Diapam Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

Diapam’in etkin maddesi benzodiyazepinler adı verilen bir ilaç grubuna dahil olan diazepamdır. Her bir ampul 2 ml’sinde 10 mg etkin madde içermektedir.

İlaç, 2 ml’lik 10, 50 veya 100 adet ampul, bir adet kullanma talimatı ile birlikte karton kutularda sunulmaktadır. Diapam aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılmaktadır:

Anksiyetenin (endişe, kaygı) kısa süreli tedavisinde,

Alkolü bırakan hastalarda oluşan belirtiler (huzursuzluk, titreme, hayal görme, huzursuzluk-taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu)

Kasların gevşemesine yardımcı olmak ve kas kasılmaları ile serebral inme için (beyni etkileyen ve hareket sorunlarına ve kas sertliğine neden olan bir koşul)

Havale (nöbet)

Titreme (ailevi kaynaklı olabilir bazen ise nedeni belli olmayabilir)

Ağrılı kas kasılmalarının ilerleyici bir türü

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Diapam’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Yaygın görülen yan etkiler:

  • Uyuklama, halsizlik, bitkinlik

Seyrek görülen yan etkiler:

  • Konfüzyon (zihin karışıklığı), depresyon, uykuya dalmada güçlük, eksitasyon, sinirlilik veya irritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği) gibi paradoksal reaksiyonlar
  • Baş ağrısı, baş dönmesi, konuşurken dilin dolaşması (disartri)
  • Bulanık görme veya diğer vizüel (görsel) değişiklikler
  • Konstipasyon (kabızlık), kusma, bulantı
  • Sarılık
  • Deri döküntüleri ve kaşınma Sıklığı bilinmiyor:
  • Nötropeni kandaki parçalı hücre sayısında azalma

DIAPAM Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Erişkinlerde:

Yaşlılarda Kullanımı

Diapam, damar içine veya kas içine uygulanır.

Yaşlı hastalarda, ilacın merkezi sinir sistemi üzerine etkileri olduğundan etkili olan Diapam dozunun kullanılması tavsiye edilmektedir. Eğer ilaç tolere edilebiliyorsa, kademeli olarak artırılabilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda ilaç dikkatli kullanılmalıdır. Doktorunuz dozunu düşürmek isteyebilir.

Ciddi karaciğer probleminiz varsa Diapam’ı kullanmayınız.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşırı doz belirtileri dikkat ve koordinasyon kaybını, uyuklama veya derin uyku hissini, konuşma sorunlarını, kas zayıflığı veya heyecanlanma hissini, kalp atımında yavaşlamayı, solunum zayıflaması ve aşırı halsizlik içerir. Aşırı yüksek dozlar koma (bilinç kaybı), refleks sorunları ve nefes alıp vermede zorlanmaya neden olabilir.

Diapam’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Diapam Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İlacınızın dozunu almayı unutursanız, unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

Diapam ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Diapam’ın ani kesilmelerinde konvül siy onlar (havale), titreme, karın ve kas krampları, kusma ve terleme gibi belirtiler görülebilir. Bu nedenle her türlü uzun süreli tedavide ilaç yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Yüksek dozda ilaç kullanıyorsanız, zaman zaman zihin karışıklığı, havale veya olağandışı davranışlar gibi semptomlar yaşayabilirsiniz.

Tedaviyi kademeli olarak kesiniz, aksi takdirde hastalığınız eskisinden daha şiddetli şekilde tekrarlayabilir. Bu risk, Diapam tedavisini aniden kestiğinizde daha yüksektir. Duygu durum değişiklikleri, endişe, huzursuzluk veya uyku düzeninde değişiklikler görülebilir.

Diapam Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Diazepam veya diğer benzodiazepin grubu ilaçlara veya DİAPAM’ın içindeki yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa

Nefes darlığı yaşıyor veya nefes alıp vermede zorlanıyorsanız

Ruhsal çöküntü (depresyon) yaşıyorsanız (endişenin eşlik ettiği veya etmediği)

Ruhsal hastalığınız varsa (psikoz)

Dar açılı glokomunuz varsa (göz içi basıncının artması)

Miyastenia gravis isimli bir hastalığınız varsa (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı)

Uykuda geçici solunum yetmezliği görülüyorsa

Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

Porfiri (ciltte kabarcıklar, karın ağrısı ve sinir sistemi hastalıklarına neden olan kalıtsal bir rahatsızlık)

6 aylıktan küçük bebeklerde Diapam kullanılmaz.

Diapam Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Geçmişte alkolizm veya madde bağımlılığı sorunu yaşadıysanız

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa

Akciğer sorunlarınız varsa

Kanınızda albümin adı verilen proteinin düzeyleri düşükse

Kişilik bozukluğunuz varsa

Yaşlıysanız (düşmenize veya yaralanmanıza neden olabilecek zihin karışıklığı veya dikkatsizlik riski)

Sara hastalarında Diapam’ın aniden kesilmesi nöbetlerin sıklık ve şiddetini artırabilir.

İlacı alırken bağımlılık riski mevcut olup, bu risk ilaç dozu ve tedavi süresi ile ve ayrıca alkolizm ve madde bağımlılığı yaşamış olan hastalarda artmaktadır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diapam İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Diapam’ın besinlerle etkileşimi bulunmamaktadır.

Diapam’ı alkol ile birlikte almayınız. Alkol, Diapam’ın yatıştırıcı etkilerini artırabilir ve kendinizi son derece uykulu hissetmenize yol açabilir.

Greyfurt suyu kandaki diazepam miktarını artırabilir.

Kafein içeren içecekler diazepam etkisini azaltabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğin ilk üç ayında kullanımı ile bebeğinizde konjenital malformasyon (organ ve dokulardaki doğuştan gelen yapısal bozukluklar) riski artar. Bu yüzden hamilelik süresince risk/yarar oranı dikkatli değerlendirilmelidir.

Diapam’ı kesinlikle gerekmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın etken maddesi anne sütüne geçtiğinden, emziren kadınların bu dönemde bu ilacı kullanmaktan kaçınmaları gerekir.

Bebeğinizi emziriyorsanız Diapam kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Diapam dikkatte ve uyanıklıkta, kas fonksiyonlarında azalmaya yol açabileceğinden araç ve makine kullanan kişilerde tehlikeli sonuçlar yaratabilir.

Bu şekilde bir etki yaşarsanız araç veya makine kullanmayınız.

Diapam Etken Maddesi Nedir?

Diapam ampuller propilen glikol içermektedir. Bu nedenle, alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

Bu tıbbi üründe 200 mg etanol (alkol) vardır. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi ürün 2 ml’de 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilir.

Diapam, 2 ml’sinde 40 mg benzoik asit içermektedir. Bu nedenle, yeni doğmuş bebeklerde sarılık riskini artırabilir.

Diapam 2 ml’sinde 30 mg benzil alkol içermektedir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir.

Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Diapam’ın vücuttan atılmasını yavaşlattığından, simetidin (ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya izoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Diapam’ın vücuttan daha hızlı atılmasına neden olduğundan rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Antasidler (mide asitliğini azaltan ilaçlar) vücutta Diapam emilimini yavaşlatabilir.

Karbamazepin her iki ilacın da serum seviyelerini düşürebilir, etkileri azalır.

Diğer santral sinir sistemi depresanları ile etkileşebilir. Etki şiddetlenir. Bu ilaçların Diapam ile birlikte kullanılması şiddetli uyku haline neden olabilir.

Nöromusküler kavşak blokerleri (kürar benzeri ilaçlar, kas gevşeticiler) ile birlikte kullanılması şiddetli uyku haline neden olabilir.

Diapam’ın alkol ile birlikte kullanılması uyuklamaya yol açabilir.

Kesilme sendromu gelişmesi riski, anksiyolitik (endişe, kaygının önlenmesinde kullanılan ilaçlar) veya hipnotik (uyku verici ilaçlar) olarak reçete edilen benzodiazepinlerin kombinasyonu ile artar.

Parkinson tedavisinde kullanılan dopaminerjik ilaçlarla (levodopa) birlikte kullanılması bu ilaçların etkilerini azaltabilir.

İtrakonazol, ketokonazol ve flukonazol, benzodiazepinlerin etkilerini artırabilir. Benzodiazepin dozunun azaltılması gerekli olabilir.

Teofilin, diazepamın etkisini azaltır.

Greyfurt suyu diazepamın etkisini uzatabilir. Bu etkileşim, sağlıklı bireylerde pek bir önem taşımasa da yaşlılık ya da karaciğer sirozu gibi diğer faktörler yan etki riskini artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.