Diafree Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Diafree, repaglinid içeren bir oral antidiyabetik ilaçtır. Repaglinid adlı etkin madde, pankreasınızın daha fazla insülin salgılatmasına yardımcı olarak kan şekerinizi (glukoz) düşürür.

Tip 2 diyabet, pankreasınızın, kanınızdaki glukoz seviyesini kontrol etmek için yeterli miktarda insülin üretemediği veya ürettiği insüline vücudunuzun normal tepki vermediği bir hastalıktır (daha önceleri insüline bağımlı olmayan diyabet ya da erişkinlik başlangıcı diyabet olarak bilinmekteydi).

Diafree, diyet ve egzersize ilave olarak Tip 2 diyabetin kontrolünde kullanılır; tedaviye genellikle diyet, egzersiz ve kilo kaybının, tek başına kan şekerinizi kontrol etmeye (veya düşürmeye) yetmediği durumlarda başlanılır.

Diafree aynca diyabet tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç olan metformin ile beraber de kullanılabilir,

Diafree, 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Tabletler açık sarı renkli ve yuvarlak şekillidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Diafree’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın

 • Hipoglisemikan şekerinin aşın düşmesi (bakınız Hipoglisemi durumunda). Hipoglisemi riski başka ilaçlann da kullanımına bağlı olarak artabilir.
 • Kann ağnsı
 • İshal

Seyrek

 • Akut koroner sendrom (ilaç kullanımdan kaynaklanmayabilir).

Çok seyrek

 • Alerji (şişme, solumada zorluk, hızlı kalp atışı, baş dönmesi, terleme anafilaktik reaksiyonun (hızlı gelişen ve çok ciddi alerjik reaksiyon) belirtileri olabilir). derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Görme bozuklukları
 • Ciddi karaciğer sorunları, anormal karaciğer fonksiyonu, kandaki karaciğer enzim seviyelerinin artması.

Sıklığı bilinmeyen

 • Hipoglisemik koma veya bilinç kaybı (çok ciddi hipoglisemik reaksiyonlar bakınız. Hipoglisemi durumunda). derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Aşın duyarlılık (ciltte kızarıklıklar, kaşıntı, döküntü ve kabarıklıklar)
 • Kendini hasta hissetme (bulantı).

Eğer bu yan etkiler ağırlaşırsa doktorunuza bildiriniz.

Diafree Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz sizin için en uygun olan dozu tespit edecektir.

Normal başlangıç dozu her ana yemekten önce 0.5 mg’dır.

Tabletleri bir bardak su ile ana yemeklerden hemen önce ya da 30 dakika öncesinden itibaren alınız.

Doz, doktorunuz tarafından her ana yemekten hemen önce veya 30 dakika öncesinden itibaren alınmak üzere, 4 mg’a kadar ayarlanabilir. Tavsiye edilen maksimum günlük doz 16 mg’dır.

Doktorunuzun öngördüğünden fazla Diafree kullanmayınız. Diafree’yi her zaman doktorunuzun size önerdiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışınız.

Çocuklarda Kullanımı

Diafree, 18 yaş altı hasta gruplarında çalışılmadığı için kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

Diafree, 75 yaş üzeri hasta gruplarında çalışılmadığı için kullanımı önerilmez.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek problemleriniz varsa Diafree’yi dikkatli kullanınız. Doktorunuza danışınız. Karaciğer yetmezliği:

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer çok fazla Diafree aldıysanız, kan şekeriniz bir hipoglisemi durumuna neden olacak kadar düşük bir seviyeye gelebilir. Hipogliseminin ne olduğunu anlamak ve bu durumda ne yapılması gerektiğini öğrenmek için lütfen “Hipoglisemi durumunda” bölümüne bakınız.

Diafree Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer Diafree almayı unutursanız bir sonraki dozu normalde almanız gereken miktarda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Diafree Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer Diafree ile tedavi sonlandınlırsa, tedavinizde istenen etkiye ulaşılamaz. Diyabetiniz daha da ilerleyebilir. Eğer tedavinizde herhangi bir değişikliğin gerekli olduğunu düşünürseniz öncelikle doktorunuza danışınız.

Diafree Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Böbrek problemleriniz varsa Diafree’yi dikkatli kullanınız.

Yakın zamanda büyük bir ameliyat geçirecekseniz ya da son zamanlarda ağır bir hastalık ya da enfeksiyon geçirdiyseniz, bu gibi durumlarda diyabetik kontrol sağlanamayabilir.

18 yaş altı veya 75 yaş üzerindeyseniz, Diafree bu hasta gruplarında çalışılmadığı için kullanımı önerilmez.

Bu uyanlar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hipoglisemi durumunda:

Kan şekeriniz çok düşük seviyelere inerse hipoglisemik reaksiyon adı verilen bir durumla karşılaşabilirsiniz. Hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

Gerekenden daha çok miktarda Diafree alırsanız

Normalden daha fazla egzersiz yaparsanız

Hipogliseminin uyarıcı belirtileri birdenbire ortaya çıkabilir. Soğuk terleme, soğuk ve solgun deri, baş ağnsı, hızlı kalp atışı, halsizlik, aşırı açlık hissi, geçici görme bozukluklan, baş dönmesi, alışılmamış yorgunluk ve güçsüzlük, sinirlilik veya titreme, endişe, gerginlik, zihin bulanıklığı ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler görülebilir.

Kan şekeriniz düşükse veya hipoglisemi belirtilerinin ortaya çıktığını hissediyorsanız glukoz tabletleri veya yüksek oranda şeker içeren hafif yiyecek veya içecekler alarak dinlenin.

Hipoglisemi belirtileri kaybolduğunda veya kan şekeri düzeyiniz stabil hale geldiğinde Diafree tedavisine devam edin.

Çevrenizdeki kişilere diyabet hastası olduğunuzu söyleyin ve hipoglisemiden dolayı oluşabilecek bayılma (bilinç kaybı) durumunda sizi yan yatırıp derhal medikal yardım çağırmaları gerektiği konusunda bilgilendirin. Bu durumda size hiçbir şekilde yiyecek veya içecek verilmemelidir, çünkü nefes borunuza kaçma ve boğulma ihtimali vardır.

Ağır hipoglisemi tedavi edilmediği takdirde geçici veya kalıcı beyin hasarına ve hatta ölüme neden olabilir.

Bayılmanıza neden olacak şiddette bir hipoglisemi yaşadıysanız veya sıklıkla hipoglisemi yaşıyorsanız, doktorunuza danışınız. Alman Diafree miktarında, diyet veya egzersiz programınızda ayarlamalar gerekebilir.

Kan şekeriniz çok yükselirse:

Hiperglisemi, kan şekerinizin çok fazla yükselmesi durumudur. Hiperglisemi aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

Gerekenden daha az miktarda Diafree alırsanız

Enfeksiyon geçirirseniz veya ateşiniz yükselirse

Normalden daha fazla gıda alırsanız

Normalden daha az egzersiz yaparsanız.

Uyarıcı belirtiler kademeli olarak ortaya çıkar. Bu belirtiler, sık idrara çıkma, susuzluk hissi, deride ve ağızda kuruluk olarak görülebilir. Doktorunuza danışınız. Alman DİAFREE miktarında, diyet veya egzersiz programınızda ayarlamalar gerekebilir.

Diafree İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Diafree’yi ana yemeklerden Önce alınız. Alkol Diafree’nin kan şekerini düşürücü etkisini değiştirebilir. Hipoglisemi belirtilerine dikkat ediniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız Diafree kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diafree’yi emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Kan şekeriniz çok düşük veya çok yüksekse araç ve makine kullanma kabiliyetiniz etkilenebilir. Lütfen bu durumun kendiniz ve başkaları için tehlike yaratabileceğini unutmayınız.

Çok sık kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) yaşıyorsanız veya kan şekeri düşmesini (hipoglisemi) fark etmekte güçlük çekiyorsanız doktorunuzdan araç veya makine kullanıp kullanamayacağınız konusunda bilgi alınız.

Diafree Etken Maddesi Nedir?

Diafree her bir tablette 2.375 mg gliserin (%85) içermektedir. Kullanım dozunun eşik değerin altında olması nedeniyle gliserine bağlı herhangi bir etki beklenmez.

Diafree her bir tablette 1 mmol (39 mg)*dan daha az potasyum ihtiva eder. Bu miktar önemsiz bir miktardır ve potasyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.

Diafree’nin diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer doktorunuz reçetelerse, Diafree’yi diyabet tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç olan metformin ile birlikte kullanabilirsiniz.

Eğer gemfibrozil (kandaki yüksek düzeydeki yağ oranını düşürmek üzere kul lam lan bir ilaç) kullanıyorsanız, Diafree kullanmamalısınız.

Diafree’nin etkisi, aldığınız diğer ilaçlara bağlı olarak değişebilir. Özellikle belirtilenler aşağıdaki gibidir:

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) (depresyon tedavisinde kullanılır)

Beta blokör maddeler (yüksek kan basıncı ya da kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır)

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır)

Salisilatlar (öm. aspirin)

Oktreotid (kanser tedavisinde kullanılır)

Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (inflamasyon ve ağrıya karşı kullanılırlar)

Steroidler (anabolik steroidler ve kortikosteroidler anemi veya enflamasyon tedavisinde kullanılır)

Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

Tiyazidler (diüretik idrar söktürücü)

Danazol (meme kistleri ve endometriyozis tedavisinde kullanılır)

Tiroid ürünleri (tiroid hormon seviyelerinin düşüklüğünün tedavisinde kullanılır)

Sempatomimetikler (astım tedavisinde kullanılır)

Klaritromisin, trimetoprim, rifampisin (antibiyotik ilaçlar)

İtrakonazol, ketokonazol (mantar ilacıantifungal)

Gemfibrozil (kandaki yüksek yağ seviyelerininin tedavisinde kullanılır)

Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamak üzere kullanılır)

Fenitoin, karbamazepin, fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır)

St. John’s wort (bitkisel ürün).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.