Dotarem Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

DOTAREM nedir ve ne için kullanılır?

DOTAREM, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) için kullanılan kontrast ürünler grubundadır. Yalnızca damar içi uygulama yoluyla kullanılır.

DOTAREM, beyin, omurga, diğer tüm vücut patolojilerinde manyetik rezonans görüntüleme sırasında görüntü kalitesini artırmak için kullanılır.

DOTAREM, görüntü kalitesini artırarak ilgili organların daha net ve açıkça görüntülenmesini sağlar. Bu ilaç yalnızca teşhis amaçlı kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DOTAREM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

DOTAREM ile görülen yan etkiler genellikle hafif ve orta derecede olup geçicidir.

Yan etkilerin çoğu enjeksiyon sırasında ya da uygulamayı takip eden ilk bir saat içinde ortaya çıkar. Bazı etkiler DOTAREM enjeksiyonunda bir kaç gün sonra ortaya çıkabilir.

DOTAREM ile görülen yan etkiler genellikle hafif ve orta derecede olup geçicidir. DOTAREM’in uygulanması sırasında raporlanan en yaygın istenmeyen etkiler, mide bulantısı, kusma, kaşıntı ve alerjik reaksiyonlardır (genellikle deriyi etkileyen).

Yan etkilerin çoğu enjeksiyon sırasında ya da enjeksiyondan sonra ilk bir saat içerisinde oluşur. DOTAREM’in enjeksiyonu sonrası birkaç gün içerisinde bazı yan etkiler ortaya çıkabilir.

Diğer gadolinyum içeren kontrast maddeler ile birlikte uygulandığında DOTAREM alan hastalarda nefrojenik sistemik fibrozis (deri sertleşmesi neden olur ve aynı zamanda yumuşak dokuları ve iç organları etkiler) bildirilmiştir.

İstenmeyen etkiler, görülme sıklığına göre şu şekilde değerlendirilmelidir;

Çok yaygın : > 1/10

Yaygın : > 1/100 ila < 1/10

Yaygın olmayan : > 1/1.000 ila < 1/100

Seyrek : > 1/10.000 ila < 1/1.000

Çok seyrek : < 1/10.000

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

DOTAREM ile raporlanan yan etkiler aşağıda listelenmektedir:

Çok yaygın yan etkiler:

 • baş ağrısı
 • karıncalanma duygusu Yaygın yan etkiler:
 • enjeksiyon yerinde sıcaklık ya da soğuk hissetme ve/veya acı
 • mide bulantısı
 • kusma
 • deride kızarıklık, kaşıntı ve döküntü
 • sıcak/soğuk hissetme
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • alerjik reaksiyonlar
 • Seyrek yan etkiler:

 • ağızda olağandışı tat
 • ürtiker (kaşıntı ve yanma ile döküntü),aşırı terleme Çok seyrek
 • ajitasyon (huzursuzluk durumu), anksiyete (endişe)
 • koma, kasılmalar, nöbet (kısa bilinç kaybı), baygınlık (baş dönmesi ve bilinç kaybı hissi), baş dönmesi, koku bozukluğu (genellikle kötü koku algısı), titreme
 • konjunktivit (bir çeşit göz iltihabı, göz yangısı), göz kızarıklığı, bulanık görme, göz şişmesi, gözyaşı salgısının artması
 • kalp durması, hızlı ya da anormal yavaş kalp atışı, düzensiz kalp atışı, çarpıntı, hipotansiyon ya da hipertansiyon, kan damarlarının genişlemesi, solgunluk
 • solunum durması, nefes almada zorluk, boğazda sıkışma hissi, hırıltılı solunum, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, akciğer ödemi (akciğerlerde sıvı birikmesi), faringeal ödem (yutağın şişmesi)
 • ishal, mide ağrısı, tükürük salgısının artması
 • ekzema, anjiyoödem (deride, özellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda kabarma)
 • kas krampları, kas güçsüzlüğü, sırt ağrısı
 • halsizlik, göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık hissi, ateş, titreme, yüzde ödem, yorgunluk, soğukluk, enjeksiyon bölgesinde rahatsızlık, enjeksiyon bölgesinde acı, enjeksiyon bölgesinde şişkinlik, enjeksiyon bölgesinde inflamasyon/yangı ya da nekroza neden olabilen ürünün kan damarlarının dışına yayılması, yüzeysel flebit (derin olmayan toplardamar iltihabı)
 • Bilinmeyen

 • nefrojenik sistemik fibrosis (cildin sertleşmesine sebep olan ve ayrıca yumuşak doku ve iç organları etkileyebilen bir hastalık)
 • DOTAREM ile bildirilmeyen ancak benzer ürünlerle (intravenöz enjeksiyon ile uygulanan MRI için kontrast madde) bildirilen yan etkiler aşağıda raporlanmaktadır. DOTAREM uygulandıktan sonra da oluşabilir:

 • hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı)
 • sersemlik
 • geçici körlük, göz ağrısı
 • kulak çınlaması, kulak ağrısı
 • astım
 • ağız kuruluğu
 • deri reaksiyonları (deri üzerinde blisterler)
 • büllöz dermatit (deri üzerinde içinde sıvı birikmesi ile karakterize kabarcıkların oluştuğu bir tür iltihabi durum)
 • üriner inkontinans, (idrar kaçırma), böbrek yetmezliği
 • anormal elektrokardiyogram kanda demir, bilirubin ve ferritin düzeyinde yükselme, anormal karaciğer fonksiyon testleri
 • Çocuklarda istenmeyen etkiler

  DOTAREM ile ilgili istenmeyen etkiler, çocuklarda yaygın değildir ve bu istenmeyen reaksiyonlar yetişkinlerde bildirilenlerle aynıdır.

  DOTAREM Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  DOTAREM damar içine enjeksiyon şeklinde uygulanır.

  Uygulama sırasında doktor gözetiminde olacaksınız. Herhangi bir acil durumda gerekli ilacı uygulamak üzere damarınıza bir plastik iğne takılacak. Uygulama sırasında herhangi bir alerjiniz olursa DOTAREM verilmesi durdurulacaktır.

  Uygulama hastane ya da görüntüleme merkezinde yapılacaktır. Çekimi yapanlar uygulama ile ilgili alınması gereken önlemleri bilmekte ve ortaya çıkabilecek olası rahatsızlıklardan haberdardırlar.

  Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda ve karaciğer nakli olan ya da planlanan hastalarda DOTAREM kullanılması önerilmez. Bununla birlikte, DOTAREM kullanılacaksa, yalnızca tek doz uygulanmalı ve 7 gün süreyle ikinci bir doz uygulanmamalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda DOTAREM kullanılabilir.

  4 haftadan 1 yaşa kadar bebek ve çocuklarda, böbrek fonksiyonları tam gelişmediği için, doktor tarafından dikkatli bir değerlendirme yapıldıktan sonra DOTAREM kullanılacaktır.

  Bu yaş gruplarında DOTAREM kullanılacaksa, yalnızca tek doz uygulanmalı ve 7 gün süreyle ikinci bir doz uygulanmamalıdır.

  18 yaş altındaki hastalarda anjiyografide DOTAREM kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda DOTAREM kullanımına dair özel bir gereksinim bulunmamaktadır. Ancak böbreklerinizin düzgün çalıştığından emin olmak için kan testi yaptırmanız istenebilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek Yetmezliği: Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması önerilir. Böbrek yetmezliği teşhisi aldıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Karaciğer Yetmezliği: Özel bir kullanım tanımlanmamakla beraber, karaciğer yetmezliği teşhisi aldıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  DOTAREM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Size kullanmanız gerekenden fazla doz verilmesi ihtimali yoktur. DOTAREM, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından uygulanır. DOTAREM, kullanılması gerekenden fazla kullanıldığında, hemodiyaliz (kan temizlenmesi) yolu ile vücuttan atılır.

  DOTAREM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  DOTAREM, teşhis amaçlı kullanılan bir üründür ve size bir doktor tarafından klinikte uygulanmaktadır. Bu nedenle DOTAREM’i kullanmayı unutma ihtimaliniz bulunmamaktadır.

  DOTAREM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DOTAREM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  2. DOTAREM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  Bu bölümdeki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

  DOTAREM’i kullanmadan önce doktorunuzla birlikte buradaki bilgileri gözden geçirmelisiniz.

 • Eğer DOTAREM’in içerdiği etkin madde ya da yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
 • Eğer MR görüntüleme için kullanılan diğer kontrast ilaçlar gibi gadolinyum içeren ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • MR cihazına girmeden önce üzerinizdeki tüm metal aksesuarları çıkartın. Eğer kalp pili ya da damar klipsi kullanıyorsanız bunu doktorunuza söyleyin. MR makinaları çok güçlü mıknatıs özelliğine sahip olmaları nedeni ile bu bilgi ciddi sorunlar yaratmaması açısından önemlidir.

  DOTAREM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer daha önceki bir çekim sırasında kontrast ilaca karşı reaksiyon gösterdiyseniz
 • Eğer alerjiniz varsa (astım, aşırı kaşıntı, saman nezlesi gibi),
 • Eğer Beta-blokör kullanıyorsanız (kalp ve yüksek tansiyon için kullanılan bir ilaç)
 • Eğer ciddi derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Eğer yakın zamanda karaciğer nakil ameliyatı geçirdiyseniz veya karaciğer nakli planlanıyorsa,
 • Eğer bayılma sorununuz varsa ya da sara tedavisi görüyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.
 • • Şiddetli böbrek yetmezliği tanısı aldıysanız ve karaciğer nakil operasyonu planlanıyorsa doktorunuzu bilgilendirin.

  65 yaşın üzerindeyseniz, doktorunuz DOTAREM kullanmaya karar verirken böbreklerinizin düzgün çalıştığından emin olmak için kan testi isteyebilir.

  4 haftadan 1 yaşa kadar bebek ve çocuklarda, böbrek fonksiyonları tam gelişmediği için, doktor tarafından dikkatli bir değerlendirme yapıldıktan sonra DOTAREM kullanılacaktır.

  Tüm bu durumlarda doktorunuz ilacın sağlayacağı yararlar ile yaratacağı riski göz önüne alarak DOTAREM’i kullanacaktır. Eğer doktorunuz DOTAREM’i kullanırsa gerekli önlemleri alacak ve uygulama sırasında sizi yakından takip edecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  DOTAREM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DOTAREM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da adetiniz geciktiyse bunu hemen doktorunuza söyleyin.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOTAREM sütünüze geçebilir. DOTAREM kullandıktan sonra 24 saat süreyle bebeğinizi emzirmeye devam edip etmeyeceğinize doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  DOTAREM araç ve makine kullanma becerinizi etkilemez. Çekimden sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız araç ya da makine kullanmamalısınız.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  DOTAREM’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DOTAREM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.