Diprospan Prospektüsü ve Yan Etkileri

Diprospan, yabancı maddeler içermeyen, kolayca süspansiyon haline geçebilen, beyaz tanecikler içeren, berrak, renksiz, hafifçe kıvamlı bir sıvıdır.

Bu ilaç 1 mflik ampullerde bulunmaktadır.

Bu ilacın içeriğinde etkin madde olarak betametazon dipropiyonat ve betametazon sodyum fosfat bulunmaktadır. Bu maddeler kortikosteroid denilen ilaç sınıfına aittir.

Diprospan doku (kas, eklem, vb) içine enjeksiyon ile uygulanan bir ilaçtır; ancak damar içine veya cilt altına enjekte edilmemelidir.

İlaç steril (mikropsuz) süspansiyon, kortikosteroid ilaçlara yamt veren aşağıdaki aniden şiddetli belirtilerle başlayıp kısa seyir gösteren (akut) ve uzun süredir devam eden (kronik) hastalıklarda kullanılır.

Romatoid artrit ve osteoartrit gibi eklem hastalıklan ve romatizmal hastalıklarının çoğunda

İltihap ile seyreden diğer bazı kas ve iskelet sistemi hastalıklan (bursit, tendinit vb.)

Astım, aleıjik burun iltihabı, anjiyoödem gibi bazı aleıjik durumlar

Ekzema, sedef, ürtiker gibi aleıjik cilt hastalıklannda

Bazı hormonal rahatsızlıklarda

Bazı bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklarda (kolajen doku hastalıklan vb,)

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, Diprospan’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yumuşak dokuya ya da hasta bölge içine uygulanan kortikosteroidler, lokal etkilerinin yanında tüm vucudu ilgilendiren (sistemik) etkilere de neden olabilir.

Yan etkiler, doz ve tedavi süresi ile yakından ilgilidir.

Yan etkileri azaltmak için, tedavinin kesilmesi yerine, ilacın dozunun düşürülmesi tercih edilmelidir.

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, ilacı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anaflaktoid veya aşın duyarlılık reaksiyonların ve tansiyon düşüklüğü veya şok-benzeri reaksiyonlar
 • Yüzde şişme
 • Körlük: Yüz ve baş çevresinde hastalıklı bölgeye yapılan uygulamalar sonucu, ender olarak görülebilir.
 • Baş ağnsı ve baş dönmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark doktorunuza söyleyiniz:

 • Sodyum ve sıvı tutulumu, potasyum kaybı, hipokalemik alkaloz (asit-baz dengesizliğine bağlı potasyum kaybı)
 • Adet düzensizlikleri, Cushingoid durum gelişimi (hormon bozukluğuna bağlı Cushing hastalığı belirtileri), intrauterin fetal gelişimin (rahim içi fetus gelişimi) veya çocukluk çağı gelişminin baskılanması, ikincil adrenokortikal (böbreküstü bezinin kabuk kısmı) ve pitüiter (hormon salgılayan hipofize bağlı) yamtsızlık (özellikle travma, cerrahi ya da hastalık gibi stres dönemlerinde), karbonhidrat toleransında azalma, latent diyabetin manifest hale gelmesi (sinsi seyreden şekerin açığa çıkması), diyabet hastalarında insülin ya da oral hipoglisemik (şeker düşürücü) ilaçlara ihtiyacın artması,
 • Protein katabolizmasına (yıkımına) bağlı olarak negatif azot dengesi
 • Öfori (aşın hareketlilik), ruh halinde değişiklikler, ciddi depresyondan gerçek psikoza (gerçekle hayal dünyasının kanşıklığı) kadar değişen durumlar, kişilik değişmeleri, uykusuzluk
 • Konvülsiyonlar (nöbetler), genellikle tedavi sonrası ortaya çıkan intrakranyal (kafa içi) basınç artışı ve beraberinde papillödem (gözün arkasındaki optik sinirlerde şişme), pseudotümör serebri (kafa içi basınç artışına bağlı hastalık), vertigo (baş dönmesiyle birlikte hareket ve denge duyusunun yitirilmesi), baş ağnsı
 • Posteriyör subkapsüler katarakt (göz bebeğinin arkasındaki merceğin şeffaflığım kaybederek görmeyi engellemesi), göz içi basınçta artış, egzoftalmi (göz küresinin dışa doğru çıkık olması)
 • Duyarlı hastalarda konjestif kalp yetmezliği (kalbin pompa işlevini iyi yapamaması), hipertansiyon (tansiyonda yükselme)
 • Hıçkınk, peptik ülser (sindirim siteminin iç yüzeyini döşeyen dokuda yara) ve olası perforasyon (içi boş organın yırtılması) ve kanama, abdominal distansiyon (kann şişkinliği), ülseratif özofajit (yemek borusunda ülserleşme)
 • Pankreatit (pankreas iltihabı)
 • Yara iyileşmesinde gecikme, deri atrofisi (deri dokusunda incelme), ince hassas deri oluşumu, ekimoz ve peteşi (deride morarma ve küçük kanama odaklan), fasiyal ödem (yüzde şişkinlik), terlemede artış, deri testlerine verilen yanıtlarda baskılanma, ürtiker (deride kaşıntı), anjiyonörotik ödem (aleıjik reaksiyona bağlı şişkinlikle seyreden hastalık), aleıjik dermatit (ciltte aleıjik iltihap) gibi reaksiyonlar
 • Kaslarda güçsüzlük, kortikosteroid miyopati (hormon türevi ilaç kullanımına bağlı kasların yapı ve fonksiyonunda bozukluk), kaslarda kütle kaybı, miyastenia gravis’de (kas hastalığı) miyastenik semptomlann (kasa bağlı belirtilerin) alevlenmesi, osteoporoz (kemik erimesi), vertebral kompresyon kınklan (omurgada baskı kınklan), femur ve humerus başlannda aseptik nekroz (uyluk ve kol kemiği başlannda yetersiz kan akımına bağlı gelişen doku harabiyeti), uzun kemiklerde patolojik (yapısal) kınklar, tendon rüptürü (kaslan kemiklere bağlayan bağlarda yırtılma), eklem instabilitesi (eklem yapısında değişkenlik) (tekrarlayan intra-artiküler (eklem içi) enjeksiyonlardan ötürü).
 • Parenteral kortikosteroid (enjeksiyon yoluyla kullanılan hormon türevi ilaçlar) kullanımında görülen yan etkiler şunlardır:
 • Enjeksiyon sonrası ateş (İntraartiküler (eklem içi uygulamalarda))
 • Yüz ve baş çevresinde yapılan intralezyonel (vücutta hasarlı bölgenin içine yapılan) uygulamalar sonucu, ender olarak körlük
 • Hiperpigmentasyon (deriye rengini veren pigment hücrelerinde artış) ya da hipopigmentasyon (deriye rengini veren pigment hücrelerinde azalma), deri ve derialtı dokularda atrofi (incelme), steril apse (iltihap)
 • Charcot tipi artropati (eklemde ağn ve pozisyon duyusunun kaybına bağlı eklemin işlevini yitirmesi)

Bu yan etkiler enjeksiyon bölgesinde görülen yan etkilerdir ve nadir görülür.

Sizde bu organ ve dokularla ilgili herhangi bir bozukluk ortaya çıkarsa doktorunuza söyleyiniz.

Diprospan Nasıl Kullanılır?

Diprospan hekim veya hekim kontrolunda bir sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

Yaygın (sistemik) etkili kortikosteroid uygulaması gerektiren durumlarda kas içine,

Gerekli durumlarda, doğrudan hasta olan yumuşak dokunun içine,

Eklem iltihaplarında eklem içine veya eklem çevresine,

Cilt hastalıklarda, hasta olan bölge içine,

Ayaktaki ya da yumuşak dokulardaki iltihaplı ve kist şeklindeki hastalıklarda doku veya kist içinde bölgesel (lokal) enjeksiyon ile uygulanan bir ilaçtır.

DİPROSPAN DAMAR İÇİNE YA DA CİLT ALTINA ENJEKTE EDİLMEZ.

Kortikosteriodler tendon denilen, kasların kemiğe yapıştığı bölgelere doğrudan enjekte edilmemelidir.

Diprospan mutlaka mikropsuz (aseptik) koşullarda uygulanmalıdır.

“Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.”

Bu ilacın dozu hastalığın türüne, ağırlığına ve alman yanıta göre hastadan hastaya değişiklik gösterir. Doktorunuz başlangıç dozunu olumlu bir yamt alınıncaya kadar koruyacak ya da ayarlamalar yapacaktır. Yamt alınması gereken süre içinde etki görülmezse, Diprospan tedavisini kesecek ve başka tedavi yöntemleri deneyecektir.

Eklem içine uygulanan kortikosteroid tedavisinden sonra, rahatlamanın sağlandığı eklemi çok fazla kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Diprospan da dahil olmak üzere, kortikosteroidlerin aşın dozda alınması hayatı tehdit edici belirtiler oluşturmaz. Sizde şeker hastalığı (diyabet), göz içi basıncı yüksekliği (glokom), aktif peptik ülser bulunması veya dijital adlı ilaç, kumarin tipi pıhtılaşma önleyici ya da potasyum kaybına yol açan idrar söktürücü ilaç alımı gibi belli durumlar dışında, birkaç gün süreyle çok yüksek dozlarda kortikosteroid kullammı çok ciddi sonuçlar doğurmam aktadır.

Bu ilaçtan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız DERHAL bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Diprospan Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Diprospan Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Uzun süreli ya da yüksek doz kortikosteroid tedavisinden sonra ilaç kesildiğinde, doktorunuz sizi yaklaşık bir yıl yakından izleyecektir. Kortikosteroid tedavisi birden kesildiğinde, ilaca bağlı ikincil böbrek üstü bezi yetmezliği görülebilir. Riski en aza İndirmek amacıyla doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. Tedavide, hastalığı kontrol altına almak için gerekli en düşük doz uygulanmalıdır. Dozun azaltılması eğer mümkünse, yavaş yavaş yapılmalıdır. Bu nedenle ilacınızı birden kesmeyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Diprospan Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Tüm vücuda yaygın (sistemik) mantar hastalığınız varsa

Etkin maddeler olan betametazon dipropiyonat, betametazon sodyum fosfat ve diğer kortikosteroid sınıfı ilaçlar ya da Diprospan’ın içindeki diğer maddelere aşın hassasiyetiniz varsa.

DIPROSPAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki durumlarda Diprospan’ın dikkatli kullanılması gerektiğinden, benzer bir durumunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

Ciddi enfeksiyon, ameliyat ya da yaralanma gibi stres eşiğinin düştüğü durumlarda.

Sizde hipotiroidizm ya da siroz varsa.

Gözde uçuk varsa.

Duygusal bozukluk ya da psikotik eğilimleriniz varsa.

Bir çeşit kan pıhtılaşması bozukluğu olan hipoprotrombinemili hastalarda asetil salisilik asit (aspirin) içeren bir ilaç ile birlikte kortikosteroid kullanılacak ise dikkatli olunmalıdır.

İdiyopatik trombositopenik purpurası (ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık) olan hastalarda kas içine dikkatle uygulanmalıdır.

Delinme riski olan ülserli bağırsak iltihabı (ülseratif kolit) ve divertikülit olarak anılan mide-barsak hastalıklan, apse ya da başka bir cerahatli enfeksiyon, yeni geçirilmiş barsak ameliyatı (intestinal anastomoz), aktif ya da aktif olmayan peptik ülser, böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon, kemik erimesi (osteoporoz) ya da bir kas hastalığı olan miyastenia gravisi bulunan hastalarda kortikosteroid kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Kortikosteroidler, bir enfeksiyonun belirtilerini maskeleyebilir. Uzun süreli kortikosteroid tedavileri, bir çeşit katarakt (posteriyor subkapsüler katarakt) oluşumu ya da göz içi basıncı artışına (glokom; bu duruma bağlı olarak göz siniri zedelenebilir) neden olabilir; mantar ve virüslere bağlı göz enfeksiyonlarını kolaylaştırabilir. Kortikosteroidler kullanıldığında, dirençte azalma ve enfeksiyon yerinin bulunamaması durumu ortaya çıkabilir.

Sentetik kortikosteroid türevleri çok yüksek dozlarda yüksek tansiyona, vücutta tuz ve sıvı tutulmasına ya da potasyum kaybına neden olabilir. Bu etkilerin, büyük dozlarda kullanıldığı durumlar dışında, sentetik türevlerle ortaya çıkma olasılığı daha düşüktür. Doktorunuz, size beslenmede tuz kısıtlaması ve potasyum takviyesi önerebilir. Tüm kortikosteroidler kalsiyum atılımını artırır.

Kortikosteroid tedavisi altındaki hastalara çiçek aşısı yapılması sakıncalıdır. Olası nörolojik komplikasyon tehlikeleri ve antikor yanıtının olmaması nedeniyle, diğer bağışıklık kazandırıcı uygulamalar da, özellikle yüksek doz kortikosteroid kullanan hastalar için uygun değildir. Bununla birlikte, bağışıklama uygulamaları, kortikosteroidleri Addison hastalığı (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu) gibi hastalıklar için yerine koyma tedavisi olarak alan hastalarda gerçekleştirilebilir. Size aşı yapılması gerektiğinde doktorunuza DİPROSPAN kullandığınız söyleyiniz.

Kortikosteroidlerin immünosüpresan (bağışıklık sistemini baskılayıcı) dozlannı alan hastalar, suçiçeği ya da kızamığa maruz kalmaktan kaçınmalı, maruz kalmalan durumunda ise tıbbi tavsiye almalıdır. Bu durum özellikle çocuklar için önemlidir.

Aktif tüberkülozdaki kortikosteroid tedavisi, uygun antitüberküloz tedavisiyle birarada kullanılan kortikosteroidin yer aldığı, ilerleyici veya yaygın tüberküloz vakalanyla sınırlandınlmalıdır.

Gizli tüberkülozu (verem hastalığı) olan hastalarda.

Bebek ve çocuklarda. Kortikosteroid uygulamasının, bebeklerde ve çocuklarda büyüme hızlannı kesebilmesi ve vücut içindeki kortikosteroid üretimini engelleyebilmesi nedeniyle, uzun süreli tedavi alan bu hastalann büyümesi ve gelişmesi dikkatlice takip edilmelidir.

Kortikosteroidler, erkek hastalarda sperm sayısını ve hareketliliğini değiştirebilir.

Ender de olsa, enjeksiyon ile yapılan kortikosteroid uygulamalannda ciddi aleıjik reaksiyona benzer reaksiyonlar görülebildiğinden, Özellikle geçmişinizde ilaç alerjisi varsa doktorunuza danışmaksınız.

Uzun süreli kortikosteroid tedavilerinde, enjeksiyon ile uygulamadan ağızdan uygulamaya geçilmek isteniyorsa, doktorunuz risk/yarar değerlendirilmesi yapacaktır.

Bu nedenle ağızdan alınan kortikosteroidlere, doktorunuza danışmadan, kendi kararınızla geçmemeniz gerekir.

“Bu uyarılar geçmişteki her hangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİPROSPAN hamilelerde tıbbi zorunluluk dışında kullanılmaması gereken bir ilaçtır. Emziren annelerde ve çocuk doğurma çağındaki kadınlarda doktorun, risk/zarar değerlendirmesi yaparak verdiği karara göre kullanılmalıdır.

Gebeliği sırasında yüksek dozlarda kortikosteroid kullanmış annelerin bebekleri, hipoadrenalizm (böbrek üstü bezinin yetersiz çalışması) açısından değerlendirilmelidir.

Anne tarafından alınan kortikosteroidlerin rahim içindeki bebeğe geçişi söz konusu olduğu için, gebelikte kortikosteroid verilen annelerin yeni doğan bebekleri veya küçük çocuklan, çok nadir görülen doğumsal katarakt olasılığı açısından dikkatle muayene edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kortikosteroidler anne sütünde saptanabilir. Bu nedenle, eğer emziriyorsanız doktorunuz, ilacın sizin için önemini değerlendirerek, tedaviye ara verecek veya emzirmeye ara vermenizi isteyecektir.

Araç ve makina kullanımı

Diprospan araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

Diprospan Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç benzil alkol içerir. Erken doğan (prematüre) bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksit reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Sodyum:

Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Fenobarbital, rifampin, fenitoin ya da efedrin adlı ilaçlar, birlikte kullanıldığında kortikosteroidlerin etkilerini azaltabilirler. Rifampinin kemoprofilaktik (hastalıktan koruyucu) bir programda kullanılması durumunda, kortikosteroidlerin bu ilaçlann karaciğer yoluyla vücuttan temizlenmesi üzerindeki artıncı etkisi dikkate alınmalıdır; doktorunuzun kortikosteroid dozajında ayarlama yapması gerekebilir. Kortikosteroid ile birlikte östrojen hormonu alan hastalarda ise aşm bir kortikosteroid etkisi ortaya çıkabilir.

Kortikosteroidler, potasyum kaybına neden olan idrar söktürücü ilaçlar ile birlikte kullanıldığında vücutta potasyum azlığı ortaya çıkabilir.

Dijital olarak da anılan ve kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan kalp glikozidleri ile birlikte kullanıldıklarında, potasyum azlığına bağlı olarak ritim bozukluğu ya da dijital zehirlenmesi görülme riski artar.

Kortikosteroidler, amfoterisin B adlı ilacm neden olduğu potasyum kaybım arttırır.

Kortikosteroidler, kam sulandırıcı yani pıhtılaşmayı azaltan kumarin grubu ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, bu etkiyi, yeni bir doz ayarlaması gerektirecek kadar değiştirebilirler (artış veya azalma yönünde).

Kortikosteroidler, ağrı kesici-iltihap giderici ilaçlar (non-steroid antienflamatuvar) ile birlikte kullanıldığında, sindirim sistemi ülserlerinin ortaya çıkma ya da ağırlaşma riski yükselir.

Kortikosteroidler, kanda salisilatlar olarak anılan aspirin ve benzeri ilaçlann miktannı düşürebilir, böylece etkisini değiştirebilirler.

Şeker hastalığınız varsa, şeker ilacınızın dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir. Kortikosteroidler ile birlikte alındığında, somatotropin adlı ilacın etkisinde azalma görülebilir.

Reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere herhangi bir ilaç alıyorsanız veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlaç/Laboratuvar Testi Etkileşimleri

Kortikosteroidler, bakteri enfeksiyonlarında kullanılan nitroblue tetrazoliyum adlı testte yanlış negatif sonuçlara neden olabilir. Böyle bir test yapılacaksa, Diprospan kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Related Posts

3 Comments

 1. Elimde sinir sıkışmasi var iğne yapıldı bilekten ama parmaklar odun gibi hala ne zaman duzelir

 2. Sol el baş parmağımda şişlik ağrı ve takılma meydana geldi tetik parmak hastalığı teşhisi konuldu ameliyat dediler en son bi özel hastaneye gittim doktor şu aşamada ameliyat gerekmiyo diye diprosman verdi. Ayrıca ilaçlarımda var. Diprosmanı önce ilaçları kullan ağrısı kitlenmesi artarsa diprosmanı yaptır dedi. Bu iğneyi nerde ve kime yaptırmalıyım? ( Ortopedi doktorumu yapar? Yoksa normal bi iğne gibi enjeksiyon bölümü uygularım?)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.