Donefix Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

DONEFIX nedir ve ne için kullanılır?

DONEFİX, 5 mg donepezil hidroldorür İçeren beyaz, dairesel, bikonveks tabletlerdir. DONEFİX, 14 ve 28 tablet içeren PVC/A1 folyo blister içerisinde, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber piyasaya sunulmaktadır.

DONEFİX tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

DONEFİX, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DONEFIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

DONEFlX ile en sık görülen yan etkiler, İshal, kas krampları, halsizlik, bulantı, kusma ve uykusuzluktur.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek:

 • Karaciğer hasarı örneğin hepatit gibi. Hepatitin belirtileri kusma hissi veya kusma, iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin sararması, koyu renkli idrar.
 • Yaygın olmayan:

 • Mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri. Ülserin belirtileri, mide ağrısı ve göbek ile göğüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir.
 • Mide veya bağırsak kanaması. Bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veya rektumda kan görülmesi gibi etkiler gözlenebilir.
 • • Nöbet veya kasılma (konvülsiyon).

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. “Ciddi yan etkiler çok -seyrek-gerülür"——:—

  Aşağıdakilerdcn herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

  İshal, bulantı, baş ağrısı.

  Yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

  Kas krampları, bitkinlik, insomnia (uyuma zorluğu), soğuk algınlığı, iştah kaybı, halüsinasyon (varsam, hayal görme), ajitasyon (huzursuzluk), saldırgan davranış, bayılma, baş dönmesi, mide rahatsızlığı, döküntü, kaşıntı, İdrar kaçırma, ağrı, kazalar (hastalar düşmeye daha eğilimli hale gelebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir), anormal rüyalar.

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  Kalp atımının yavaşlaması.

  Seyrek olarak bildirilen yan etkiler:

  Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve ayrıca uzuvlarda kontrol edilemeyen hareketler.

  DONEFIX Nasıl Kullanılır?

  DONEFİX tableti gece yatmadan önce alınız.

  Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır. Kullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

  Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut olan DONEFİX 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir.

  Önerilen en yüksek doz her gece bir adet 10 mg DONEFİX’tir.

  İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

  ————-— Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz…………………………

  ___Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

  Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora

  kontrole’gitmeniz gerekebilir. ———–

  DONEFİX’i gece yatmadan önce, ağız yoluyla, bir bardak su İle yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: DONEFİXe,in klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

  Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer DONEFİX ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir İzleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DONEFIX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Her gün bir tabletten fazla almayınız. DONEFİX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

  DONEFEk ‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DONEFIX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bİr tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DONEFIX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Tedaviye ara verilmesi durumunda DONEFİX’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.

  DONEFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DONEFIX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya DONEFlX içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşın duyarlılık reaksiyonunuz) varsa,
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız.
 • DONEFIX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz,
 • Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz,
 • Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa,
 • Astım veya başka bir uzun sureli akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz,
 • İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DONEFIX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DONEFIX, yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler DONEFİX’in etkisini değiştirmez.

  DONEFİX,alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol DONEFİX4n etkisini •zayıflatabilir:—-;—;-

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. DONEFİX mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DONEFlX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız DONEFİX kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheİmer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. DONEFİX ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

  DONEFIX Etken Maddesi Nedir?

  Bu ürün, bir şeker türü olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  DONEFİX, lesitin [(soya) (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleıjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

 • Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin, v.b.),
 • Antibiyotikler;-

 • Mantar ilaçlan,
 • Kas gevşeticiler,
 • A nti depreş ani ar,
 • Antikonvülsanlar,
 • Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetİlkolinesteraz İnhİbİtörü ilaçlar (örneğin galantamin),
 • Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar,
 • Antikolineıjik ilaçlar,
 • Genel anestezikler,
 • Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel İlaçlar v.b.),
 • Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına DONEFlX aldığınızı söyleyiniz.

  Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DONEFIX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.