Dialive Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Dialive Plus 30 mg gliklazid ve 850 mg metformin hidroklorür içeren, bir yüzü beyaz diğer yüzü pembe bilayer tablettir.

Dialive Plus’ın içeriğindeki melformin oral anlidiyabetikler (biguanidler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmede kullanılırlar.

İnsülin pankreas tarafından üretilen ve dolaşıma verilen bir hormon olup vücudunuzun kandaki glukozu (şeker) almasını sağlar. Vücudunuz glukozu enerji üretmek için kullanır veya ileride kullanmak için depolar.

Eğer şeker hastalığınız varsa, pankreasınız yeterli insülini üretmiyor veya vücudunuz üretilen insülini düzenli kullanamıyordur. Bu durum kanınızda yüksek düzeyde glukoz bulunmasına neden olur. Dialive Plus kanınızdaki glukoz düzeyini mümkün olduğunca normal düzeye düşürmeye yardımcı olur.

Dialive Plus, insüline bağımlı olmayan diabetes mellitusu (şeker hastalığı); obezite (şişmanlık) diyabeti ya da diyabeti olan yetişkinlerde kullanılır.

Dialive Plus Nasıl Kullanılır?

Diğer tüm hipoglisemik ajanlarda olduğu gibi, doz ayarlaması hastanın bireysel tepkisine göre yapılmalıdır.

Tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa bir tablettir.

Doktorunuz sizin kan glukoz düzeylerinize göre tedavinizin dozunu belirleyecek, gerekirse artıracaktır veya azaltacaktır.

İnsülin de kullanıyorsanız, doktorunuz Dialive Plus’a nasıl başlamanız gerektiğini size anlatacaktır.

Tedaviniz süresince doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir. Eğer böbrekleriniz normal çalışmıyorsa doktorunuz böbreklerinizi daha sık kontrol etmek isteyebilir.

Dialive Plus, ağız yolundan alınmalıdır.

Dialive Plus tableti yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

Yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir. Dialive Plus’ı yemeklerle birlikte veya yemekten sonra almanız bu ilacın sindirim sisteminizi etkileyen yan etkilerinin oluşmasını önler.

Dialive Plus T günde bir kez alacaksanız, sabah alınız (kahvaltıda).

Dialive Plus T günde iki kez alacaksanız sabah (kahvaltıda) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.

Günde üç kez Dialive Plus alacaksanız, sabah (kahvaltıda), öğleyin (öğle yemeğinde) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlanmayla birlikte böbreklerinizin fonksiyonları bozulabilir. Doktorunuz kullanmanız gereken Dialive Plus dozunu böbrek fonksiyonlarınıza göre ayarlayacaktır. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

İzleme: Doktorunuz kullanmanız gereken Dialive Plus dozunu kan şekeri düzeyinize göre belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

Doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Dialive Plus Kullanımı

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Dialive Plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşırı miktarda alınan Dialive Plus hipoglisemiye (kan şekerinin düşmesi) neden olur (bakınız 2. Dialive Plus’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler). Bu durumda derhal şekerli gıdalar yenilmelidir. Eğer hasta baygınsa, doktoru derhal bilgilendirilmeli ve hasta en yakın hastanenin acil servisine götürülmelidir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Dialive Plus kullandıysanız, sizde laktik asidoz oluşabilir.

Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür.

Dialive Plus’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dialive Plus Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Dialive Plus’m her gün düzenli bir şekilde aynı saatte alınması önemlidir. Dialive Plus kullanmayı unutursanız bir sonraki dozu her zamanki saatinizde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dialive Plus Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İçindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa bu ilacı kullanmayınız.

Gliklazide, metformine, diğer sülfanamidlere, biguanidlere veya tabletin bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa,

Kan şekeri düzeyinizde ciddi artış (hiperglisemi) veya ketoasidoz (“keton cisimcikleri” adı verilen maddelerin kanda birikmesi durumudur. Belirtileri mide ağrısı, hızlı ve derin soluk alıp verme, uykululuk hali veya olağandışı meyveli ağız kokusudur) gibi kontrol edilemeyen şeker hastalığınız varsa,

İnsüline bağımlı Tip I diyabetiniz varsa;

Şiddetli böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,

Mantar enfeksiyonları (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için herhangi bir ilaç kullanıyorsanız (örn. mikonazol),

Emziriyorsanız,

Cerrahi müdahale (ciddi travma sonrası veya enfeksiyon durumunda) geçirdiyseniz

Uzun süreli veya şiddetli ishal veya üst üste birkaç kez kusma gibi durumlardan dolayı vücudunuzda çok fazla su kaybı olmuşsa (dehidratasyon; böbrek problemlerine neden olabilir, bu da vücudunuzda laktik asit birikimi ile karakterize ve ciddi bir tablo olan laktik asidoz oluşma riskine yol açabilir),

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa (örneğin; akciğerinizi, bronşlarınızı veya böbreğinizi etkileyen ciddi bir enfeksiyon böbrek problemlerine neden olabilir, bu da siz de laktik asidoz oluşma riskine yol açabilir),

Kalp yetmezliğinden tedavi görüyorsanız veya yakın bir geçmişte kalp krizi geçirmişseniz, ciddi dolaşım problemleriniz varsa veya nefes almada güçlük çekiyorsanız (bu durumlar dokular için oksijen kaynağının eksikliğine yol açabilir, bu da siz de laktik asidoz oluşma riskine yol açabilir),

Çok miktarda alkol tüketiyorsanız,

Aşağıdaki durumlarda Dialive Plus kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz:

Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği radyolojik çekimler (Bilgisayarlı Tomografi, anjiyografi v.b.) ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz,

Büyük bir cerrahi girişim geçirecekseniz, işlemden veya girişimden önce ve sonra belli bir zaman döneminde Dialive Plus kullanmayı kesmelisiniz.

Doktorunuz bu süre içinde farklı bir tedaviye ihtiyacınız olup olmayacağına karar verecektir.

Dialive Plus Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Bu ilacı kullandıktan sonra hipoglisemi oluşabilir (kan şekeri seviyelerinde düşüş)

Hipoglisemi oluşursa kan şeker seviyesini düzeltmek için hastaneye yatmanız gerekebilir. Doktorunuz sizi en az 24 saat süresince izleyecektir.

Bu tür ilaçları kullanırken hipoglisemiyi önlemek için aşağıdaki hususlar yerine getirilmelidir:

Düzenli beslenme: düzensiz öğün vakitleri, atlanan öğünler, oruç veya beslenmede değişiklik yapılan dönemler hipoglisemi riskini artırdığı için yemekler düzenli olarak öğün vakitlerinde yenilmeli, öğünler kesinlikle atlanmamak ve kahvaltı mutlaka yapılmalıdır.

Yaş, böbrek ve karaciğer yetmezliği, adrenal (böbreküstü bezi) veya hipofiz bezi (beyinde bulunan bir salgı bezi) bozuklukları hipoglisemi riskini artırır.

Uzun süre gayret sarf etmek, dengesiz beslenmek, alkol kullanmak veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile birlikte kullanımı hipoglisemi riskini artırır.

Sizde laktik asidoz oluşma riski varsa,

Dialive Plus özellikle böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa çok seyrek görülen; fakat ciddi bir rahatsızlık ve ölüme neden olabilecek laktik asidoza neden olabilir. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür.

Kullanım için özel uyarılar:

Doktorunuzun önerdiği laboratuvar testleri düzenli olarak yapılmalıdır. Kan ve idrardaki glukoz seviyeleri yakından takip edilmelidir.

Doktorunuz size ve ailenize hipogliseminin nasıl önleneceğini, ilk belirtileri tanımayı ve tedavi etmeyi anlatacaktır.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz:

Ameliyat olacaksanız, yaralanmışsanız, ateşiniz veya enfeksiyonunuz varsa (doktorunuz tedaviyi sonlandırıp size insülin reçete edebilir).

Sizde veya ailenizde Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz (G6PD) eksikliği varsa (Kırmızı kan hücre anomalisi), hemoglobin düzeyinde azalma veya kırmızı kan hücrelerinde yıkım oluşabilir (Hemolitik anemi).

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Dialive Plus İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Dialive Plus tableti aldıktan sonra mutlaka yemek yenmelidir. Alkol ve alkol içeren içecekler kullanılmamalıdır. Alkol özellikle karaciğer problemleriniz varsa veya aç kalmışsanız laktik asidoz riskini arttırabilir. Bu durum alkol içeren ilaçlar için de geçerlidir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Dialive Plus Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Dialive Plus kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz; bu durumda doktorunuz tedavinizi değiştirebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Dialive Plus Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dialive Plus’m emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Dialive Plus Etken Maddesi Nedir?

Dialive Plus içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Dialive Plus Kullanılır mı?

Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz işlemden önce ve sonra belli bir zaman döneminde Dialive Plus kullanmayı kesmelisiniz.

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Dialive Plus’m kan şekerini düşürücü (Hipoglisemik) etkisi artabilir ve kan şekeri düzeyinde azalma (Hipoglisemi) belirtileri ortaya çıkabilir:

Kan şeker düzeyinde artışı (Hiperglisemi) tedavi eden diğer ilaçlar (Oral antidiyabetik ajanlar veya insülin),

Antibiyotikler (Örn. sülfonamidler),

Hipertansiyon veya kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar (Beta blokörler ve kaptopril veya enalapril gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri),

Mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar (Mikonazol, flukonazol),

Mide veya onikiparmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (H2 reseptör antagonistleri),

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (Monoamin oksidaz inhibitörleri),

Ağrı kesici ve antiromatizmal (Fenilbutazon, ibuprofen) ilaçlar

Alkol ihtiva eden ilaçlar.

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Dialive Plus’ın kan şekerini düşürücü (Hipoglisemik) etkisi azabilir ve kan şekeri düzeyinde artış (Hiperglisemi) belirtileri ortaya çıkabilir:

Merkezi sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Klorpromazin),

Enflamasyonu azaltan ilaçlar (Kortikosteroidler),

Astım tedavisinde veya efor sırasında kullanılan ilaçlar (Damardan salbutamol, ritodrin ve terbutalin kullanımı),

Meme hastalıkları, majör menstrüal kanama ve endometriozis tedavisinde kullanılan ilaçlar (Danazol).

Dialive Plus pıhtılaşma önleyici (Antikoagülan) ilaçların etkisini artırabilir (Örn.warfarin).

Dialive Plus Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Dialive Plus’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Dialive Plus’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Hipoglisemi (kandaki şeker seviyelerinin düşmesi) belirtileri: terleme, yoğun açlık, titreme, halsizlik, bilinç bulanıklığı ve solgunluk.
 • Laktik asidoz.
 • Laktik asidoz, özellikle böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa çok seyrek görülen; fakat ciddi bir rahatsızlıktır. Eğer bu durum sizde oluşursa, acil tedaviye gerek duyabilirsiniz. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür.
 • Vücudunuzda yaygın alerjik belirtiler oluşursa (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Dialive Plus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Karaciğer fonksiyon testinde anormallikler,
 • Hepatit (karaciğer iltihabı olup yorgunluk, iştah kaybı, kilo kaybı, cildin veya gözün beyaz kısımlarının sararması),
 • Kanda düşük B12 vitamin düzeyi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Yüksek tansiyon
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Tat alma bozukluğu (ağızda metalik tat)
 • Eklem ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Grip
 • Solunum yolu hastalıkları
 • İshal
 • Kabızlık
 • Sindirim bozukluğu
 • Kaşıntı
 • Bacaklarda şişkinlik
 • Deriden hafif kabarık döküntüler
 • Kurdeşen
 • Deride kızarıklık
 • Sıvı dolu kabarcıklar
 • Kansızlık
 • Akyuvar sayısında azalma
 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma)
 • Geçici görme bozuklukları.

Bunlar Dialive Plus’ın hafif yan etkileridir ve tedavinin kesilmesi ile sona erer.

Araç ve makina kullanımı

Kan şekerinin çok yüksek (hiperglisemi) veya çok düşük (hipoglisemi) olduğu durumlarda konsantrasyon bozukluğu veya görme bozukluğu gelişebilir. Kendiniz ve başkaları için tehlike oluşturabilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.