Dosetia Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

DOSETIA nedir ve ne için kullanılır?

DOSETİA, opak beyaz gövde / opak lacivert kapaklı sert jelatin kapsüllerdir. 28 ambalajlarda bulunur.

Her kapsül mide asidine karşı koruyucu bir tabaka ile kaplı duloksetin hidroklorür içerir.

DOSETİA size (yetişkinlere),

 • Depresyon,
 • Diyabete bağlı nöropatik ağrı (sinir hasarıyla oluşan diyabete bağlı nöropatik a saplanır gibi, iğne batması ve sızı şeklinde, zonklayıcı ve elektrik çarpr
 • kapsüllük

  pelletleri

  ğrı, bıçak nası gibi

  kavramlarla tanımlanan ağrının tıp dilindeki karşılığıdır. Ağrının olduğu bölgede his kaybı görülebilir veya sıcak, soğuk, basınç, dokunma gibi uyarılar ağrı hissine neden olabilir),

  • Genel anksiyete bozukluğu (genel anksiyete bozukluğu, sürekli endişeli ve sinirli hissetme halidir),

  • Fibromiyalji (fibromiyalji özellikle sırt, boyun ve omuzlarda belirgin olmak üzere tüm vücutta görülebilen ve halsizliğin de eşlik edebildiği ağrı ile karakterize bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır),

  • Kronik ağrı (kemik, eklem veya kaslarda hissedilen kronik ağrı, devamlı h ssedilen, nükseden gerilme hissi, ağrı ve/veya sertliktir)

  diye adlandırılan hastalıkların tedavisi için verilmiş bulunmaktadır.

  Kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemde de depresyonunuzun ve anksiyetenin tekrar amasını

  önlemek için doktorunuz size DOSETİA vermeye devam edebilir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi DOSETIA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın yan etkiler: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın yan etkiler: 10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan yan etkiler: 100 hastanın l’inden az fakat 1.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  Seyrek yan etkiler: 1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir Çok seyrek yan etkiler: 10.000 hastanın Tinden az görülebilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa DOSETİA’y* kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  -Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir)

  • Dudak veya dilin şişmesi ile beraber baş dönmesi veya solunum zorluğuna neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar

  • Kilo alma veya yorgunluğa neden olabilen tiroid bezi aktivitelerinde azalma

  • Dehidrasyon, kanda sodyum seviyesi düşüklüğü (özellikle yaşlı hastalarda, belirtileri: baş dönmesi, güçsüzlük, zihin bulanıklığı, uykulu veya çok yorgun hissetme, kendini iyi hissetmeme, daha ciddi belirtiler, bayılma, nöbetler ve düşmeler), anti-diüretik hormonun yetersiz salımmı sendromu (SIADH)

  • İntihar davranışı, mani (aşırı aktivite, yarışma düşünceleri ve uyku ihtiyacı azalmasının olduğu bir hastalık), halüsinasyonlar, saldırganlık ve kızgınlık

 • Serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon), nöbetler
 • Göz içi basıncının artması (glokom)
 • • Ağızda enfeksiyon, dışkıya parlak kırmızı renkte kan bulaşması, nefes kokusu

 • Karaciğer yetmezliği, cildin veya göz aklarının sararması (sarılık)
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt, ağız, gözler ve genital bölgede kabarcıklar il 2 seyreden ciddi bir hastalık), anjiyoödem (yüz ve boğazda şişmeye neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar)
 • Çene kaslarında kasılma
 • Anormal idrar kokusu
 • • Menopozal semptomlar, erkek veya kadında göğüsten anormal süt gelmesi

  ise, sızın hastaneye

  veya size

  nden fazla

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut DOSETİA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  -Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın Tinden az fakat 1.000 hastanın T görülebilir)

  • Ses kısılmasına neden olan boğazda enfeksiyon

  • İntihar düşünceleri, uyuma zorlukları, diş gıcırdatma veya diş sıkma, zihin hissetmek, motivasyon kaybı

  carışıklığı

  ıramama,

  • Kaslarda istemsiz kasılmalar ve seyirmeler, huzursuzluk hissi veya yerinde dı sinirli hissetme, konsantrasyon güçlüğü, tat alma duyusunda değişiklik, hareketlerin kontrolünde güçlük, örneğin, koordinasyon eksikliği veya adalelerin istemsiz hareketleri, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesinin bozukluğu Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi, görme problemleri Baş dönmesi veya dönme hissi (vertigo), kulak ağrısı Hızlı ve/veya düzensiz kalp atışı

  Bayılma, baş dönmesi, ayakta dururken sersemlik veya bayılma hissi, el ve |eya ayak parmaklarında üşüme Boğazda sıkışma, burun kanaması

  Kan kusma veya siyah katran gibi dışkı, gastroenterit, geğirme Karın ağrısına ve cildin veya göz aklarının sararmasına neden olan karaciğer iltihabı Gece terlemeleri, ürtiker, soğuk terlemeler, güneş ışığına duyarlılık, morarma eğiliminde artış

  Adale sertliği, adale seyirmesi

  Zor veya hiç idrar yapamama, idrar başlatmada zorluk, geceleri idrara çıkma isteği, normalden daha fazla idrara çıkma isteği, idrar akışında azalma Vajina bölgesinde anormal kanama, ağır, ağrılı, düzensiz veya uzamış aralıklarda adet görme durumu, nadiren az kanama veya o ay adet görememe durumu Göğüs ağrısı, düşmeler (özellikle yaşlı hastalarda), üşüme, susama hissi, titjreme, ateş basması, yürüyüş tarzında anormallik Kilo alma

  a anormal

  DOSETİA karaciğer enzimlerinde ya da kan potasyum, kreatin fosfokinaz, ^jeker veya kolesterol seviyelerinde artışlar gibi sizin fark edemediğiniz etkilere de neden olabilir.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Bu etkiler normalde hafif ila orta şiddette olup, genellikle birkaç hafta içinde ortadan kaybolurlar.

  Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir)

  Baş ağrısı, uykulu hissetme Bulantı, ağız kuruluğu

  Yaygın yan etkiler (10 hastanın Tinden az fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir)

  • İştahsızlık

  • Uyuma güçlüğü, huzursuzluk, cinsel istekte azalma, anksiyete, orgazm zorl|uğu ya da yaşanmaması, anormal rüyalar görme

  • Sersemlik, uyuşukluk, titreme, titremeyle birlikte ciltte batma ve karıncalanma

  • Görme bulanıklığı

  • Kulak çınlaması (dışarıdan gelen ses olmamasına rağmen kulakta ses duyma)

  Göğüste kalp atımının hissedilmesi Kan basıncında artış, ateş basması Esnemede artış

  Kabızlık, ishal, mide ağrısı, kusma, mide ekşimesi veya hazımsızlık, gaz çıkarma Terlemede artış, kaşıntılı döküntüler Kas ağrısı, kas kasılması Ağrılı idrara çıkma Ereksiyon zorluğu, erken boşalma Yorgunluk Kilo kaybı

  Bunlar duloksetinin hafif yan etkileridir.

  Eğer herhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  DOSETIA Nasıl Kullanılır?

  DOSETİA’yı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  değilseniz

  Önerilen DOSETİA dozu günde iki kapsüldür (toplam 60 mg duloksetin). DOSETİA’nın etkisinin çok fazla veya çok az olduğunu düşünüyorsanız doktorunuz ile görüşünüz

  Uygulama şekli:

  DOSETİA ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yutunuz.

  DOSETİA almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte almak daha kolay olabilir.

  DOSETİA’yı ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla Doktorunuzla konuşmadan DOSETİA kullanmayı bırakmayınız.

  konuşunuz.

  Eğer DOSETİA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Çocuklar ve ergenlik döneminde kullanımı

  DOSETİA’nın normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gere

  Yaşlılarda Kullanımı

  cır.

  65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  DOSETİA son dönem böbrek hastalığı bulunan (diyaliz gerektiren) veya ağ

  r böbrek

  Yaşlılarda Kullanımı

  DOSETIA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DOSETIA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DOSETİA ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DOSETIA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanında alınız. Bir gün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla DOSETİA kullanmayınız.

  DOSETIA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla DOSETİA kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca dozunuzu azaltmanızı isteyecektir. DOSETİA’yı aniden kesen bazı hastalarda şu belirtiler görülebilir;

  Baş dönmesi, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duyma, bulantı veya kusma, titreme, baş ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşırı terleme veya verti bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.

  (denge

  go

  Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak sorun yaratan belirtiler yaşayacak olursanız, önerileri için doktorunuza danışmaksın

  sızın için

  ilZ.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

  DOSETIA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DOSETIA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  • Duloksetin veya DOSETİA’nın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa (“Yardımcı maddeler” kısmına bakınız)

  • Karaciğer hastalığınız varsa

  • Ciddi böbrek hastalığınız varsa

  • Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)

  • Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan siprofloksasin veya enoksasin kullanıyorsanız

  • Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı’ bölümüne bakınız)

  oktorunuz

  Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. D DOSETİA alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.

  DOSETIA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdakiler DOSETİA’mn size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer aşağıdakilerden herhangi bir tanesi sizde mevcutsa ilacı kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

  Eğer,

  • Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı’ bölümüne bakınız)

  • Bitkisel yolla tedavi için kullanılan kantaron (St. John’s Wort) kullanıyorsanız

  • Böbrek hastalığınız varsa

  • Daha önce nöbet geçirmişseniz

  • Taşkınlık (mani) durumunuz varsa

  • Bipolar bozukluktan (İki uçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) muzdarip iseniz

  • Bazı glokoni (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa

  • Kanama bozuklukları (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa

  • Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullanıyorsanız, özellikle de ileri yaştaysanız)

  • Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız

  • Duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı’ bölümüne bakınız)

  DOSETİA huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüğüne neden olabilir. Eğer size böyle bir şey olursa doktorunuza bildirin.

  İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları

  Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendiıjıi verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini t göstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepre ilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.

  ze zarar olarak an ilaçlar

  am

  Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:

  • Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsa

  • Genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidepresan ile tedavi görmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yaşından genç yetişkinlerin daha fa2;la intihar eğiliminde olduğunu göstermiştir.

  a olursa,

  Herhangi bir zamanda rahatsız edici düşünce veya eyleminiz olduysa ve> bunları hemen doktorunuza bildiriniz.

  anksiyete

  Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya bozukluğu yaşadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteyebilirsiniz. Bu, kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun daha kötüye gidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endişe duyup duymadıklarını sorabilirsiniz.

  Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:

  DOSETİA’nın normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir. Bu tip ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan etkilerin görülme riskinin arttığını bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yararına olacağı inancıyla, 18 yaş altındaki hastalara DOSETİA önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş altındaki bir hastaya DOSETİA reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız lütfen doktorunuza geri dönünüz. 18 yaş altındaki hastalar DOSETİA kullanırken, yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve kötüleşirse doktorunuzu haberdar etmelisiniz. Duloksetinin bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DOSETIA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DOSETIA aç veya tok kamına kullanılabilir. DOSETİA ile tedavi olurken alkol alınması halinde dikkatli olunmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOSETİA’yı ancak, doğmamış çocuğunuz için potansiyel yararlan ve oluşturduğu potansiyel riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun kararı ile kullanmalısını^.

  Doktorunuzun DOSETİA kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamile aldığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verişini mavimsi görünmesine neden olan yenidoğanın kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PP adlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellikl doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise ile derhal temasa geçiniz.

  Eğer DOSETİA’yı hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen s

  ken ilaç hızlandırıp ) olarak e bebek ktorunuz

  HN

  do

  bebeğiniz onra veya

  bebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler, gevşek kaslar, titreme,

  heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet ola doğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğiniz hakkında endişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız.

  ülir. Eğer sağlığı

  n

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken DOSETİA önerilmemektedir.

  kullanımı

  A’nın sizi

  Araç ve makina kullanımı

  DOSETİA kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir. DOSET nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine kullanmayınız.

  DOSETİA’nın içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DOSETİA kristal şeker içerir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  DOSETİA’nın etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup durumlarda kullanılabilir:

  aşağıdaki

  Diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji, kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kronik ağrısı, depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma.

  Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte DOSETİA kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığınız ilacı bırakmayınız.

  Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ): Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gün içinde kullandıysanız) DOSETİA kullanmamalısınız. DOSETİA da dahil olmak üzere reçeteye tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabilecek yan etkilere neden olabilir. DOSETİA kullanmadan en az 14 gün önce MAOİ kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce kullanmayı kesmeniz gerekir.

  i ilaçların DOSETİA

  Uyku veren ilaçlar: Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, fe|nobarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları çerebilir.

  Serotonin düzeyini artıran ilaçlar. Triptanlar, tramadol, triptofan, SSRI’lar (paroksetin ve fluoksetin gibi), trisiklikler (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, kantaron (St.John’s Wort) ve venlafaksin örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini DOSETİA ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.

  sulandırıcı ilaçlar v^şya kanın

  Oral antikoagülanlar veya antiplatelet ajanlar: Kanı pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DOSETIA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.