Diavog Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

Diavog, tip 2 diyabet (insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı) hastalarında yemek sonrası kan şeker düzeylerindeki artışı (postprandial hiperglisemi) iyileştirmede diyet ve egzersize ilave olarak kullanılır.

Diavog’un diyetle birlikte veya tek başına bir sülfonilürenin kullanılmasıyla yeterli glisemik kontrolün sağlanamadığı durumlarda, Diavog sülfonilüre ile birlikte kullanılabilir. Diavog’un glisemik etkisi sülfonilürelerle birlikte kullanıldığında artabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Diavog’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Diavog’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Diavog’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bağırsak kistleri,
 • Karaciğer enzim seviyelerinde artma,
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni)
 • Uyuşma, yüzde şişme,
 • HDL kolesterol seviyesinde azalma,
 • Serum amilaz seviyesinde artma,
 • Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi,

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Bulanık görme,
 • Sersemlik, uykulu olma hali,
 • İshal, karında şişkinlik,
 • Karın ağrısı,
 • İştahsızlık,
 • Bulantı, kusma,
 • Mide yanması,
 • Ağız kuruluğu,
 • Kabızlık, yumuşak dışkı,
 • Ağız içinde iltihap,
 • Tat bozukluğu,
 • Döküntü, kaşıntı,
 • Kansızlık,
 • Sıcak basması,
 • Yorgunluk, halsizlik,
 • Terleme,
 • Saç dökülmesi,
 • Işığa karşı duyarlılık.

Bunlar Diavog’un hafif yan etkileridir.

Diavog Nasıl Kullanılır?

Diavog’u daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Diavog için önerilen doz her ana öğünden (sabah, öğle, akşam) hemen önce veya öğünle birlikte günde üç defa 0.2 mg’dır

Yeterli kan şekeri kontrolün sağlanamadığı durumlarda, doktorunuz yakın gözlem altında dozunuzu 0.3 mg’a arttırılabilir.

Ağızdan kullanım içindir.

Diavog, bir bardak suda (150 ml) eritilerek bekletilmeden içilmelidir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda Diavog düşük dozlarda (0.1 mg) başlanmalıdır. Diavog yakın gözlem altında dikkatli bir şekilde uygulanmalı ve kan şeker seviyelerine ve mide ve bağırsaklarda gözlenen rahatsızlıklara dikkat edilmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Diavog, şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği:

Diavog, şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Diavog’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Diavog’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Voglibozun aşırı dozunda karında şişkinlik ve ishal oluşabileceği bildirilmiştir.

Diavog Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Diavog Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer Diavog kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız. İlacın kullanımını sonlandırmadan önce doktorunuza danışınız.

Diavog Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Vogliboza ya da Diavog’un içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (bkz bölüm 6.1),

Ağır ketozis (şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi) veya diyabetik koma veya pre-komada iseniz,

Ciddi enfeksiyon, ameliyat öncesinde veya sonrasındaki dönemde iseniz,

Ağır yaralarınız varsa,

Mide veya bağırsaklarınızda tıkanma varsa,

Diavog Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Şeker hastalığınızın tedavisi için başka şeker ilaçları kullanıyorsanız,

Bağırsak tıkanıklığı veya bağırsak ameliyatı öykünüz varsa,

Doktorunuz Roemheld sendromunuz olduğunuzu söylediyse,

Fıtığınız varsa,

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

Diavog İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Vogliboz yemeklerden hemen önce veya yemeklerle birlikte alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DİAVOG gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Diavog emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diavog Etken Maddesi Nedir?

Diavog her bir efervesan tabletinde 1.95 mmol potasyum ihtiva eder. Bu durum böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin preperatları veya sülfonilüre türevleri)

Beta blokörler,

Salisilik asit,

Monoamin oksidaz inhibitörleri,

Fibrat türevleri

Epinefrin,

Adrenokortikal hormon,

Tiroid hormonu.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.