Dostinex Nedir ve Fiyatı Ne Kadar? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Dostinex nedir ve ne için kullanılır?
Dostinex, kabergolin içeren oral bir tablettir. Amber renkli cam şişede ambalajlanır. Kapak içinde silika jel bulunur. Ambalaj büyüklüğü 2 ve 8 çentikli tablettir.
Dostinex, yüksek düzeylerde prolaktin üretilmesiyle sonuçlanabilecek hormonal bozukluğun neden olduğu diğer rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılabilir. Bu durum, erkeklerde ve kadınlarda hipofiz bezindeki tümorlerin neden olduğu yüksek prolaktin düzeylerini kapsar.
Dostinex dopamin agonistleri olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına aittir. Dopamin vücutta doğal olarak üretilir ve mesajların beyne iletilmesine yardımcı olur.

Kabergolin, kanda prolaktin üretimini azaltmak için dopaminin etkisini taklit eder. Prolaktin, memede süt üretimini uyaran hormondur.
Dostinex yalnızca yetişkinlerde kullanılmalıdır. 16 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Dostinex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilacı aldıktan sonra aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Bu semptomlar şiddetli olabilir:

Anormal veya olağan dışı düşünceler.

Kalp kapağı ve ilgili bozukluklar, örn. perikardiyumda sıvı sızıntısı (perikard efüzyonu) veya iltihap (perikardit). Bu çok yaygın bir yan etkidir (10 hastadan 1 ‘inden daha fazlasında görülür). Erken belirtiler şunlardan biri veya daha fazlası olabilir: Nefes almada güçlük, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, bayılma hissi, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, pelvik ağrı veya bacaklarda şişlik. Bunlar; akciğerleri, kalbi/kalp kapaklarını veya sırtın alt bölümünü etkileyebilen fibroz adlı rahatsızlığın ilk belirtileri olabilir.

Yaygın bir kaşıntı döküntü, hırıltılı veya hırıltısız nefes almada güçlük, bayılma hissi, vücutta veya dilde açıklanamayan şişlik ya da bu ilacı aldıktan hemen sonra görülen ve kendinizi kötü hissetmenize neden olan diğer semptomların gelişimi. Bunlar, alerjik bir reaksiyonun göstergesi olabilir.

Ciddi kişisel veya ailevi sonuçlarına rağmen güçlü kumar oynama isteği.

Birey için veya diğerleri için önemli bir sorun olacak şekilde artan cinsel istek.

Tedavi sırasında aşağıdaki etkileri de fark edebilirsiniz: Çok yaygın (10 hastadan 1’inden fazlasında görülür):

Uyku hali

Bulantı

Yaygın (10 hastadan 1’inden azında görülür):

Kabızlık

Bulanık görme

Doğumdan sonra düşük kan basıncı

Baş ağrısı

Baş dönmesi denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

Bayılma

Göğüs ağrısı

Depresyon

Mide ağrısı

Hazımsızlık

Mide mukozası iltihabı (gastrit)

Yaygın olmayan (100 hastadan 1’inden azında görülür):

Ani uyku başlangıcı vakaları

Gün içinde aşırı uyku hali/uyuklama

Saç dökülmesi

Şiddetli kaşıntı ve döküntü

Nefes darlığı

Dokularda sıvı toplanması nedeniyle şişlik

Anormal karaciğer ve karaciğer fonksiyonuna dair anormal kan testi sonuçları

Yetersiz oksijen alımıyla ilgili nefes alma sorunları

Kandaki bazı enzim düzeylerinde artış

Seyrek (1000 hastadan 1’inden azında görülür):

Kusma

Düşük kan basıncı

Alerjik cilt reaksiyonları (döküntüler, kaşıntı, vb)

Bitkinlik/kas güçsüzlükleri

Kalp atımının farkında olma

Burun kanaması

Sıcak basması

Karıncalanma hissi

Ellerde ve ayaklarda soğukluk ve bacak krampları

dostinex kullanıp hamile kalanlar

dostinex kilo aldırırmı

Dostinex Nasıl Kullanılır?

ğı için talimatlar:

Prolaktin düzeylerini azaltmak için: Başlangıçta bir haftaya yayılacak şekilde 0.5 mg’lık bir tablet almalısınız (iki doz olarak alınır) (örneğin, pazartesi günü bir tabletin yarısı ve Perşembe günü diğer yarısı). Dozunuz 3 mg’lık maksimum bir doza kadar veya tedaviye tam olarak yanıt verene kadar artırılacaktır.

Maksimum doz 3 mg/gün’ ü geçmemelidir.

Tableti ilk almaya başladığınızda, oturmaya, ayakta durmaya veya uzanmaya çalışırken pozisyonunuzu yavaşça değiştirmeniz önerilir; bunun nedeni Dostinex’in siz pozisyon değiştirirken başınızın dönmesine neden olacak şekilde kan basıncınızı düşürme ihtimalidir. Ayrıca, baş dönmesi riskini artırabileceği için alkolden ve uyku haline yol açan diğer ilaçlardan da kaçınmanız önerilir.

Tedavi sırasında, özellikle de tedavinin ilk birkaç gününde, doktorunuzun kan basıncınızı kontrol etmesi gerekebilir. Serviks veya rahim duvarınızdaki hücrelerde jinekolojik değerlendirme yapılması da gerekebilir.

Ağızdan alınır.

Bulantı veya kusma hissini azaltmaya yardımcı olması için Dostinex’i yemekle birlikte veya yemekten sonra almanız önerilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanımı

Dostinex’in 16 yaşından küçük hastalarda güvenliliği ve etkililiği saptanmamıştır.

Yaş

Yaşlılarda Kullanımı

Dostinex, yaşlı hastalarda henüz araştırılmamıştır; bununla birlikte, yaşlı hastalardan oluşan farklı bir popülasyonda kabergolin ile yapılan deneylerde önemli herhangi bir risk tespit edilmemiştir. Dostinex, hiperprolaktinemik bozuklukları olan yaşlı hastalarda resmi olarak incelenmemiştir.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz daha düşük dozlarda Dostinex kullandıracaktır.

Eğer Dostinex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Dostinex

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Çok fazla Dostinex tableti aldıysanız, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.
Dostinex’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dostinex Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Dozunuzu almayı unutmamanız önemlidir. Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozu normal şekilde alınız ve tabletlerinizi almayı hatırlamakta sorun yaşıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Dostinex ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size Dostinex’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Doktorunuz söylemeden ilacı bırakmamalısınız.

Bu ilacı nasıl almanız gerektiğine ilişkin başka sorularınız varsa, bunları doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Dostinex kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Dostinex Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

Kabergolin, ergot alkaloidleri olarak adlandırılan diğer ilaçlar (örn. pergolid, bromokriptin, lisurid, ergotamin veya ergometrin) ya da tabletteki diğer bileşenlerin herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz .

Ciddi karaciğer hastalığınız varsa.

Gebelikte şişkinlik ve idrarda proteinle (gebelik toksemisi) ilişkili yüksek kan basıncınız varsa.

Antipsikotiklerle tedavi ediliyorsanız veya doğumla ilişkili zihinsel hastalık hikayeniz varsa (puerperal psikoz).

Gebeyseniz veya emziriyorsanız.

Dostinex ile uzun süre tedavi edilecekseniz ve kalbinizi etkileyen fibrotik reaksiyonlarınız (skar dokusu) varsa veya olduysa.
Dostinex’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Kalp ve kan damarlarıyla ilgili hastalığınız varsa (kardiyovasküler hastalık).

EI ve ayaklarda soğukluk varsa (Raynaud sendromu).

Aç kaldığınızda karında sıkıntı veren ağrı (peptik ülser) veya mide ve barsaklarda kanamanız oluyorsa (gastrointestinal kanama).

Ciddi zihinsel hastalığınız, özellikle ruhsal bozukluk hikayeniz varsa.

Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa.

Böbrek fonksiyonunuzda anormallik varsa.

Doğumdan sonra kan basıncınızda artma oluyorsa.

Kalbinizi, akciğerlerinizi veya karnınızı etkileyen fibrotik reaksiyonlar (skar dokusu) oluşursa.
Dostinex ile uzun süre tedavi edildiğiniz durumda, hekiminiz tedaviye başlamadan önce kalbinizin, akciğerlerinizin ve böbreklerinizin iyi durumda olup olmadığını kontrol edecektir. Ayrıca tedavi başlamadan önce ve tedavi sırasında düzenli aralıklarla bir ekokardiyogram (kalbin ultrason testi) çekilmesini isteyecektir. Fibrotik reaksiyonlar oluştuğu takdirde tedavinin kesilmesi gerekecektir.

Hormonal bozukluklar için Dostinex ile uzun sureli tedavi alan kadınların smear testlerini içeren düzenli jinekolojik muayeneden geçmeleri önerilmektedir. Dostinex tabletlerini aldığınız süre boyunca doktorunuz tıbbi durumunuzu izlemeye devam edecektir.

Günlük tedavi dozu 3 mg’ın üzerine çıktığı takdirde hücre aralarındaki lifli bağ dokunun artması (fibroz) riski artabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Dostinex İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yan etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için, Dostinex tercihen yemekle birlikte veya yemekten sonra alınmalıdır. Alkolün etkisi bilinmemektedir, bu nedenle alkolden kaçınılmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız, bu durumu tedaviden önce doktorunuzla tartışınız.
Dostinex kullanmaya başlamadan önce gebe olmadığınızdan emin olunuz. Ayrıca Dostinex almayı bıraktıktan sonra en az bir ay boyunca gebe kalmamaya dikkat etmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Dostinex bebeğinize süt üretmenize engel olacağı için, emzirmeyi planlıyorsanız Dostinex kullanmamalısınız. Dostinex kullanmanız gerekiyorsa, bebeğinizi beslemek için başka bir yöntem kullanmalısınız.

Araç ve makina kullanımı
Dostinex, bazı durumlarda hiçbir uyarı belirtisi veya farkındalık olmadan uyku hali ve ani uyku vakalarına neden olabilir. Dostinex tedavisi sırasında araç veya makine kullanmamanız ya da zihinsel uyanıklık veya koordinasyon gerektiren aktivitelere katılmamanız önerilir. Böyle bir durumda Dostinex tedavinizin devam edip edemeyeceğine doktorunuz karar verecektir.
Dostinex Etken Maddesi Nedir?
Dostinex laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar i1e birlikte kullanımı
Dostinex’in etkililiğini azaltan ilaçlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Kan basıncınızı düşüren ilaçlar.

Zihinsel hastalık tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. klorpromazin, haloperidol gibi antipsikotik ilaçlar).

Bulantı ve kusma için kullanılan ilaçlar (örn. domperidon, metoklopramid).

Kanınızdaki Dostinex miktarını yükselterek yan etkileri artırabilen ilaçlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Parkinson hastalığı için ilaçlar.

Şiddetli migren ağrıları için ilaçlar (örn. pergolid, bromokriptin, lisurid, ergotamin, dihidroergotamin, ergometrin veya metiserjid).

Antibiyotikler (örn. eritromisin).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Dostinex prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.