Difestol İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

Böcek, sinek, arı sokmalarında ve hafif güneş yanıklarında kullanılır.

Difestol, kutu içerisinde 30 ml’lık sprey başlıklı plastik şişede kullanıma sunulmaktadır. DİFESTOL, renksiz, homojen, kokusuz bir jeldir.

Difestol, lokal anestezikler (bölgesel uygulanan uyuşturucu) ve antipruritikler (kaşıntıyı önleyen) grubuna dahil olan bir ilaçtır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DifestolL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DIFESTOL ’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Topikal olarak kullanılan antihistaminikler nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonlarına yol açabilir.
  • Ciltte yaygın ve şiddetli kızarıklık ve kaşıntı, soluk almada zorluk, yüz, dudak veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi.
  • El, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Difestol’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Difestol yan etkileri diğer anestezik ilaçların yan etkilerine benzerdir. Bu yan etkiler genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı emilmesi durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında aşırı duyarlılık, nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonları (idiosenkrazi) ve tolerans azalmasına bağlı yan etkiler de oluşabilir. Ciddi yan etkiler genellikle tüm vücudu etkiler (sistemik). Bu yan etkiler arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, titreme (tremor), nöbet (konvülsiyonlar), uyuşuluk, sersemlik, uyuşma, buğulu görme, hızlı kalp atışı, ağız kuruluğu, ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü, idrar yapmada güçlük, bulantı, kusma, ishal, üst karın kısmında ağrı sayılabilir.

Uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık ve kazara göze temas ederse gözde tahriş oluşabilir.

Bunlar Difestol’un hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Difestol Nasıl Kullanılır?

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz ne kadar Difestol kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Difestol ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.

Çocuklarda Kullanımı

İlacı kullanacak kişinin çocuk olması durumunda, doktorunuz daha düşük bir doz önerebilir. Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur ancak etki göreceğiniz mümkün olan en düşük dozda kullanmayı tercih ediniz.

Özel Kullanım Durumları

Hafif ile orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Hafif ile orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilacın daha küçük alanlara uygulanması düşünülebilir.

Eğer Difestol ‘ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Difestol’ün kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktor veya eczacınız ile konuşunuz.

Difestol Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için cilde çift uygulama yapmayınız.

Difestol Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Difestol’un bileşiminde bulunan difenhidramin hidroklorür, lidokain hidroklorür ve yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz varsa.

İltihaplı deri hastalıkları ile enfekte yaralar, iltihaplı deri enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar varsa ilacı kullanmayınız.

Daha önceden lokal anestezik maddelere karşı hassasiyeti bilinen kişilerde kullanmayınız.

Hastanede değilseniz ve düzensiz kalp atışı için ilaç (amiodaron veya sotalol gibi) alıyorsanız bu ürünü kullanmayınız.

Bebeklerde, prematürelerde, antihistaminiklerin riskinden dolayı emziren annelerde, difenhidramin HC1 ve benzer yapıdaki diğer antihistaminiklere aşırı duyalı olanlarda ve MAO (depresyon ve kaygı(iç sıkıntısı) tedavisinde kullanılır) ilaç kullananlarda kullanılmamalıdır.

İki yaşından küçük çocuklarda doktor denetimi altında kullanılmalıdır. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

X-Ray uygulamaları öncesinde sürülmemelidir.

Mukoza ve açık yaralara uygulanmamalı.

Difestol Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Işığa karşı aşırı duyarlılık gösteren ve güneş ışığı nedeni ile kendisinde alerji oluşan kişilerde dikkatli kullanınız.

Cildin hasar gördüğü bölgelerde uygulama sırasında mikrop üremesine karşı dikkatli olunmalıdır.

Çocuklarda özellikle suçiçeği vakalarında geniş alanlarda kullanılması durumunda ilacın içeriğinde bulunan difenhidramin etken maddesi içeren bir ilaç ağız yolu ile kullanılıyor ise dikkatli kullanınız.

Difestol geniş vücut yüzeylerine kullanılmamalıdır.

Bakterilerin kana karıştığı şiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanız.

Bilinen bir ilaç aleıjiniz varsa. Difestol kullanırken dikkatli olunuz. Para-aminobenzoik asit türevlerine (prokain, tetrakain, benzokain gibi) alerjisi olan hastalarda lidokaine karşı duyarlılık görülmemiştir.

Difestol’ü etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda ve çocuklarda ki uygulamalarda bu hususa dikkat ediniz.

Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa,

Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon (kapalı pansuman) altında uygulandığında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir.

Difestol’ün gözle temasından kaçınınız. Gözde tahriş gözlenmiş olup ayrıca koruyucu reflekslerin kaybı nedeniyle kornea tahrişi ve potansiyel aşınma olasılığı da vardır. Gözle temas gerçekleştiği takdirde gözünüzü derhal su veya tuzlu su ile yıkayınız ve duyu geri gelinceye kadar gözünüzü koruyunuz.

Difestol düzensiz kalp atışınızın tedavisi için amiodaron ile tedavi ediliyorsanız. Bu durumda, yakın gözlem altında tutulmalısınız ve elektrokardiyogramınızın çekilmesi düşünülmelidir.

Jelin sürüleceği yerde enfeksiyonunuz varsa. Bu sizin için geçerliyse, doktorunuz DİFESTOL ile birlikte başka bir ilacı kullanmanızı isteyebilir.

Difestol, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapısını oluşturan maddenin sentez bozukluğundan dolayı ortaya çıkan, ataklar halinde gelen ve birçok organ sistemini etkileyen hastalığı (porfiri) olan hastalarda sadece daha güvenli bir alternatif ise verilmelidir. Uygun önlemler savunmasız hastalar için alınmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız,

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Difestol’ün bileşiminde bulunan difenhidramin hidroklorür ve lidokain hidroklorürün gebeliklerde kullanımına ilişkin güvenirliliği tespit edilmemiştir.

Difestol zorunluluk olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Difestol anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Difenhidramin HCI’in meydana getirdiği bir etki bildirilmemekle birlikte, lidokain HCI’in az miktarda bulunmasına rağmen, uygulandığı bölgede lokal bir uyuşma meydana getirdiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunması tavsiye edilir.

Difestol Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün propilen glikol içermektedir. Ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Tokainid, meksiletin, amiodaron veya sotalol gibi kalp ritim bozukluğunun tedavisi için kullanılan ilaçlar,

Beta blokörler (örn. simetidin, propranolol) gibi kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,

Diğer lokal anestezikler.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.