Diamond Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

Diamond tabletler bosentan içerir ve endotelin reseptör antagonisti denilen gruba dahildir. Bu ilaç pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) tedavisinde kullanılmaktadır. PAH, kalpten akciğerlere kan taşıyan kan damarlarındaki (pulmoner arterler) yüksek kan basıncıdır. Diamond, pulmoner arterleri genişleterek kalbin bu damarlara kan pompalamasını kolaylaştırır. Bu da kan basıncını düşürür ve belirtileri hafifletir.

Diamond aynı zamanda sklerodermalı hastalarda dijital ülserlerin (parmaklardaki ülserler) tedavisinde kullanılmaktadır. İlsç parmaklarda çıkan yeni dijital ülserlerin sayısını azaltmaktadır.

İlaç 62.5 mg bosentan içeren tabletler şeklinde her bir kutuda 56 ve 112 adet olarak satılır. Diamond 62.5 mg tabletler açık turuncu renkli, yuvarlak, bikonveks film tabletlerdir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Diamond’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 • Baş ağrısı
 • Ödem (bacaklarda ve bileklerde şişkinlik veya sıvı tutulumunun diğer belirtileri)
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

Yaygın görülen yan etkiler

 • Boğaz, geniz ve burunda iltihap, solunum yolları enfeksiyonu (burun tıkanıklığı veya akması), sinüzit (sinüslerde tıkanıklık veya ağrı)
 • Kansızlık (kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalması)
 • Bayılma
 • Çarpıntı (hızlı veya düzensiz kalp atımı)
 • Düşük kan basıncı, yüzde kızarma görüntüsü
 • Eklem ağnsı
 • Göğüs ağrısı

Diamond klinik çalışmalarda sklerodermada dijital ülserler için kullanıldığında aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkmıştır.

Çok yaygın görülen yan etkiler

 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Ödem (bacaklarda ve bileklerde şişkinlik veya sıvı tutulumunun diğer belirtileri)
 • Yaygın görülen yan etkiler
 • Enfekte olmuş deri ülserleri, idrar yolları enfeksiyonu
 • Kansızlık (kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalması)
 • Yüzde kızarma görüntüsü
 • Göğüs ağrısı, ishal, kabızlık, karın ağrısı
 • Deride kızarıklık
 • Sırt ağrısı, kol ve bacak ağrısı

Aşağıdaki yan etkiler Diamond’ın pazarlama sonrası döneme görülen yan etkileridir:

Yaygın görülen yan etkiler

 • Bulantı
 • Kansızlık (kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalması) veya hemoglobin azalması, bazen kan naklinin gerekliliği

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Kusma, karın ağrısı, ishal
 • Hepatit (karaciğerin iltihaplanması) ile birlikte karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik ve/veya sarılık (derinin veya gözlerin beyaz kısımlarının sararması)
 • Derin iltihaplanması, kaşıntı ve kızarıklık ile birlikte aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Trombositopeni (kandaki trombosit sayısının azalması)

Seyrek görülen yan etkiler

 • Karaciğerde siroz, karaciğer yetmezliği (karaciğerin ciddi şekilde zarar görmesi)
 • Anatlaksi (genel aleıjik reaksiyonar), anjiyoödem (çoğunlukla göz, dudak, boğaz ve dil çevresinde şişkinlik)
 • Nötropeni/Lökopeni (Beyaz kan hücrelerinin sayılarının azalması)

Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen bir yan etki ile karşılaşırsanız veya Diamond kullanmanız sırasında alerjik reaksiyon belirtileri (örn. Yüzde veya dilde şişkinlik, döküntü ve kaşıntı) ortaya çıkarsa veya yukarıda bahsedilen yan etkilerden herhangi biri sizi endişelendirecek olursa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Diamond Nasıl Kullanılır?

Daima ilacınızı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla birlikte kontrol ediniz.

Yetişkinlerde Kullanımı

Yetişkinlerde tedaviye ilk dört hafta günde iki kere 62.5 mg tablet (sabah ve akşam) ile başlanır, daha sonra ilacın size olan etkisine göre doktorunuz günde iki kere 125 mg tablet almanızı önerecektir.

Diamond tabletler, yiyecek ile birlikte veya yiyecek olmaksızın ağız yolu ile alınır. Tabletleri bir bardak su ile yutmalısınız.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklar ve vücut ağırlığı düşük hastalarda Diamond ile tedavi genellikle günde iki defa (sabah ve akşam) 2 mg/kg vücut ağırlığı olarak başlar. Doktorunuz tedavi dozunu ayarlayacaktır ve kullanım hakkında sizi bilgilendirecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş üzeri hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalar ve diyaliz hastalarında herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Diamond’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Diamond Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız hatırladığınız anda hemen tek doz alınız. Daha sonra tabletleri her zamanki gibi almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Diamond ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Aniden tedaviyi bırakmak belirtilerin daha kötüye gitmesine sebep olabilir. Doktorunuz size söylemeden tedaviyi bırakmayınız. Doktorunuz, tedaviyi tamamen bırakmadan önce dozu azaltmanızı önerebilir.

Diamond Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Bosentan veya tabletin bileşimindeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa (aşın hassassanız)

Karaciğer probleminiz varsa (doktorunuza sorunuz)

Hamileyseniz veya hamile kalabilecek durumdaysanız, eğer herhangi bir doğum kontrol yöntemi uygulamıyorsanız (Diamond ile tedavi süresince hormonal doğum kontrol ilaçları tek başına etkili değildir)

Siklosporin A kullanıyorsanız (sedef hastalığını tedavi etmek için veya doku/organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç) Bunlardan herhangi birisi sizde varsa, doktorunuza söyleyiniz.

Diamond Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Tedaviden önce doktorunuzun yapacağı testler:

 • Karaciğer fonksiyonu için kan testleri
 • Kansızlık için kan testi (düşük hemoglobin)
 • Çocuk doğurma potansiyeli olan bir kadın iseniz gebelik testi

Diamond kullanan bazı hastalarda karaciğer fonksiyon test sonuçlarında anormallik ve kansızlık (düşük hemoglobin) tespit edilmiştir. Diamond ile tedavi süresince karaciğer fonksiyonundaki ve hemoglobin seviyelerindeki değişiklikler için doktorunuz düzenli kan testleri yapacaktır.

Karaciğer fonksiyonu için kan testleri:

Bunlar Diamond ile tedavi süresince her ay yapılacaktır. Eğer kullandığınız dozda artış olursa 2 hafta sonra ilave bir test daha yapılacaktır.

Bu ilaç karaciğerinizi etkileyebilir. Karaciğeriniz düzgün çalışmadığında aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar:

 • Bulantı, kusma
 • Yüksek vucüt sıcaklığı (ateş)
 • Karın ağrısı
 • Deride veya gözün beyaz kısmında sararma (sarılık)
 • Koyu renkli idrar
 • Deride kaşıntı
 • Uyuşukluk
 • Grip benzeri belirtiler

Eğer bu belirtilerin herhangi biri olursa doktorunuza söyleyiniz.

Kansızlık için kan testleri:

Tedavinin ilk 4 ayı boyunca her ay yapılacaktır. Daha sonra Diamond alan hastalarda kansızlık gelişebileceği için) her 3 ayda bir yapılır.

Eğer anormal sonuçlar bulunursa doktorunuz tedavi dozunu düşürmeye veya tedaviyi durdurmaya karar verebilir veya sebebini bulmak için ilave testler yapabilir.

Çocuk doğurma yaşındaki kadınlar için gebelik testi:

Diamond doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Eğer hamile kalma ihtimali olan bir kadınsanız doktorunuz DİAMOND almaya başlamadan önce ve ilacınızı alırken düzenli olarak gebelik testi yaptırmanızı isteyecektir.

Bu uyanlar, geçmişteki hehangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diamond İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Diamond yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız Diamond kullanmayınız.

Eğer hamile kalma ihtimaliniz varsa ilacı kullanırken güvenilir bir doğum kontrol (kontrasepsiyon) yöntemi kullanınız. Doktorunuz veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanınız güvenilir bir doğum kontrol metodu uygulamanızı tavsiye edecektir. Hormonal doğum kontrol ilaçları (oral, iğne, implant veya cilt yolu ile uygulanan) tek başına güvenilir değildir çünkü Diamond bunları etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle hormonal kontraseptifleri kullanırken buna ek olarak bir bariyer yöntemi de (örn. Kadınlar için kondom, diyafram, kontraseptif tampon veya eşiniz kondom kullanmalı) kullanmalısınız. Diamond kullanırken çocuk doğurabilecek yaştaki bayanlar için aylık gebelik testleri önerilir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. Eğer Diamond kullanmanız gerekliyse emzirmemeniz önerilecektir. Çünkü ilacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Diamond kullanırken baş dönmesi hissediyorsanız araç kullanmayınız, makine veya alet çalıştırmayınız.

Diamond Etken Maddesi Nedir?

Diamond’ın içeriğinde yardımcı madde olarak sodyum nişasta glikolat ve gliserol dibehenat bulunmaktadır. Ancak dozları nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diamond tedavisine başlamadan önce eğer, reçetesiz ilaçlar dahil herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız doktorunuza/eczacınıza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz çok önemlidir:

Hormonal doğum kontrol ilaçları (Diamond alırken bu ilaçlar tek başına korunma yöntemi olarak yeterli değildir. Doktorunuz veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunuz size uygun korunma yöntemini tavsiye edecektir.)

Glibenklamid (Diyabet hastaları için, Diamond ile birlikte kullanımı yan etkilerin artmasına neden olabilir)

Siklosporin A (Sedef hastalığını tedavi etmek için veya doku/organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç) veya nakledilen organların reddini önlemek için kullanılan herhangi bir ilaç (bu ilaçlar kanınızda Diamond miktarının yükselmesine neden olabilir)

Flukonazol (Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için, bu ilaç kanınızda Diamond miktarının yükselmesine neden olabilir)

Rifampisin (Tüberküloz tedavisinde kullanılır, bu ilaç Diamond’ın etkinliğini azaltabilir) -HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.