Divasmin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

DIVASMIN nedir ve ne için kullanılır?

DİVASMİN, kahverengi kapak / portakal gövde No: 2 sert jelatin bir kapsül içerisinde beyaz renkli homojen tozdur. Her bir kapsül rivastigmin hidrojen tartarat şeklinde 6 mg rivastigmin içerir.

DİVASMİN, 28 kapsül PVC / Aluminyum folyo blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

DİVASMİN, kolinesteraz inhibitörleri olarak isimlendirilmiş maddeler sınıfına dahildir. Alzheimer veya Parkinson hastalığı olan hastalarda hafıza bozukluğunun tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DIVASMIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İlaç tedavinizin başlangıcında ya da doz yükseltildiği zaman yan etkileri daha fazla görmenize neden olabilir. Yan etkiler büyük bir olasılıkla vücudunuzun ilaca alışmasıyla aşamalı olarak ortadan kaybolacaktır.

Yan etkiler aşağıda sıralanmıştır:

Mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi ve iştahsızlık gibi sindirim sistemi ile ilgili etkiler çok yaygın görülen yan etkilerdir (10 hastada 1 hastadan daha fazla). Diğer yaygın görülen yan etkiler (10 hastada 1 hastadan daha az 100 hastada 1 hastadan daha fazla): Huzursuzluk (ajitasyon), zihin karışıklığı (konfiizyon), baş ağnsı, uyku hali, titreme, mide ağnları, yemekten sonra midede rahatsızlık, terleme, yorgunluk, zayıflık, genel iyi olmama hissi ve kilo kaybı.

Aşağıdakilerden biri olursa, DİVASMİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastadan daha az ama 1000 hastada 1 hastadan daha fazla):

• Bunalım

• Bayılmak

Seyrek (1000 hastada 1 hastadan daha az ama 10,000 hastada 1 hastadan daha fazla):

• Nöbetler (krizler veya konvülziyonlar)

• Göğüs ağrısı

 • Kalp krizi (ezici göğüs ağrısı)
 • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri Çok seyrek (10,000 hastada 1 hastadan daha az):
 • Sanrılar,
 • Kalp ritmiyle ilgili sorunlar (yavaş ve hızlı),
 • Sindirim sisteminde kanama (dışkıda veya kusmada kan)
 • Pankreas iltihabı (çoğunlukla bulantı ve kusmayla şiddetli üst mide ağnsı)
 • Yemek borusunun hasar görmesine sebebiyet verebilecek şiddetli kusma
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastadan daha az ama 1000 hastada 1 hastadan daha fazla):

 • Uyuma güçlüğü
 • Karaciğer fonksiyonu testlerinde değişiklikler
 • Kaza ile düşmeler
 • Seyrek (1000 hastada 1 hastadan daha az ama 10,000 hastada 1 hastadan daha fazla):

 • Kızarıklıklar
 • Kaşınma
 • Çok seyrek (10,000 hastada 1 hastadan daha az):

 • Yüksek kan basıncı
 • • İdrar yolu enfeksiyonu

  • Parkinson hastalığı bulgulannın kötüleşmesi veya benzer bulgulann gelişmesi (kas sertliği, hareketleri tamamlamakta zorluk gibi)

  Bunlar DİVASMİN’in genellikle hafif ila orta dereceli yan etkileridir. Bu etkilerin çoğu geçici olup, genellikle zaman içerisinde azalmaktadır.

  DIVASMIN Nasıl Kullanılır?

  Bu kullanma talimatında yer alan bilgilerden farklı bile olsalar doktorunuz tarafından size verilen tüm talimatları dikkatle izleyiniz.

  • Doktorunuz, düşük doz ile başlayarak ve tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak, dozu giderek arttırarak, ne kadar DİVASMİN kullanacağınızı size söyleyecektir.

 • En yüksek doz günde 2 kez olmak üzere 6 mg olmalıdır.
 • İlacınızdan yararlanmak için her gün kullanmalısınız.
 • DİVASMİN’i kullandığınızı sağlık görevlisine söyleyiniz. Ayrıca ilacı birkaç gün
 • almadıysanız da ilgiliyi haberdar ediniz.

  • Bu ilacın reçete edilmesi uzman tavsiyesini ve tedavinin yararlarının periyodik değerlendirmesini gerektirir.

 • Doktorunuz siz bu ilacı alırken ağırlığınızı ayrıca takip edecektir.
 • Kapsülleri açmadan ya da ezmeden bir içecek ile birlikte yutunuz.
 • DİVASMİN’i bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile birlikte
 • olmak üzere günde iki kez almalısınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ya da karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda özel bir doz önerisi yoktur.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz DİVASMİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Eğer DİVASMİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DIVASMIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DİVASMİN’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kaza ile size verilen miktardan daha fazla DİVASMİN aldığınızı anlarsanız doktorunuza bildiriniz. Tıbbi müdahale görmeniz gerekebilir. Kaza ile çok fazla DİVASMİN alan bazı insanlar, bulantı, kusma, ishal, yüksek kan basıncı ve sanrılar (halüsinasyonlar) geçirmişlerdir. Kalp atışında yavaşlama ve baygınlık meydana gelebilir.

  DIVASMIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer birkaç gün boyunca DİVASMİN almadınız ise doktorunuz ile konuşuncaya kadar bir sonraki dozu almayınız.

  Eğer DİVASMİN’in bir dozunu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve her zamanki saatinde bir sonraki dozu alınız. Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DİVASMİN ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  DİVASMİN ile tedavinizi yarıda kesmeyiniz yoksa istenilen sonucu alamazsınız. Doktorunuz size DİVASMİN’i ne kadar süreyle kullanacağınızı söyleyecektir.

  DIVASMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DIVASMIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  • Rivastigmine ya da DİVASMİN’ in içerdiği yardımcı maddelere aşın duyarlı (alerjik) iseniz,

  • DİVASMİN ile aynı tipteki ilaçlara karşı aleıjik tepkiniz var ise,

  • Karaciğeriniz ile ilgili sorunlanmz var ise,

  Bu durumları DİVASMİN’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  DIVASMIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

  • Eğer düzensiz kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Eğer aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Eğer idrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Eğer nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Eğer astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

  • Eğer mide bulantısı ya da kusmak gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadınızsa,

  • Eğer titreme şikayetiniz varsa,

  Eğer bu uygulamalardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.

  Eğer birkaç gün DİVASMİN kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

  DIVASMIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DİVASMİN’i bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile birlikte olmak üzere günde iki kez alabilirsiniz. Kapsülleri açmadan ya da ezmeden bir içecek ile birlikte alınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  oluşabilecek etkilerine karşılık değerlendirilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DİVASMİN ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz hastalığınızın güvenli olarak araç ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. DİVASMİN tedavinin başında ya da doz arttırıldığı zaman baş dönmelerine ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerle meşgul olmadan önce ilacın hangi etkilere neden olabileceğini öğrenmek için beklemelisiniz.

  DIVASMIN Etken Maddesi Nedir?

  DİVASMİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

  • DİVASMİN ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da antikolinerjik ilaçlar.

  • DİVASMİN alırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz, çünkü DİVASMİN anestezi sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DIVASMIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.