Dodex İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

DODEX nedir ve ne için kullanılır?

DODEX, 1 ml’lik renksiz ampüller içinde, kırmızı renkli, berrak solüsyondur.

Her 1 mİ’ lik ampul etkin madde olarak siyanokobalamin (Bı2 vitamini) içerir.

DODEX;

 • B12 vitamininin emilimindeki yetersizlik sonucu ortaya çıkan kansızlık (pernisiyöz anemi)
 • B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan eritrosit hacminin hemoglobin ağırlığına oranının artmasıyla oluşan kansızlık (hiperkrom makrositer anemi),
 • Şiddetli ve ani başlayan, şimşek çakar tarzda yüz ağrısı (trigeminus nevraljisi),
 • Sinir romatizması (siyatik),
 • Zona, akut sinir iltihabı (nevrit), ve sinir ağrısı (nevralji) tedavisinde kullanılır.
 • Ayrıca idrarda Bı2 vitamini miktarını ölçmede (Schilling testi) de teşhis amaçlı olarak kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi DODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa DODEX’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • İlacın uygulandığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi,
 • Nefes darlığı,
 • Solunum sıkıntısı,
 • Boğaz/gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı,
 • Göğüste sıkışma hissi,
 • Vücutta aşırı sıcaklık/soğukluk hissi,
 • Boğulma hissi,
 • Burun ve gözde kaşıntı,
 • Burun akıntısı,
 • Hapşırma,
 • Vücutta kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık,
 • Karın ağrısı, bulantı, kusma,
 • Baş dönmesi,
 • • Bayılma hissi,

  • Kalpte çarpıntı.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DODEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Tüm ilaçlar gibi DODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  DODEX kullanımına bağlı gözlenen yan etkiler:

  Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • İnflamatuvarlı akne oluşumu veya alevlenmesi,
 • Folikülit (kıl köklerinde iltihaplanma) oluşumu veya alevlenmesi
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor):

 • Polisitemia vera (kemik iliğinde kan hücrelerinin sayısında anormal derecede artış)
 • Yürümede bozukluk
 • Kuvvetsizlik, güçten düşme
 • Kaygı, endişe
 • Baş dönmesi
 • Duyu azalması
 • Koordinasyon bozukluğu
 • Sinirlilik hali,
 • Uyuşma
 • Baş ağrısı
 • Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık
 • Akciğer ödemi
 • Çevresel kan damarlarında tıkanmaperiferal vasküler tromboz
 • Nefes darlığı
 • Hazımsızlık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Hafif, geçici ishal
 • Dil iltihabı
 • Kaşıntı
 • Geçici ekzantem (deride döküntü)
 • Artrit (eklem yerlerinde iltihaplanma)
 • Sırt ağrısı
 • Miyalji (kas ağrısı)
 • Vücutta şişme
 • Genel ağn hissi
 • Enjeksiyon yerinde ağrı
 • DODEX Nasıl Kullanılır?

  Akut sinir ağrısı tedavisinde günde 500-1000 mcg B,2 vitamini kas içine uygulanır. Akut sinir iltihabı ve ağrısı tedavisinin 10 gün sürdürülmesi tavsiye edilir. Zamanla tekrarlayan durumlarda, yeniden bir DODEX kürü yapılmalıdır.

  B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlıkta, tedaviye günaşırı 250-1000 mcg B,2 vitamini uygulaması ile başlanır ve bu uygulama 1-2 hafta sürdürülür. Daha sonra, kan tahlilleri sonuçlan, normale dönüldüğünü kanıtlayana kadar, haftada 1 defa 250 mcg B,2 vitamini uygulanır. Ancak sinir sistemi hastalığıyla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar mevcutsa günaşırı 1000 mcg Bı2 vitamini uygulanmaya devam edilir. Kan tahlili sonuçlan düzeldiğini gösterdiğinde, ayda 1 defa 1000 mcg B12 vitamini kas içine enjekte edilerek idame tedavisi uygulanır.

  Sadece kas içine enjeksiyonla uygulanır.

  Eğer DODEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

  DODEX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DODEX’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DODEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  DODEX ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, DODEX tedavisini durdurmayınız.

  DODEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DODEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • B12 vitamini veya DODEX’in bileşenlerine karşı aleıjiniz var ise kullanmayınız.
 • Kanda Bı2 vitamini konsantrasyonunun yüksek olduğu görme siniri hastalıklarında (optik nöropatiler) (Leber hastalığı) kullanılması uygun değildir.
 • DODEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Yalnızca kas içine uygulanır.
 • B12 vitamini, eksikliğine bağlı hastalıkların kesin bir teşhisi konmadan kullanılmamalıdır.
 • İdame tedavisi sırasında tedaviye dirençli bir durum ortaya çıkabilir. Bunun için 3-6 ayda bir
 • periyodik muayene gerekir.

 • B12 vitamini uygulanması esnasında, kloramfenikol kullanılması siyanokobalamine karşı tedavi edici etkiyi azaltabilir.
 • Tedavi esnasında enfeksiyon, folik asit kullanımı, anemi (kansızlık), üremi (kanda üre miktarının fazla olması) gibi durumların ortaya çıkışı da tedavinin etkinliğini azaltabilir. Ağır anemi ve doku anoksisi (oksijensiz kalma) olan hastalarda ve yaşlılarda acil önlemler gerekebilir.
 • Astım, ürtiker, egzama gibi allerjik hastalığınız varsa siyanokobalamin kullanmadan önce deri testi yaptırarak aşırı duyarlı olup olmadığınız araştırılmalıdır.
 • DODEX, hiçbir zaman intravenöz yolla uygulanmamalı, kas içine enjeksiyonla uygulanmalıdır.
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  12

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  DODEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  B12 vitamini anne sütüne geçer ve bilinen bir zararı bulunmamaktadır.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  DODEX Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her bir ampülde 15,0 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün her bir ampulde 1 mmol (23 mg)’ den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  B12 vitamini eksikliği görülen hastalarda, B12 vitamini ile kloramfenikolün birlikte kullanımı B12 vitaminine karşı, kan ve kan hücre yapımı ile ilgili (hematopoetik) yanıtı engelleyebilir. Metotreksat, primetamin, kolşisin ve paraaminosalisik asit gibi enfeksiyona karşı kullanılan ilaçlar, B,2 vitamini için teşhis amacıyla yapılan mikrobiyolojik kan tahlillerinde yanlış sonuçlar verebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DODEX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın