Dexgard İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

DEXGARD nedir ve ne için kullanılır?

DEXGARD dekslansoprazol ile domperidon kombinasyonudur.

DEXGARD 30/30 mg MR kapsül, renksiz şeffaf gövde, kırmızı renkli şeffaf kapak içinde beyaz renkli 3 adet enterik kaplı mikrotablet ve sandan açık sanya doğru renkli kürelerden oluşmaktadır.

DEXGARD 30 ve 60 kapsül içeren, PVC / PVDC / ALÜMİNYUM FOLYO ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

DEXGARD, proton pompa inhibitörleri olarak bilinen bir ilaç grubuna dahil olan dekslansoprazol midedeki asit miktarını azaltır. Dopamin reseptör antagonisti olarak bilinen bir ilaç grubuna dahil olan domperidon yiyeceklerin yemek borusundan daha hızlı geçmesini sağlar ve ayrıca mide içeriğinin geri yemek borusuna veya ağza gelmesini engeller.

DEXGARD,

 • Mide içeriğinin ağza gelmesi nedeniyle oluşan mide yanması ve rahatsızlığının tedavisinde
 • Yemek borusunda asit ile ilişkili hasarların iyileşmesinde (eroziv özofajit),
 • Eroziv özofajitin tekrarlanmasının önlenmesinde,
 • Bulantı ve kusma tedavisinde,
 • Yemek sırasında veya sonrasındaki doygunluk hissinde,
 • Karın bölgesinin üst kısmında oluşan şişkinlik hissinde kullanılmaktadır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi DEXGARD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DEXGARD’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli aleıjik reaksiyon. Belirtiler arasında döküntü, eklem ağrısı yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte) yer alır.
 • Kontrol edilemeyen hareketler (düzensiz göz hareketleri, sıra dışı davranışlar, titremeler ve kas sertliği gibi)
 • Kalbin hızlı ve düzensiz atması (Bu kalp probleminizin olduğuna dair bir belirti olabilir
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hiperkalsemi (kan kalsiyum düzeyinin normalin üstüne çıkması)
 • Hipokalemi (kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi)
 • Hipertansiyon
 • Böbrek ile ilgili rahatsızlıklar
 • Kan kusma
 • Barrett özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık)
 • Ağızda uyuşma
 • Karaciğerinizle ilgili rahatsızlıklar
 • Astım
 • Bronşit (Bronş iltihabı)
 • Barsak iltihabı
 • Yemek borusu iltihabı
 • Bezoar (insan ve hayvanların mide ve bağırsaklarında bazı madde liflerinin kümeleşip sertleşmesi ile oluşan kitle)
 • Kalın barsakta tümör
 • Kansızlık
 • Lenf bezlerinin şişmesi
 • Kalp hastalıkları
 • Gastroözofajiyal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna doğru yer değiştirmesi)
 • Viral enfeksiyon
 • Vajinal enfeksiyon
 • Trombosit sayısında azalma
 • Total proteinde artış
 • Menstürasyon (adet) gecikmesi
 • • Meme ağrısı ve göğüs ağrısı (erkeklerde de görülebilir)

  • Göğüs uçlarından sıvı akması

 • Karaciğerinizin iyi çalışmadığını gösteren kan testi Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Uyuşukluk, uykusuzluk ve sinirlilik hali
 • Karın rahatsızlıkları
 • Karın bölgesinde hassasiyet
 • Anormal dışkı
 • Anormal barsak sesleri
 • Nefes kokusu
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Yutma güçlüğü
 • Sindirim bozukluğu
 • Geğirme
 • Mide barsak bozuklukları
 • Basur
 • Gastrik boşalma bozuklukları
 • Mukus dışkı
 • Bulantı ve kusma
 • İshal
 • Ağızda kabarma
 • Ağrılı dışkılama
 • Ağrılı idrar yapma
 • Rektum tahrişi
 • Rektal kanama
 • Karın ağrısı
 • Gaz
 • • Gözlerde tahriş

  • Gözlerde şişkinlik

 • Kulak ağrısı
 • Kulak çınlaması
 • Vertigo (Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Akne
 • Dermatit
 • Deride kızarıklık
 • Kaşıntı
 • Deri hasarı
 • Kurdeşen
 • Ateş
 • Yutak iltihabı
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
 • Grip
 • İskelet-kas ağrıları
 • Tat değişiklikleri
 • Hafıza bozuklukları
 • Bunlar DEXGARD’ın hafif yan etkileridir.

  DEXGARD Nasıl Kullanılır?

  DEXGARD’ı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

  Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde günde bir defa 1 adet DEXGARD alınmalıdır.

  Yemek borusunda asit ile ilişkili hasarların iyileşmesinde (eroziv özofajit) günde bir defa 2 adet DEXGARD alınmalıdır.

 • DEXGARD ağız yoluyla alınır.
 • DEXGARD kapsül bir bardak su ile yutulmalıdır.
 • Çocuklarda Kullanımı

  DEXGARD 18 yaş altı hastalarda etkinliği ve güvenliği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek fonksiyonlarındaki bozukluğun şiddetine göre doz azaltılmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer DEXGARD’ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DEXGARD

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DEXGARD

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DEXGARD’dan fazla miktarda kullandığınızda sersemlik, uyuşukluk, düzensiz göz hareketleri, sıra dışı davranışlar ve / veya istemsiz hareketler, ritm kaybı (özellikle kalp atışında düzensizlik) ve tansiyon düşmesi görülebilir.

  DEXGARD ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DEXGARD Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEXGARD ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  DEXGARD ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

  DEXGARD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEXGARD Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Dekslansoprazol, domperidon veya DEXGARD’ın bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa,
 • Ciddi bir mide probleminiz varsa ya da mide ya da bağırsak kanaması geçirdiğinizi düşünüyorsanız (Bu durumda melena olarak tabir edilen sürekli siyah dışkı oluşur) ya da mide ve bağırsağınızda tıkanma veya hasar olduğunu düşünüyorsanız (sıklıkla kannda şiddetli kramplar oluşur),
 • Prolaktin salgılayan hipofız tümörünüz varsa (prolaktinomanız varsa),
 • 2

 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • 18 yaş altı çocuk ve ergenlerde,
 • Fıstık ve soya alerjiniz varsa,
 • Bu ilacr kullanmayrnrz.

  DEXGARD Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Gebeyseniz veya gebe kalmayr planlryorsanrz
 • Emziriyorsanrz
 • Depresyon ve yüksek tansiyon nedeniyle ilaç olarak MAO (monoaminooksidaz) inhibitörlerinden birini kullanryorsanrz,
 • Sizde veya ailenizde meme kanseri hikayesi varsa,
 • Tanrsr konmuş kalp ritim bozukluğunuz (uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes) varsa,
 • Böbrekte işlev azalmasr veya yetmezlik söz konusu ise, DEXGARD’r kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danrşmalrsrnrz. Genellikle bir doz ayarlamasr gerekli olacak ya da doktorunuz DEXGARD kullanmamanrzr önerecektir.
 • Kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlr krrrk riskiniz varsa,
 • Kanrnrzdaki magnezyum miktarr düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz,
 • Digoksin ya da kanınızdaki magnezyum miktarını düşürebilecek ilaçlar (örn. idrar söktürücüler) kullanryorsanrz doktorunuz periyodik olarak kanrnrzdaki magnezyum düzeylerini takip etmek isteyecektir.
 • En az 3 ay süreyle proton pompasr inhibitörleri olarak adlandrrrlan ilaçlar (omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol gibi) ile tedavi görmekteyseniz.
 • Nöroendokrin tümörler için tanr incelemesine girecekseniz.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen

  doktorunuza danrşrnrz.

  DEXGARD İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DEXGARD yemeklerden 15-30 dakika önce aç karnrna bir bardak su ile yutulmalrdrr.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelik sırasında DEXGARD kullanmayınız. Çünkü ilacın hamilelik esnasında oluşabilecek olası zararlı etkilerinin değerlendirilmesine yetecek miktarda bilgi bulunmamaktadır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  DEXGARD’ın araç ya da makine kullanma becerisi üzerine bir etkisi bulunmamaktadır.

  DEXGARD Etken Maddesi Nedir?

  DEXGARD; her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  DEXGARD lesitin (soya) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  DEXGARD 9,787 mg mannitol (E421) ihtiva eder. Dozu nedeni ile bir uyarı gerektirmemektedir.

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz;

 • Ampisilin (çoğunlukla orta kulak iltihabı, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı, akut bakteriyel idrar kesesi iltihabı, idrar yollan ve böbrekte gelişen iltihap, komplike olmayan bel soğukluğu, beyin zan iltihabı, bakterilerin kana geçmesi sonucu ateş ve titremeye neden olan septisemi hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Demir (besin desteği veya demir eksikliği tedavisinde kullanılır)
 • • Varfarin (kanda pıhtılaşmayı önleyici olarak kullanılır)

  • Takrolimus (organ naklinden sonra organ reddini önlemek için kullanılır)

 • Antikolinerjikler (atropin ve türevleri gibi),
 • • Mide asidini gideren (antasit) veya mide asidi salgılanmasını önleyen (antisekretuar) ilaçlar.

  Teorik olarak DEXGARD, mide-bağırsak hareketliliğini artırıcı etkileri nedeniyle, birlikte ağızdan uygulanan ilaçların, özellikle kontrollü salınan ya da bağırsaklarda çözünen ilaçların emilimini etkileyebilir.

  Ancak digoksin (kalp ilacı) ya da parasetamol (ağrı kesici) uygulanan ve sabit kan düzeylerine erişilmiş bireylerde birlikte domperidon kullanımı, bu ilaçların kan düzeylerini etkilemez. DEXGARD, nöroleptiklerin etkilerini arttırmaz, ve dopamin agonisti adı verilen ilaçların (bromokriptin, L-dopa) merkezi etkilerini engellemeden, istenmeyen sindirim sorunları, bulantı, kusma gibi çevresel etkileri baskılar.

  DEXGARD’ın aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması, kandaki domperidon düzeylerini artırabilir; birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır. Bu ilaçların yanlarında yıldız işareti olanlar ile birlikte kullanılması ayrıca kalbin elektrik faaliyetinde bozulmaya (QTc aralığında uzama) neden olabileceğinden, birlikte kullanılmamalıdır:

 • Flukonazol*, itrakonazol, ketokonazol* ve vorikonazol* gibi azol antifungaller.
 • Klaritromisin* ve eritromisin* gibi makrolid antibiyotikler.
 • Amprenavir, atazanavir, fosamprenavir, indinavir, nelfınavir, ritonavir ve sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri.
 • Diltiazem ve verapamil gibi kalsiyum antagonistleri
 • Amiodaron*
 • Aprepitant
 • Nefazodon
 • Telitromisin*
 • DEXGARD birlikte alman ilaçların tesirini etkileyebilir. Bu durum üzerinde koruyucu bir tabaka bulunan (drajeler, kaplanmış tabletler ve mide suyuna dirençli tabletler gibi) ve düzenli salınımlı tabletler (gecikmiş, yavaş salınımlı) için de geçerlidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DEXGARD prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.