Dobuthaver I.v. Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

Dobuthaver Ampul “inotropik (kalbin kasılma gücünü artıran)” olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

Dobuthaver çok açık sarı renkli veya renksiz, berak, partikül içermeyen çözeltidir ve 20 mililitrelik cam ampullerde sunulmaktadır. Her bir 20 mililitrelik ampul içinde etkin madde olarak 250 mg dobutamine eşdeğer 280.2 mg dobutamin hidroklorür bulunur.

Dobuthaver aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

Yetişkinlerde:

Açık kalp ameliyatlarında

Kalp hastalıkları tedavisinde

Kalp yetmezliği tedavisinde

Şok durumlarında

Kalp stres testinde egzersize alternatif olarak kullanılır.

Çocuklarda:

Tüm pediyatrik yaş gruplarında (yenidoğan ile 18 yaşa kadar) kalp rahatsızlığı ya da kalp ameliyatlarından sonra kalp kasılmasının azalmasına bağlı olarak gelişebilen kalp yetmezliğinde, inotropik (kalbin kasılma gücünü arttırıcı) destek olarak kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Dobuthaver’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Doktorunuz size ilacı uygulamadan önce, ilaç için uygun olup olmadığınıza karar vermek için kalbinizi muayene edecektir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın yan etkiler:

 • Kalp hızında artış
 • Göğüs ağrısı
 • Kalp atım düzensizlikleri (aritmi)

Yaygın yan etkiler:

 • Kan basıncında artma veya azalma
 • Damarlarda daralma (vazokonstrüksiyon)
 • Baş ağrısı
 • Göğüs ağrısı
 • Çarpıntı
 • Astım benzeri semptomlar (bronkospazm)
 • Nefes darlığı
 • Bulantı
 • Kanda eozinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
 • Kan pıhtısı oluşumunun inhibisyonu (önlenmesi)
 • Kızarıklık (eksantem)
 • İdrar yapma isteğinde artış (yüksek dozlarda)
 • Ateş
 • Enjeksiyon bölgesinde toplardamar iltihabı (flebit)

Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Kalp karıncığının olması gerekenden fazla, hızlı kasılması (ventriküler taşikardi)
 • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (ventriküler fıbrilasyon)
 • Kalp krizi (miyokard enfarktüsü)

Çok seyrek yan etkiler:

 • Kalp atımının yavaşlaması (bradikardi)
 • Kalbe yeterli kan akımının olmaması (miyokard iskemisi)
 • Kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hipokalemi)
 • Nokta şeklindeki deri altı kanamaları (peteşiyal kanama)
 • Kalp ileti bloğu
 • Kalbi besleyen damarların daralması (koroner vazospazm)
 • Deri nekrozu

Bilinmiyor:

 • Stres kaynaklı göğüs ağrısı (stres kardiyomiyopatisi)
 • Kızarıklık, ateş, kanda eozinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış ve astım-benzeri belirtiler (bronkospazm) dahil alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlık reaksiyonları)
 • Sodyum metabisülfıt duyarlılığı nedeniyle meydana gelen ciddi alerjik reaksiyonlar (anaflaktik reaksiyonlar) ve yaşamı tehdit edici astımatik ataklar (bakınız bölüm 2)
 • Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılması (miyoklonus)
 • Anormal kalp fonksiyon testleri (elektrokardiyogram ST segment yükselmesi)
 • Kalp nakli olan hastalarda kalp kasının iltihaplanması (eozinofılik miyokarditis)
 • Kalp bloğu (kalp sol karıncık kanalında daralma)
 • Ölümcül kalp rüptürü (yırtılması)
 • Huzursuzluk
 • Hasta hissetme
 • Uzuvlarda uyuşma (parestezi)
 • Titreme
 • Sıcak basması ve endişe

Yukarıda yer alan yan etkilerden herhangi birinin sizde oluştuğunu düşünüyorsanız, bu durum ciddi olabilir, doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Dobuthaver Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygun küçük bir boru (kateter) ya da enjektörle damar içi yoldan uygulanır. Çözeltinin akış hızını kontrol etmek için kalibre edilmiş elektronik bir pompayla kullanımı önerilir.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Dobuthaver size her zaman için bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle fazla doz kullanılması pek olası değildir ancak eğer ilacınızın çok fazla verildiğini düşünüyorsanız, hasta hissetme, hasta olma, endişe hali, kalp çarpıntısı, baş ağrısı, nefes kesilmesi veya göğüs ağrısı gibi belirtiler hissediyorsanız, bu durumu size ilacı uygulayan sağlık personeline söylemelisiniz.

Dobuthaver’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dobuthaver Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Dobuthaver size her zaman için bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle dozların unutulması pek olası değildir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde DOBUTHAVER’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Dobuthaver’in uygulanmasından dolayı araç ve makine kullanmanızı etkileyecek bir durumunuzun olduğunu düşünüyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

Dobuthaver Etken Maddesi Nedir?

Dobuthaver, her 20 mililitresinde 4.8 mg sodyum metabisülfıt içerir. Sülfıtler nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (nefes alma zorluklarına) neden olabilir.

Sodyum: Bu tıbbi ürün her ml’de 0.05 mg 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlar dobutamin ile etkileşebileceğinden Dobuthaver ile birlikte kullanılırken özel dikkat edilmesi gerekmektedir:

Duyu yitimini sağlayan maddeler (anestezikler);

Beta blokerler (bazı kalp durumlarını, anksiyeteyi (endişe hali) ve migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar);

Alfa blokerler (kan damarlarındaki kasları gevşeterek bazı kalp durumlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar)

ACE inhibitörler (tansiyon tedavisinde kullanılan ve kan basıncını düşüren ilaçlar);

Vazodilatörler (damar genişletici ilaçlar);

Entakapon (parkinson hastalığını tedavi etmekte kullanılan bir ilaç);

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.