Difilin Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

DİFİLİN etkin madde olarak her bir supozituvarda (fitil) 400 mg dihidroksipropilteofilin içermektedir. Bu etkin madde, obstrüktif (tıkayıcı) solunum yolu hastalıklarında kullanılan diğer ilaçlar (ksantinler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

DİFİLİN, torpido biçiminde, kremimsi beyaz renkte, homojen görünüşlü supozituvardır.

DİFİLİN, 5 adet supozituvar ve bir adet hasta kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

DİFİLİN’in etkin maddesi dihidroksipropilteofilin obstrüktif (tıkayıcı) solunum yolu hastalıklarında kullanılan diğer ilaçlar (ksantinler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

DİFİLİN, akciğerlerin hava yollarını genişleterek ve soluk alıp vermeyi kolaylaştırarak, bronşiyal astım, akut solunum sistemi enfeksiyonları, kronik bronşit (uzun süreli) ve amfizemde (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi) görülen bronkospazmın giderilmesinde; apnede (solunum durması), Cheyne-Stokes solunumunun tedavisinde kullanılır.

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DIFILIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda verilen yan etkilerin sıklıkları eldeki verilerden hareketle tahmin edilememektedir.

Sıklığı Bilinmiyor

 • Huzursuzluk, uykusuzluk
 • Stimulasyon, baş ağrısı, irritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği), refleks hipereksitabilitesi (reflekslerin aşırı uyarılması), kas seğirmeleri, havale.
 • Palpitasyon (çarpıntı), taşikardi (kalp atımının hızlanması), ekstrasistol (kalp ek atımı), flashing (al basması), ve ventriküler aritmi (bir tür kalp atım düzensizliği)
 • Hipotansiyon (düşük tansiyon), dolaşım bozukluğu
 • Takipne (çok hızlı solunum), solunum durması.
 • Bulantı, kusma, epigastrik ağrı, ishal ve hematemez (kan kusma)
 • Albüminüri (idrarda albümin bulunması), idrar atılımının artması, hematüri (idrarda kan tespit edilmesi), diürez (fazla hacimde idrar atılımı)
 • Ateş, dehidratasyon (su kaybı)

DIFILIN Nasıl Kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek.

DİFİLİN doktor tavsiyesine göre günde 1-2 supozituvar kullanılır.

Rektal yolla uygulanır.

Yaşlılarda Kullanımı

belirlenemediğinden DİFİLİN’in kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz tarafından hangi dozda DİFİLİN almanız gerektiği belirtilecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalarda doz ayarlanırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer DİFİLİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
DIFILIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşırı dozda alındığında çocuklarda ajitasyon (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği), baş ağrısı, havale; erişkinlerde ise sinirlilik, uykusuzluk, bulantı, kusma, kalp atımında artış, kalp ek atımı (ekstrasistol), görülebilir.

Böyle durumlarda DİFİLİN derhal kesilmelidir. Uygulanacak özel bir tedavi yoktur. DİFİLİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DIFILIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

DIFILIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan DİFİLİN kullanmayı sonlandırmayınız.

DIFILIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Miyokard infarktüsünün (kalbi besleyen damarlada kan akımının kesilmesi sonucu gerçekleşen kalp krizi) ağır safhasında

Mide rahatsızlığınız varsa (peptik ülser).

Teofiline, diğer ksantinlere ya da DİFİLİN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) karşı alerjiniz varsa,

DIFILIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kalp hastalığınız varsa,
 • Vücudunuzda tiroid hormonunun gereğinden az üretiliyorsa (hipotiroidizm)
 • Yüksek tansiyonunuz varsa (hipertansiyon),
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Miyokard infarktüsü (kalbi besleyen damarlada kan akımının kesilmesi sonucu gerçekleşen kalp krizi) geçirmişseniz,
 • Ciddi astım nöbetleri geçiyorsanız
 • KOAHKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığınız (Süreğen Tıkanan Akciğer Hastalığı) varsa
 • Karaciğer enzim problemleriniz varsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız DİFİLİN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dihidroksipropilteofilin anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle DİFİLİN emzirme süresince kullanılmamalıdır.
Araç ve makina kullanımı
DİFİLİN’in araç ve makine kullanımını etkilediğine dair bilgi bulunmamaktadır.

DIFILIN Etken Maddesi Nedir?

DİFİLİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu

maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

DİFİLİN alırken özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

 • Ksantin içeren diğer ilaçlar (teofilin gibi) ve solunum yolu genişletici etkiye sahip isoprenalin.
 • Diğer sempatomimetik bronkodilatörlerle (örneğin efedrin)
 • Asiklovir (antiviral ilaç), alkol, alopurinol (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç), kalsiyum kanal blokerleri, simetidin (mide-bağırsak sisteminde oluşan yaraların iyileşmesinde kullanılan ilaç), kortikosteroidler (böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir hormon olan kortizole benzer steroid yapıda ilaçlar), disulfiram (alkolizmde kullanılan ilaç), östrojen içeren bir hormonal doğum kontrol ilaçları, fluvoksamin (antidepresant), grip aşısı virüsü, interferon (bir çeşit antiviral ajan), makrolid antibiyotikleri (makrolid adı verilen gruba dahil antibiyotikler), metotraksat (kanser tedavisinde kullanılan ilaç), meksiletin (antiaritmik ilaç), non-selektif beta blokerler (kardiyovasküler sistem üzerinde etkili), pentoksifilin (damar genişletici olarak kullanılan bir ilaç), propafenon (aritmilerin tedavisinde kullanılan bir ilaç), kinolon antibiyotikleri (kinolon adı verilen gruba dahil antibiyotikler), takrin (Alzheimer hastalığında kullanılan bir ilaç), tiabendazol (mantarlar için kullanılan bir ilaç), tiroid hormonları (tiroid bezinden salgılanan hormona benzer yapıda ilaçlar), tiklopidin (kanın pıhtılaşmasını azaltan bir tür ilaç), zilöton (enfeksiyonlara karşı kullanılan bir ilaç) etkin maddeleri kullanıldığında teofilin seviyesi artabilir.
 • Aminoglutetimid (bir tür kanser ilacı), barbitüratlar (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), hidantoinler (aritmi tedavisinde kullanılan bir ilaç türü), izoproterenol (astımda kullanılan bir tür ilaç), ketokonazol (mantarlar için kullanılan bir ilaç), morisizin (aritmi tedavisinde kullanılan bir ilaç türü), rifampin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç), sigara içmek, Sarı kantaron bitkisi (St. John’s wort), sulfinpirazon (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç), sempatomimetikler (bronş kaslarını gevşeterek nefes almayı kolaylaştıran ilaç türü) kullanıldığında teofilin seviyesi azalabilir.
 • Teofilin, benzodiazepinler (anksiyete tedavisinde kullanılan sinir sistemi ilaçları) ve propofolün (anestezide kullanılan sinir sistemi ilaçları) sakinleştirici etkisine karşıt etki gösterebilir.
 • Teofilin, betaagonistler (beta reseptörleri ile birleşerek etki gösteren ilaçlar) ile kullanıldığında kalp ve damar sistemi için istenmeyen etkiler daha fazla olabilir. Ancak, beraber kullanıldıklarında yararlı etkileri de artabilir.
 • Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç), izoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve kıvrım diüretikleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü) teofilin seviyesini düşürebilir ya da yükseltebilir.
 • Efedrin (astımda kullanılan bir tür ilaç) ve tetrasiklinler (bir antibiyotik grubu) teofilin toksisite riskini arttırabilir.
 • Eritromisin (makrolid grubu bir antibiyotik) ve teofilin kullanımı teofilin seviyesini ve toksisite riskini arttırırken eritromisin seviyesini düşürür.
 • Halotan (genel anestezide kullanılan ilaç) ve teofilinin birlikte uygulanması aritmilere neden olabilir.
 • Ketamin (genel anestezi yapan ilaç) ile teofilinin birlikte uygulanması nöbetlere neden olabilir.
 • Teofilin, lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç) seviyelerini azaltabilir.
 • Kas gevşetici ilaçlar teofilin ile birlikte kullanıldığında etkisi artabilir.
 • DİFİLİN’in probenisid (gut hastalığına karşı kullanılan bir ilaç) ile beraber kullanılması kanda bulunma süresini arttırdığı görülmüştür.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.