Dolven Cold Flu Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

DOLVEN COLD nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DOLVEN COLD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DOLVEN COLD & FLU‘yu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönnjıesi (aşırı duyarlılıkalerji),

• Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),

• Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),

• Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,

• Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit),

Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirildi sistemi kanaması),

Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına ykkalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),

Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu),

Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),

Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),

Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, göme bozuklukları (inme),

Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),

• Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsanı-halusinasyon).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DOLVEN COLD & FLU’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Görülebilecek diğer Çok yaygın : Yaygın :

Yaygın olmayan: Seyrek :

Çok seyrek : Bilinmiyor ;

yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazhı görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Sinirlilik

• Uykusuzluk

• Baş dönmesi

• Sersemlik

• Ağız kuruluğu

• Bulantı

• Kusma

Yaygın olmayan:

• Kansızlık

• Kurdeşen

• Kaşıntı

• Kızarıklık

• Yüzde döküntü

• Yorgunluk

Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halusinasyonlar) Kişilik bozukluğu Tansiyonda artış

Telaş hali Huzursuzluk Baş ağrısı

Bacaklarda su toplaması Karında ve midede ağrı, şişkinlik Hazımsızlık İdrarda yanma İdrar yapamama

Seyrek:

Çarpıntı, kalp atımının hızlanması

Kalp yetmezliği

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

İshal ya da kabızlık

Gaz

Deri döküntüsü Alerjik dermatit (egzama)

Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları)

Çok seyrek:

• Deride kan oturması, kanama

da sarıya itin ya da

csızlık ya

• Kan hücrelerinin sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya dönmesi, ateş, boğaz ağrısı, ağızda hafif ülser, halsizlik, gribal belirtiler, bu deride kanama)

• Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanı da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı

• Görme bozukluğu

• Kulak çınlaması

• Baş dönmesi

• Mide ülseri, delinmesi

• İltihabi bağırsak hastalığı

• Kan kusma

• Karaciğer iltihabı, sarılık

• Nefes almada zorluk, astım, bronşların daralması

• Hırıltı

• Ağızda yara

• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap Johnson sendromu)

(Stevens-

• Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları ve doku kaybı

• Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)

• İdrarda kan tespit edilmesi

• Ödem

Bilinmiyor:

• Sinirlilik, endişe hali

• İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)

Bunlar DOLVEN COLD & FLU’nun hafif yan etkileridir.

DOLVEN COLD Nasıl Kullanılır?

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

DOLVEN COLD & FLU tablet ağızdan, bir bardak su ile alınır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerindeki Hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan Hastalarda DOLVEN COLD & FLU’nun kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

Eğer DOLVEN COLD & FLU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DOLVEN COLD

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

DOLVEN COLD & FLU ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DOLVEN COLD Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

DOLVEN COLD & FLU ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

DOLVEN COLD & FLU tedavisi sonlandınldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

DOLVEN COLD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DOLVEN COLD Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

NSAH’ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak art Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastal risk daha yüksek olabilir.

kriz

ı ve ajbilir. arda

DOLVEN COLD & FLU koroner arter ‘’bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

NSAİFler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi Ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler, pfaşlı hastalar ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

DOLVEN COLD & FLU’nun içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

Eğer,

Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

Asetil salisilik asit (aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,

Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak barsağı ülseriniz varsa,

İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz,

Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,

Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,

Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,

Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için monoamir oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,

Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskı layıcılar, duygu-durum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açan oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,

12 yaş altı çocuklarda.

DOLVEN COLD Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza DOLVEN COLD & FLU’yu kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kull kaçınınız.

anmaktan

Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirti tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet g Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabi ciddi mide rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlara beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inh kullanmanızı önerecektir.

er varsa ilişebilir, gelmesi, iyet gibi anızı ve bitörleri)

en aşırı , en kısa

Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlejı duyarlılık hallerinde DOLVEN COLD & FLU kullanmaya devam etmeyin^ sürede doktorunuza başvurunuz.

daralması

Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, başvurunuz.

doktorunuza

Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kus ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünk beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

ma ya da ü bir tür

& FLU

& FLU, olabilir, dikkatli kısmında

azaltarak ü altında

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DOLVEN COLEf böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DOLVEN COLD karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karş^ olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, kamın sağ üst ağrı, nezle benzeri semptomlar),

İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini kanama zamanım uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontro DOLVEN COLD & FLU tedavisine devam ediniz.

DOLVEN COLD & FLU kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz yaptırınız.

muayenesi

yüksek & FLU

karıp

Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa DOLVEN COLD kullanırken dikkatli olunuz.

Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (Ö tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullan|ı belirtilen günlük dozu aşmayınız.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi DOLVEN COLD hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar her uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefek halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, dok başvurunuz.

: yüksek yorsanız

in

& FLU ^iddi yan tıangi bir darlığı, torunuza

Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödeme ait (ayak bileğinde şiş doktorunuza danışınız.

m e) varsa

5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.

Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı kullanmanız gerekmektedir.

dikkatli talığınız ör olup, z varsa,

has

Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tüm adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).

Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığu|ıı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdı Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.

delinme

r.

ilaçl

arla ani ^bilir. Bu dir.

ölümlere düzensiz rsa ilacı

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu geliş şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmel Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritm bozukluğu ve ani yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyj) dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

DOLVEN COLD & FLU’nun yiyecek ve içeçek ile kullanılması

Yiyecek ve içeçekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DOLVEN COLD & FLU hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

DOLVEN COLD & FLU kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç v|e makine kullanmayınız.

DOLVEN COLD Etken Maddesi Nedir?

DOLVEN COLD & FLU laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karsı toleransınız olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DOLVEN COLD & FLU her dozunda 30 mg kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Yüksek tansiyon ilaçları ile birlikte alındığında: tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.

Varfarin ya da heparin gibi antikoagulanların (kanın pıhtılaşmasını önlemen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artılabilir.

Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında DOLVEN COLD & FLU’nun etkisi gecikebilir.

İdrar söktürücü ilaçlar (örn. furosemid, tiazid) ile birlikte kul 1 anıldığımda idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ille birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.

Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepriston’un etkinliğinde azalmaya neden olur.

İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüsl|ere etkili Zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.

Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

Kinolon grubu antibiyotikler (öm.siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (öm. digoksin, digitoksin) il kullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılımlarını etkileyerek kan artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.

Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyeh (antitrombosit ajanlar. Öm. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depreş kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (öm. fluoksetin, fluv paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide bağırsak kanalında kan artabilir.

e birlikte zeylerini

ilaçlar yon için oksamin, ama riski

birlikte

Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir. Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize enzim olan CYP2C9’u inhibe eden ilaçlar (öm. vorikonazol, flukonazol) kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

eden bir birlikte

ile

DOLVEN COLD & FLU’nun bumn tıkanıklığını giderici ilaçlar, antidepresanlar (ör. Amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iş ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ’leri (monoaminc inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yüke neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid i kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

trisiklik kesici oksidaz gelmesine tyetanidin, lar gibi e birlikte

tah

ilaç

Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) kullanılması yan etki riskini arttırır.

ile

birlikte n riskini

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyc arttırır.

İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullan inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.

ted

avisinde lan ADE

ted

avisinde ır), kan

:analmda

Birlikte kullanımda DOLVEN COLD & FLU, metotreksatın (kanser kullanılan bir ilaç) antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanı düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini artırabilir.

Ginkgo biloba bitkisel ekstresi ile birlikte kullanıldığında mide bağırsak kanama riski artabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

DOLVEN COLD FLU prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.