Dolphin İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Her film tablet 500 mg diflunisal içerir. Diflunisal, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır. NSAİİ’ler ağrı ve inflamasyonun (iltihabın) tedavisinde kullanılmaktadır.

Dolphin, 10 film tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.

Kas iskelet ağrıları, adet sancısı (dismenore), diş ağrısı, ameliyat sonrası (postoperatif) ağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik tedavisinde,

Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit) ve eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalığa (romatoid artrit) eşlik eden ağrı ve iltihabın tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Dolphin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ilacı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Mide-bağırsak kanaması
 • Bronş spazmı ile birlikte ani aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden döküntü, iltihap, deride içi sıvı dolu kabarcıklar)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin bu ilaca karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Mide-bağırsak ülseri, gastrit, anormal karaciğer fonksiyonu, sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, karaciğer iltihabı.
 • Hayal görme, zihin karışıklığı,
 • Kafada uyuşma hissi
 • Bulanık görme dahil olmak üzere geçici görme bozuklukları
 • Ağız içinde iltihap
 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi sayısında azalma, beyaz kan hücreleri sayısında azalma, kansızlık
 • Ağrılı idrar yapma, böbrek bozukluğu, böbrek iltihabı, idrarda kan tespit edilmesi, idrarda protein tespit edilmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı, kusma, hazımsızlık, mide-bağırsak ağrısı, ishal, kabızlık ve gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik, iştahsızlık
 • Uyuklama hali, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon
 • Sersemlik, baş ağrısı, yorgunluk, kuvvetsizlik, ödem, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Döküntü, kurdeşen, kaşıntı, terleme, ışığa duyarlılık

Bunlar Dolphin’in hafif yan etkileridir.

Dolphin Nasıl Kullanılır?

Kas iskelet ağrıları, dismenore, diş ağrısı, postoperatif ağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrılar:

Dolphin, 1000 mg’lık başlangıç dozunu takiben günde 2 veya 3 defa 500 mg dozunda uygulanır. Doz hastanın yaş ve kilosuna veya tedaviye alınan cevaba göre ayarlanır. Günde 1.5 g’lık idame dozunun aşılmaması önerilir.

Osteoartrit veya romatoid artrit:

Tavsiye edilen günlük doz 500 mg 1000 mg’dır. Bu doz günde bir defada veya ikiye bölünmüş dozlar halinde verilebilir. Dozaj ağrının tabiatına ve şiddetine göre ayarlanır.

Dolphin sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletleri çiğnemeden veya kırmadan yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile).

Çocuklarda Kullanımı

12 yaşından küçük çocuklarda Dolphin’in kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

Dolphin, 65 yaş ve üzerindeki yaşlıların tedavisinde dikkatle kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Dolphin, böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalı ve daha düşük dozlar uygulanmalıdır. Bu ilaç tedavisi sırasında, karaciğer hastalığına işaret eden klinik belirti ve semptomlar gelişirse ilaç kesilmelidir.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Dolphin’den fazla miktarda yutmanız durumunda, derhal size en yakın hastanenin acil servis bölümüyle veya doktorunuzla temasa geçiniz. Doz aşımı belirtileri şunlardır: Uyuşukluk, kusma, bulantı, ishal, kalp atımının hızlanması, terleme, kulak çınlaması, yönünü şaşırmak ve sersemliktir.

Dolphin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dolphin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dolphin Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer Dolphin almayı bırakmak isterseniz, doktorunuzla konuşunuz.

Dolphin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Diflunisale veya Dolphin’in içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa,

Aspirin veya diğer NSAİİ kullanımı sonrasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonlarla karşılaşmış iseniz kullanılmamalıdır.

Dolphin, koroner arter bypass ameliyatı geçirenlerde ameliyat öncesi ağrı kesici olarak kullanılmamalıdır.

Dolphin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kan pıhtılaşmasıyla ilgili sorunlarınız varsa,

Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise,

Kalp yetmezliği ve ödem varsa,

Önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,

Karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,

Astımınız varsa,

Yaşınız 65 üzerinde ise,

Yakın bir zamanda cerrahi bir işlem geçirecekseniz,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Dolphin İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Dolphin’i yemeklerle birlikte almalısınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamileyseniz DOLPHİN’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız DOLPHİN’ i kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Dolphin’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ait herhangi bir veri yoktur.

Dolphin Etken Maddesi Nedir?

Dolphin her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu miktar için herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon ve kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılırlar)

Asetaminofen (ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır)

Antasitler (hazımsızlık tedavisinde kullanılır)

Aspirin (ağrı kesici, kanı sulandırıcı olarak kullanılır)

Diüretikler (idrar söktürücü olarak kullanılır)

Lityum (psikiyatride kullanılır)

Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

Nonsteroid antiinflamatuvar gruba ait diğer ilaçlar

Antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar)

Kullanıyorsanız doktorunuza haber veriniz. Bu ilaçlar DOLPHİN ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.