Dogmatil Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Dogmatil benzamid adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Beyinde dopamin adındaki bir kimyasal maddenin tesirini engelleyerek etkisini gösterir.

Dogmatil’in içinde sülpirid etkin maddesi bulunur. 1 tablet içinde 200 mg etkin madde vardır. 24 adet tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Doktorunuz size Dogmatil’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçete etmiş olabilir:

Akut psikozlar (bir tür ruhsal bozukluk),

Kronik psikozlar [şizofreni (bir tür psikiyatrik hastalık), şizofrenik olmayan kronik hezeyanlı (sanrı) durumlar; paranoid (bir tür ruhsal bozukluk) durumlar, kronik halüsinasyonlu (varsanı, hayal görme) psikozlar].

Dogmatil Nasıl Kullanılır?

Yetişkinlerde kullanılır. Doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir. Günlük doz 200 ila 1000 mg’dır.

Dogmatil ağızdan alınır.

Dogmatil’in çocuklarda etkililiği ve güvenliliği ile ilgili bilgi yoktur.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalıklarında Dogmatil Kullanımı

Dogmatil böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ciddi böbrek bozukluğunda dikkatli kullanılması gerekir. Doktorunuz bu durumda dozu azaltabilir veya tedaviye ara verebilir.

Eğer Dogmatil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Dogmatil’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

Dogmatil Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dogmatil Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan Dogmatil tedavisine ara vermeyiniz veya tedaviyi sonlandırmayız.

Dogmatil Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Dogmatil’in içindeki etkin madde olan sülpirid veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

Sültoprid ile birlikte

Antiparkinson etkinliği olmayan dopamin agonistleri (kabergolin, kuinagolid,) ile birlikte

Prolaktin hormonuna bağlı hipofiz bezinizde tümör bulunuyorsa ve meme kanseri varsa,

Böbreküstü bezinizle ilgili olan ve aşırı tansiyon yükselmesi krizleriyle seyreden feokromositoma denen bir tümör varsa veya şüpheleniliyorsa,

Dogmatil Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Açıklanamayan yüksek ateş, solgunluk ve aşırı terleme olursa, doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi biri ya da bir kaçı sizde varsa bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz sizin için en uygun tedavi ve /veya dozu uygulayacaktır.

Böbrek yetersizliği

Sara (epilepsi) hastalığı veya nöbet geçirme öyküsü

Parkinson hastalığı

Şeker hastalığı varsa veya şeker hastalığı riski

Kalp rahatsızlığınız varsa (örneğin, dakikadaki kalp atım sayınızın 55 in altına düşmesi, doğuştan QT aralığı uzaması gibi),

Özellikle kandaki potasyum düzeyini düşüren bir elektrolit dengesizliğiniz varsa,

İnme riski bulunuyorsa

Bunama olan yaşlı hastalarda

Toplardamar tıkanıklığı (Venöz tromboembolizm)

Çocuklarda Dogmatil’in etkililiği ve güvenliliği tam olarak araştırılmamıştır. Dolayısıyla çocuklarda kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.

Dogmatil İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Alkol tüketmeniz, Dogmatil’in etkisini arttırabilir. Dogmatil kullanırken, alkol almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Dogmatil Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Dogmatil Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dogmatil anne sütüne geçer. Bu nedenle Dogmatil tedavisi sırasında emzirme önerilmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Dogmatil Kullanılır mı?

Dogmatil, birlikte alınan ilaçların tesirini etkileyebilir veya birlikte alınan ilaçlar Dogmatil’in tesirini etkileyebilir.

Dogmatil aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır:

Levodopa (karşılıklı ters etki yaparlar)

Antiparkinson etkinliği olmayan dopamin agonist gibi davranan maddeleri (kabergolin, kuinagolid) (karşılıklı ters etki yaparlar)

Sültoprid (kalpte ciddi ritim bozukluğuna yol açabilir)

Dogmatil aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir:

QT aralığını uzatabilecek veya Torsades de pointes gibi ciddi ritim bozukluklarını tetikleyebilecek tıbbi ürünler

Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlar: kinidin, hidrokinidin, dizopiramid,amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid

Bazı nöroleptikler (sinir sistemi üzerinde etkili olan güçlü ilaçlar): tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, amisülprid, tiaprid, haloperidol, droperidol, pimozid o Metadon, bepridil, sisaprid, difenamil

Damar yolu ile kullanılan eritromisin, vinkomisin ve benzeri, halofantrin, pentamidin, sparfloksasin, moksifloksasin

Kalp atım sayısını düşüren ilaçlar (bradikardik kalsiyum kanal blokerleri: diltiazem, verapamil; beta-blokerler; klonidin; guanfasin; digital ilaçları; antikolinesteraz ilaçlar: donezepil, rivastigmin, takrin, ambenoniyum, galantamin, piridostigmin, neostigmin)

Kan potasyum seviyesini düşüren ilaçlar (hipokalemik idrar söktürücüler, uyarıcı laksatifler, amfoterisin B (damar yolu ile), glukokortikoidler, tetrakosaktid)

Bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında kalpte ciddi ritim bozukluğu riski özellikle de Torsades de pointes riski artar. Hastanın klinik açıdan yakından izlenmesi ve düzenli EKG tetkiki gerekir.

Alkol içeren ilaçlar (sakinleştirici etki artar)

Antiparkinson etkinliği olmayan dopamin agonist gibi davranan maddeleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, ropinirol, selejilin (karşılıklı ters etki yaparlar)

Dogmatil’in aşağıdaki ilaçlarla etkileşme olasılığı dikkate alınmalıdır:

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (aşırı tansiyon düşmesi riskine yol açar)

Merkezi sinir sistemi etkileyen diğer ilaçlar (güçlü ağrı kesiciler, uyku ilaçları, sakinleştiriciler, endişe gideren ilaçlar ve ciddi psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar)

Asit önleyici ilaçlar ve sukralfat

Nitrat içeren ilaçlar (özellikle oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü riskinde artış görülebilir)

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlük) olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Dogmatil Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Dogmatil’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Dogmatil’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ölüme neden olabilen kalp ritim bozuklukları

Bu çok ciddi yan etkidir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaşamı tehdit edebilen nöroleptik malign sendrom: Açıklanamayan ateş, terleme, solgunluk, şuur kaybı, kas tutulması, kan basıncında veya kalp ritminde değişiklikler
 • Kasılma nöbetleri,
 • Yüz ve dil hareketlerinde kontrol edilemeyen hareketler, titreme veya kasılma
 • Toplardamar tıkanıklığı (Derin ven trombozu çoğu kez bacaktaki toplardamarlarda pıhtı oluşmasıdır. Oluşan pıhtının bacak toplar damarlarını tıkaması sonucu bacakta şişlik, ağrı ve yürüyememe şikayeti oluşurken, pıhtının bulunduğu yerden kopup akciğere gitmesi ile akciğer embolisi olarak isimlendirilen nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı ile karakterize ve bazen ölümcül olabilen bir durum)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Oturma veya yatma pozisyonundan ayağa kalkıldığında ortaya çıkan baş dönmesi
 • Emzirme dönemi dışında meme ucundan sürekli süt ve süt benzeri akıntı gelmesi
 • Erkekte meme büyümesi
 • Memede büyüme ve meme ağrısı
 • Adet kanamalarının kesilmesi
 • Kilo alma
 • Kadında cinsel istek kaybı
 • Erkekte cinsel gücün azalması, sertleşme bozukluğu
 • Uyku hali, uyuşukluk, sakinlik hali
 • Herhangi bir nedenle yapılan kan tetkiklerinde karaciğer enzim düzeylerinde artış bildirilirse
 • Kızarıklık ve döküntüler oluşması.

Bunlar Dogmatil’in hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

İlacın kullanımına bağlı uyuşukluk riski olduğundan, araç ve makine kullanan hastaların dikkatli olması gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.