DOZYL EASY nedir ve ne için kullanılır?

DOZYL EASY (Donepezil hidroklorür), beyaz renkte ve yuvarlak tablettir. Her bir tablet 5 mg donepezil hidroklorür içerir ve 14, 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur.

DOZYL EASY tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

DOZYL EASY, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DOZYL EASY’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

DOZYL EASY ile en sık görülen yan etkiler, ishal, kas krampları, halsizlik, bulantı, kusma ve uykusuzluktur.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Seyrek:

 • Karaciğer haşan örneğin hepatit gibi. Hepatitin belirtileri kusma hissi veya kusma, iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin sararması, koyu renkli idrar
 • Yaygın olmayan:

 • Mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri. Ülserin belirtileri, mide ağnsı ve göbek ile gögüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir.
 • Mide veya bağırsak kanaması. Bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veya rektumda kan görülmesi gibi etkileri gözlenebilir.
 • Nöbet veya kasılma (konvülsiyon)
 • ‘Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.’

  ‘Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.’

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz : Çok yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

  İshal, bulantı, baş ağnsı.

  Yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

  Kas kramplan, bitkinlik, insomnia (uyuma zorluğu), soğuk algınlığı, iştah kaybı, halusinasyon (varsam, hayal görme), ajitasyon (huzursuzluk), saldırgan davranış, bayılma, baş dönmesi, mide rahatsızlığı, döküntü, kaşıntı, idrar kaçırma, ağn, kazalar, (hastalar düşmeye daha eğilimli hale gelebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir) anormal rüyalar

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  Kalp atışının yavaşlaması

  Seyrek olarak bildirilen yan etkiler:

  Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve aynca uzuvlarda kontrol edilemeyen hareketler

  DOZYL EASY Nasıl Kullanılır?

  Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır. Kullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

  Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut olan DOZYL EASY 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir

  Önerilen en yüksek doz her gece 10 mg donepezil hidroklorürdür

  İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima

  doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz

  Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz

  Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz

  Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

  DOZYL EASY’i gece yatmadan önce ağız yoluyla alınız. Tableti dilinizin üzerine yerleştiriniz, erimesini bekleyiniz ve daha sonra isteğe göre bir bardak suyla veya susuz olarak yutunuz.

  • Değişik yaş gruplan

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  İlacın, tedavi süresince Alzheimer’lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Donepezil hidroklorürün klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

  Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer DOZYL EASY’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DOZYL EASY

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Hergün bir tabletten fazla almayınız. DOZYL EASY’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

  DOZYL EASY’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DOZYL EASY Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DOZYL EASY ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

  Tedaviye ara verilmesi durumunda DOZYL EASY’nin yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.

  DOZYL EASY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DOZYL EASY Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya DOZYL EASY içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa

  • Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

  DOZYL EASY Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyşeniz

  • Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz

  • Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa

  • Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa

  • Karaciğer hastalığı veya sanlık geçirdiyseniz

  • İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız

  “Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  DOZYL EASY İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DOZYL EASY yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler DOZYL EASY’nin etkisini değiştirmez.

  DOZYL EASY alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol DOZYL EASY’nin etkisini zayıflatabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız DOZYL EASY kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

  DOZYL EASY Etken Maddesi Nedir?

  DOZYL EASY laktoz monohidrat içerdiğinden eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  DOZYL EASY her bir ağızda dağılan tablette; 7.5 mg monosodyum sitrat anhidr, 7.5 mg kroskarmelloz sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

  DOZYL EASY fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Her bir ağızda dağılan tablet 20 mg polakrilin potasyum içermektedir bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

  • Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin v.b.)

  • Antibiyoikler

  • Mantar ilaçlan

  • Kas gevşeticiler

  • Antidepresanlar

  • Antikonvülsanlar

  • Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin galantamin)

  • Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar

  • Antikolineıjik ilaçlar

  • Genel anestezikler

  • Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)

  Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına DOZYL EASY aldığınızı söyleyiniz.

  Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DOZYL EASY prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.