Doceter İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Doceter, içeriğinde dosetaksel etkin maddesi bulunan kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Doceter’in, her bir flakonu (4 ml) 160 mg dosetaksele eşdeğer 170.688 mg dosetaksel trihidrat içerir. Beraberinde çözücü flakonu olarak enjeksiyonluk su (12 ml) içinde, %96’lık etanol çözeltisi içerir.

Doceter, damar içine enjekte edilmeden önce uygun bir çözücü ile sulandırarak ya da ön karışım çözeltisi hazırlanarak verilir.

Doceter, meme kanseri, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, yumurtalık kanseri, baş boyun kanseri, prostat kanseri ve mide kanserinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

İlerlemiş meme kanserinin tedavisi için Doceter tek başına veya doksorubusin, trastuzumab ya da kabesitabin ile birlikte kullanılır.

Lenf düğümü ile ilgili ilk basamak meme kanserinin tedavisi için Doceter, doksorubusin ya da siklofosfamid ile birlikte kullanılır.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin tedavisi için Doceter tek başına veya sisplatin ile birlikte kullanılır.

Yumurtalık kanserinin tedavisi için Doceter TEC tek başına veya platin grubu ile birlikte kullanılır.

Prostat kanserinin tedavisi için Doceter TEC, prednison veya prednisolon ile birlikte kullanılır.

Yayılmış mide kanserinin tedavisi için Doceter TEC, sisplatin veya 5-fluorourasil ile birlikte kullanılır.

Baş boyun kanserinin tedavisi için Doceter TEC, sisplatin veya 5-fluorourasil ile birlikte kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Doceter’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın Enfeksiyonlar

 • Enfeksiyonlar, kandaki beyaz hücrelerin az olmasına bağlı enfeksiyonlar Kan ve lenf sistemi hastalıkları
 • Kırmızı kan hücrelerinde düşme (kansızlık) ya da kandaki beyaz hücrelerinin sayısının azalması (lökopeni, enfeksiyonlarla savaşmada önemli olan) ve kan pulcuklarının azalması (trombositopeni)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

 • Alerjiye bağlı döküntü, deri reaksiyonları, kaşınma, göğüs sıkışması, nefes darlığı, nefes alıp vermede güçlük, ateş ya da üşüme, sırt ağrısı, kan basıncında düşme.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

 • İştah azalması, iştahsızlık

Ruh sağlığı ile ilişkili hastalıklar

 • Uykusuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

 • Hissizlik, tat almada değişiklik, baş ağrısı, uyuşma, duyu azalması

Göz hastalıkları

 • Gözün iltihaplanması veya göz yaşında artış

Solunum sistemi ile ilişki hastalıklar

 • Nefes alıp vermede güçlük, nefes darlığı, burun ve boğazda iltihaplanma, öksürük, burun kanaması, boğaz ağrısı, kızarıklık, avuç içi şişmesi ya da soyulmaya sebep olabilen ayak tabanların şişmesi, burun akıntısı

Mide bağırsak sistemi hastalıkları

 • Ağızda yaralar, diyare, bulantı, kusma, hazımsızlık, ağız içinde iltihap, karın ağrısı, sindirim bozukluğu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

 • Saç dökülmesi, kızarıklık, döküntü, deri reaksiyonları, tırnaklarda renk değişikliği ile kopması

Kas-kemik sistemi ile ilişki hastalıklar

 • Sırt ve kemik ağrısı, kas ağrısı

Üreme sistemi ile ilişkili hastalıklar

 • Adet düzensizliği

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

 • El, ayak ve bacaklarda şişme, ağrı, halsizlik, ateş, bitkinlik, yorgunluk ya da grip belirtileri, üşüme, kilo kaybı veya azalması

Yaygın

Enfeksiyonlar

 • Ağızda kandida

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

 • Su kaybı

Sinir sistemi hastalıkları

 • Baş dönmesi, duyu kaybı

Kulak ve iç kulak hastalıkları

 • İşitmede bozukluk

Kalp hastalıkları

 • Düzensiz ya da hızlı kalp atışı, kalp yetmezliği, deri altı dokusunda şişme

Damar hastalıkları

 • Kan basıncında düşme, kan basıncında artış, kanama

Mide bağırsak sistemi hastalıkları

 • Kabızlık, mide ağrısı, ağız kuruluğu, zor ya da ağrılı yutkunma, aşırı kan kaybı

Karaciğer-safra kesesi ile ilişki hastalıklar

 • Karaciğer enzimlerinde artış

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Döküntü, kaşıntı

Kas-kemik sistemi ile ilişki hastalıklar

 • Eklem ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

 • Göğüs bölgesinde ağrı

Yaygın olmayan

Sinir sistemi hastalıkları

 • Bayılma

Kalp hastalıkları

 • Kalp yetmezliği

Damar hastalıkları

 • Damar iltihaplanması ya da şişme

Mide bağırsak sistemi hastalıkları

 • Yemek borusu iltihabı, bağırsak iltihabı, bağırsak delinmesi

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

 • İlacın uygulandığı bölgede deri reaksiyonları

Seyrek

Göz hastalıkları

 • Nadir geçici görme bozukluğu (parlama, parlayan ışıklar)

Kulak ve iç kulak hastalıkları

 • Duyma bozuklukları ve/veya duyma kaybı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

 • Kan hücrelerinin kanseri

Çok seyrek Kalp hastalıkları

 • Göğüs sıkışması; nefes alıp vermede zorluk

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalar için özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

Karaciğer yetemezliği olan hastalarda doktorunuz gerekli doz ayarlamasını yapacak ve size uygulayacaktır.

Eğer Doceter’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ilaç uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulaması muhtemel değildir.

Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

Doceter’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doceter Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doceter uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulatmayınız (almayınız). DOCETER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doceter bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için, tedavinizin ne zaman sonlandırılacağına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

Doceter Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Dosetaksele veya içeriğinde polisorbat 80 bulunan ilaçlara karşı aşırı duyarlıysanız,

Beyaz kan hücre sayınız çok düşük ise,

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Hamileyseniz,

Emziriyorsanız.

Doceter’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Her Doceter tedavisinden önce, yeterli kan hücrenizin olup olmadığını ve karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol etmek için kan sayımı yaptırınız. Beyaz kan hücresi problemleriniz olduğu takdirde, ateş ya da enfeksiyon gibi rahatsızlıklarınız olabilir.

Doceter kullanımından 1 gün önce deksametazon gibi oral kortikosteroid ile ön tedavi uygulaması yapılır. Doceter infüzyonundan oluşan belirli alerjik reaksiyonların ve sıvı tutulumunun (el, ayak ve bacakların şişmesi veya kilo artışı) şiddetini azaltmak için ön tedaviye infüzyondan 1 veya 2 gün sonra da devam edilir.

Tedavi süresince kan hücrelerinin sayısını korumak için diğer ilaçlarla başka bir tedaviye tabi tutulabilirsiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doceter’i hamilelik süresince kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Doceter’i emzirme süresince kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Dosetakselin araç ve makine kullanımı üzerine etkisi ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Ancak bu tıbbi üründeki alkol miktarı araba sürmenizi ve diğer makineleri kullanmanızı etkileyebilir.

Doceter Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi üründe hacmin %13.02’si kadar etanol (alkol) vardır; örneğin her dozda 1528.8 mg’a kadar, her dozda 38.70 ml biraya eşdeğer, her dozda 16.12 ml şaraba eşdeğer gibi, olası SSS ve diğer etkilere dikkat edilmelidir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Dosetaksel’in diğer tıbbi ürünlerle olan etkileşimini değerlendirmek amacıyla klinik araştırmalar yapılmamıştır.

Siklosporin, terfenadin, ketokonazol, eritromisin ve troleandomisin içeren ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Karboplatin ile beraber dikkatli kullanılmalıdır.

Aynı anda ritonavir içeren ilaçları, ketokonazol ya da itrakonazol gibi mantar tedavisinde kullanılan ilaçları alan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.