Dilopin Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Dilopin ağız yolu ile alınır ve her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.

Dilopin 20, 30 ve 90 tabletlik blister ambalajda bulunur.

Dilopin yüksek kan basıncının (hipertansiyon) veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. Dilopin damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.

Angina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir. Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda çenede veya sırtta da hissedilir. DİLOPİN bu ağrıyı geçirebilir.

Olası Yan Etkiler

Tüm ilaçlar gibi Dilopin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Dilopin’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani hırıltı, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya nefes almada zorluk o Göz kapaklarının, yüzün ya da dudakların şişmesi o Nefes almada büyük zorluğa sebep olan dil ve boğazın şişmesi o Geniş cilk döküntüsünü içeren şiddetli cilt reaksiyonları, üretiker, tüm vücudunuzda cildinizin kızarması, şiddetli kaşıntı, cildin kabarcıklanması, soyulması ve şişmesi, muköz membranlarda inflamasyon (Stevens Johnson Syndrome) veya diğer aleıjik reaksiyonlar o Kalp krizi, anormal kalp atışı
 • Hastanın çok kötü hissettiği, ciddi karın ve sırt ağrısına neden olabilen pankreas iltihabı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdaki yaygın yan etkiler rapor edilmiştir. Bu yan etkiler problem yaşamanıza neden oluyorsa veya bir haftadan uzun sürerse, doktorunuz ile temasa geçiniz.

Yaygın

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku basması (özellikle tedavinin başlangıcında)
 • Çarpıntı (palpitasyon), cilt kızarması
 • Karın ağnsı, hastalık hissi (bulantı)
 • Ayak bileklerinin şişmesi (ödem), yorgunluk

Diğer rapor edilmiş olan yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Yaygın olmayan

 • Duygudurum dalgalanmaları, anksiyete, depresyon, uykusuzluk
 • Titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük
 • Kol ve bacaklarınızda uyuşma veya karıncalanma, ağrı duyusunun azalması
 • Görme bozukluğu, çift görme, kulak çınlaması
 • Düşük kan basıncı
 • Burun duvarında inflamasyon (rinit) sebebiyle akıntı, aksırma
 • Bağırsak hareketlerinde değişiklik, ishal, kabızlık, hazımsızlık, ağız kuruluğu, kusma
 • Saç dökülmesi, terlemede artış, ciltte kaşıntı, ciltte yer yer kızarıklık, deride renk değişikliği
 • Özellikle geceleri sık idrara çıkma, idrar ile ilgili bozukluk
 • Ereksiyon güçlüğü, erkeklerde göğüslerde rahatsızlık veya göğüslerin büyümesi
 • Güçsüzlük, ağrı, iyi hissetmeme
 • Eklem veya kas ağnsı, kas kramplan, sırt ağnsı
 • Kilo artışı veya azalması

Seyrek

 • Kafa kanşıklığı (konfüzyon)

Çok seyrek

 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma, normal olmayan yaralanma veya kolay kanama (kırmızı kan hücresi hasarı) ile sonuçlanabilecek pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma
 • Kanınızda yüksek oranda şeker bulunması (hiperglisemi)
 • Zayıflığa yol açabilecek bir sinir bozukluğu, uyuşma veya karıncalanma
 • Öksürük, dişeti şişmesi
 • Kann şişkinliği (gastrit)
 • Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer iltihabı (hepatit), cildin sarılaşması (sanlık), bazı medikal testlere etkisi olabilecek karaciğer enzim yükselmesi
 • Kas gerginliğinde artış
 • Genelde cilt kızanklığı ile birlikte kan damarlanmn iltihabı,
 • Işığa karşı duyarlılık
 • Katılık, titreme ve/veya hareket bozukluğu ile beraber gözlenen bozukluklar

Dilopin Nasıl Kullanılır?

Dilopin kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlanna kesin olarak uyunuz.Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacımza sorunuz.

Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (5 mg) tablettir. Bu doz günde 10 mg DİLOPİN’e yükseltilebilir.

Tabletleri kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

Ağızdan alınır.

İlacınızı, yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz. Dilopin’i greyfurt suyu ile almayınız.

Çocuklarda Kullanımı

6-17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2.5-5 mg’dır. Amlodipin 2.5 mg mevcut değildir. DİLOPİN 5 mg tabletler iki eşit parçaya bölünmek üzere üretilmemiştir ve 2.5 mg doz elde edilmez. Günde 5 mg’ın üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir.

DİLOPİN’in 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Dilopin’in etkin maddesi amlodipin diyaliz edilmez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz Dilopin dozunu ona göre ayarlayacaktır.

Eğer Dilopin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Çok fazla tablet almanız kan basıncınızın düşmesine veya hatta tehlikeli derecede düşmesine sebep olabilir. Sersemlik, baş dönmesi, baygınlık veya zayıflık hissedebilirsiniz. Eğer kan basıncı düşüşünüz çok şiddetliyse, şok meydana gelebilir. Cildinizi soğuk ve nemli hissedebilirsiniz ve bilincinizi kaybedebilirsiniz. Çok fazla Dilopin tablet aldıysanız; acil tıbbi desteğe başvurunuz.

Dilopin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Endişelenmeyiniz. Bir tablet almayı unutursanız, o gün o dozu almayınız. Sonraki gün ilacınızı doğru zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dilopin ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz Dilopin’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Önerilenden daha önce ilacı kullanmayı keserseniz, hastalık durumunuz önceki haline geri dönebilir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

Dilopin’in nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dilopin’in insanlarda emzirme dönemindeki emniyeti saptanmamıştır. Dilopin’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız Dilopin’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Araç ve makina kullanımı

Dilopin, araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Eğer tabletleriniz hasta, sersem veya yorgun hissetmenize neden oluyorsa veya baş ağrısı yapıyorsa, araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza bildiriniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunuza veya eczacımza bilgi veriniz:

Dilopin aşağıdaki ilaçlan etkileyebilir veya aşağıdaki ilaçlardan etkilenebilir:

Proteaz inhibitörleri olarak adlandınlan ritonavir, indinavir, nelfinavir (HIV, AIDS’e yol açan virüs tedavisinde kullanılan)

Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlannda kullanılan ilaçlar)

Verapamil, diltiazem (kalp ilaçlan)

Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler)

Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan san kantaron

Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç)

Simvastatin (kolesterol düşürücü)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.