Dopamine Dbl Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

DOPAMINE DBL nedir ve ne için kullanılır?

 • DOPAMINE DBL kalbi uyaran ve kan damarları üzerinde etkili olan bir ilaçtır. Damardan yavaşça damla damla verilmek üzere seyreltilerek hazırlanır.
 • DOPAMINE DBL ampul içinde bulunmaktadır. 5 mklik her bir ampulde 200 mg dopamin hidroklorür bulunur. Her ambalajda 5 mlMik 5 ampul bulunur.
 • DOPAMINE DBL renksiz ampullerde berrak, renksiz veya açık sarı bir solüsyon içerir.
 • • DOP AMİNE DBL,

  Kalp krizi, kan zehirlenmesi, travmada (hasar), böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği, düşük kan basıncı (hipotansiyon) veya şok (dokulara kan akışında azalma) tedavisinde,

  Açık kalp ameliyatından sonra düşük kan basıncının ortaya çıktığı durumlarda diğer tedavilerle birlikte,

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi DOPAMINE DBL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden birisi olursa DOPAMINE DBL’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Şiddetli aleıjik reaksiyonlar, ani kaşıntılı pişik; ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağız ve boğazın şişmesi (soluk alma veya yutkunmayı zorlaştırabilir) ve bayılma hissi

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DOPAMINE DBL’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir

  Yaygın: 100 hastanın en az l’i ila 10’unda görülebilir.

  Yaygın olmayan: 1000 hastanın en az l’i ila 10’unda görülebilir.

  Seyrek: 10 000 hastanın en az l’i ila 10’unda görülebilir.

  Çok seyrek: 10 000 hastanın birinden daha azında görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

 • Baş ağrısı
 • Göz bebeklerinde büyüme
 • Düzensiz kalp atışı, kalp atım sayısının artması (taşikardi), göğüste ağrı (angina), çarpıntı, tansiyon düşüklüğü
 • Damarların daralması
 • Nefes darlığı
 • Bulantı, kusma
 • Yaygın olmayan:

 • Tüylerin diken diken olması
 • Kalpte iletim bozuklukları, kalp atım hızında yavaşlama
 • Tansiyon yükselmesi
 • Kangren, ayak kangreni (yaralar)
 • Kalpte ritim bozuklukları
 • Kanda azot artışı (azotemi)
 • DOPAMINE DBL Nasıl Kullanılır?

 • Size verilecek ilaç dozu sağlık durumunuza, vücut ağırlığınıza ve ihtiyacınıza göre verilecektir.
 • Uygulama hızı dikkatle kontrol edilecektir ve ihtiyacınıza göre ayarlanacaktır. İhtiyacınız oranını belirlemek için tedavi sırasında kalp atım hızı, kan basıncı ve idrar çıkışı ölçülecektir.
 • Kan basıncınız düşükse, dopamin hidroklorür size verilmeden önce kan nakli veya plazma genişletici verilebilir.
 • DOPAMINE DBL size verilmeden önce örneğin % 5 dekstroz ile seyreltilecektir. İlaç size yavaşça damla damla damardan verilecektir yalnız fizyolojik tuzlu solüsyon veya % 5’lik glukoz solüsyonu ile seyreltilmelidir.
 • Çocuklarda Kullanımı

  Dopaminin çocuklardaki güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlaması önerilmemektedir. Bununla beraber, kan basıncı, idrar çıkışı için yakın takip önerilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

  Dopaminin böbrek ve karaciğer yetmezliğinde etkisi bilinmemektedir. Bu durumda hastaların yakından izlenmesi gereklidir.

  Eğer DOPAMINE DBL ’nirı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DOPAMINE DBL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DOPAMINE DBL ’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DOPAMİNE DBL, size hastanede uygulanacağı için gerekenden az ya da çok almanız olası değildir, ancak bu konuda endişeniz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPAMINE DBL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DOPAMINE DBL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  DOPAMINE DBL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DOPAMINE DBL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Kan basıncında artışa neden olan bir tümörünüz varsa,

  Aşırı çalışan tiroid beziniz varsa,

  Düzensiz veya hızlı kalp artışlarınız varsa,

  Size halotan gibi belli anestetikler verildiyse,

  Dopamin veya sodyum metabisülfıte aşırı duyarlılık belirtileri göstermişseniz,

  DOPAMINE DBL’yi kullanmayınız.

  DOPAMINE DBL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa,

  Kan dolaşım problemi hikayeniz varsa (el ve ayak parmaklarınızda renk ve ısıda herhangi bir değişiklik olup olmadığı için takip edileceksiniz),

  Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  Kalp ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa,

  Son zamanlarda monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyonu önleyen ilaçlar veya yüksek tansiyonlu bireylerde kan basıncını düşüren ilaçlar) kullandıysanız,

  Nabız basıncında belirgin azalma gözlemlenirse

  “Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPAMINE DBL hamilelik sırasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPAMINE DBL emzirme sonrasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi ile ilgili veri yoktur.

  DOPAMINE DBL Etken Maddesi Nedir?

  Sodyum metabisülfıt içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (deri döküntüsü, göz kapağının, yüz veya dudakların şişmesi veya soluk almada güçlük) neden olabilir. Bu durum nadirdir ancak alerji veya astım şikayetiniz varsa daha çok risk altında olabilirsiniz.

  Bu ürün bir ampulde 1 mmol’dan (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar gibi belli ilaçları:

 • Anestetikler (dopamin, siklopropan ve halojene hidrokarbon anestetiklerle beraber kullanılmamalıdır)
 • Propranolol gibi alfa ve beta blokerler (sıklıkla kan basıncını ve kalp bozukluklarını tedavi etmede kullanılan ilaçlar),
 • Monoamin oksidaz inhibe ediciler (antidepresan ilaçlar),
 • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız, DOPAMINE DBL’yi dikkatli kullanınız, çünkü bu ilaçlarla dopamin etkileşir.
 • Diğer ilaçlar: İdrar atıhmmı arttıran ilaçların etkisini artırabilir.
 • Ergo alkoloidlerinden, trisiklik antidepresanlardan ve guanetidin içeren ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır.

  DOPAMINE DBL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.