Divare Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

DIVARE nedir ve ne için kullanılır?

DİVARE Ağızda Dağılan Tablet (Donepezil hidroklorür), beyaz renkte ve baskılıdır. Her bir tablet 5 mg donepezil hidroklorür içerir 28 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur.

DİVARE Ağızda Dağılan Tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

DİVARE Ağızda Dağılan Tablet, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DIVARE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

DİVARE Ağızda Dağılan Tablet ile en sık görülen yan etkiler, ishal, kas krampları, halsizlik, bulantı, kusma ve uykusuzluktur.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek:

• Karaciğer haşan, örneğin hepatit gibi. Hepatitin belirtileri kusma hissi veya kusma, iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin sararması, koyu renkli idrar.

Yaygın olmayan:

 • Mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri. Ülserin belirtileri, mide ağnsı
 • ve göbek ile göğüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir.

 • Mide veya bağırsak kanaması. Bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veya
 • rektumda kan görülmesi gibi etkileri gözlenebilir.

 • Nöbet veya kasılma (konvülsiyon)
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. “Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür”.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

  İshal, bulantı, baş ağnsı.

  Yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

  Kas krampları, bitkinlik, insomnia (uyuma zorluğu), soğuk algınlığı, İştah kaybı, halüsinasyon (varsam, hayal görme), ajitasyon (huzursuzluk), saldırgan davranış, bayılma, baş dönmesi, mide rahatsızlığı, döküntü, kaşıntı, idrar kaçırma, ağrı, kazalar, (hastalar düşmeye daha eğilimli hale gelebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir) anormal rüyalar.

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  Kalp atışının yavaşlaması.

  Seyrek olarak bildirilen yan etkiler:

  Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve ayrıca uzuvlarda kontrol edilemeyen hareketler.

  DIVARE Nasıl Kullanılır?

  1 uygulama sıklığı için talimatlar:

  Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır. Kullanacağınız ilaç dozu miktan, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

  Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut olan DİVARE 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir.

  Önerilen en yüksek doz her gece 10 mg donepezil hidroklorürdür.

  İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima

  doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

  Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.

  Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

  Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

  DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’i gece yatmadan önce ağız yoluyla alınız. Tableti dilinizin üzerine yerleştiriniz, erimesini bekleyiniz ve daha sonra isteğe göre bir bardak suyla veya

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  İlacın, tedavi süresince Alzheimer’h yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Donepezil hidroklorürün klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

  Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

  DIVARE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Her gün bir tabletten fazla almayınız. DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

  DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DIVARE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DIVARE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Tedaviye ara verilmesi durumunda DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.

  DIVARE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DIVARE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya DİVARE Ağızda Dağılan

  Tablet içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşın duyarlılık reaksiyonunuz) varsa.

 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız.
 • DIVARE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz
 • Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz
 • Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa
 • Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa
 • Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz
 • İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DIVARE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DİVARE Ağızda Dağılan Tablet yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’in etkisini değiştirmez.

  DİVARE Ağızda Dağılan Tablet alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol, DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’in etkisini zayıflatabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız DİVARE Ağızda Dağılan Tablet kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplanna yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

  DİVARE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

  Sodyum uyansı:

  DİVARE her dozunda, 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Potasyum uyarısı:

  DİVARE her dozunda, 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında “potasyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

 • Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin v.b.)
 • Antibiyotikler
 • Mantar ilaçlan
 • Kas gevşeticiler
 • Antidepresanlar
 • Antikonvülsanlar
 • Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin
 • galantamin)

 • Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar
 • Antikolineıjik ilaçlar
 • Genel anestezikler
 • Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)
 • Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi

  uzmanına DİVARE aldığınızı söyleyiniz.

  Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

  DIVARE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.