Dexapol Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

DEXAPOL nedir ve ne için kullanılır?

DEXAPOL 60 mg dekslansoprazol içeren, renksiz şeffaf gövde, kırmızı renkli şeffaf kapak içinde beyaz renkli 6 adet enterik kaplı mikrotablet içeren kapsüllerdir.

DEXAPOL 28 ve 56 kapsül alü/alü blister ambalajlarda kutu içinde piyasaya sunulmaktadır. DEXAPOL, proton pompa inhibitörü olarak adlandırılan bir ilaçtır. Midedeki asit miktarını azaltır.

DEXAPOL, yemek borusunda asit ile ilişkili hasarların iyileşmesinde (eroziv özofajit) kullanılır.

Eroziv özofajit hastalığı nedir?

Gastroözofajiyal reflü mide asitinin yemek borusuna geçmesidir. Bu durum göğüste veya boğazda yanma hissine, ekşi tat veya geğirmeye neden olabilmektedir. Bazı olgularda, asit yemek borusuna zarar verebilmektedir. Bu durum eroziv özofajit olarak adlandırılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEXAPOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEXAPOL’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Vücudunuzda yaygın alerjik belirtiler oluşursa (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, DEXAPOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kan kalsiyum seviyelerinin normalin üstünde olması (Hiperkalsemi)
 • Kan potasyum seviyelerinin normalin altına inmesi (Hipokalemi)
 • Hipertansiyon
 • Böbrek ile ilgili rahatsızlıklar
 • Kan kusma
 • Barrett özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık)
 • Ağızda uyuşma
 • Karaciğerinizle ilgili rahatsızlıklar
 • Astım
 • Bronşit (Bronş iltihabı)
 • Barsak iltihabı
 • Yemek borusu iltihabı
 • Bezoar (insan ve hayvanların mide ve bağırsaklarında bazı madde liflerinin kümeleşip sertleşmesi ile oluşan kitle)
 • Kalın barsakta tümör
 • Kansızlık
 • Lenf bezlerinin şişmesi
 • Kalp hastalıkları
 • Gastroözofajiyal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna doğru yer değiştirmesi)
 • Viral enfeksiyon
 • Vajinal enfeksiyon
 • Trombosit sayısında azalma
 • Total proteinde artış
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Karın rahatsızlıkları
 • Karın bölgesinde hassasiyet
 • Anormal dışkı
 • Anormal barsak sesleri
 • Nefes kokusu
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Yutma güçlüğü
 • Sindirim bozukluğu
 • Geğirme
 • Mide barsak bozuklukları
 • Basur
 • Gastrik boşalma bozuklukları
 • Mukuslu dışkı
 • Bulantı ve kusma
 • Ağızda kabarma
 • Ağrılı dışkılama
 • Rektum tahrişi
 • Rektal kanama
 • Karın ağrısı
 • Gaz
 • Gözlerde tahriş
 • Gözlerde şişkinlik
 • Kulak ağrısı
 • Kulak çınlaması
 • Denge bozukluğundan kaynaklana baş dönmesi (Vertigo)
 • Akne
 • Dermatit
 • Deride kızarıklık
 • Kaşıntı
 • Deri hasarı
 • Kurdeşen
 • Ateş
 • Yutak iltihabı
 • • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı

 • Grip
 • İskelet-kas ağrıları
 • Tat değişiklikleri
 • Hafıza bozuklukları
 • Bunlar DEXAPOL’ün hafif yan etkileridir.

  DEXAPOL Nasıl Kullanılır?

  DEXAPOL 60 mg enterik kaplı mikrotablet içeren kapsülü doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

  Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmemişse günlük önerilen dozu 60 mg’dır (1 kapsül).

 • DEXAPOL, ağız yoluyla alınır.
 • Kapsüller çiğnenmemeli; bir bardak su ile birlikte alınmalıdır.
 • Çocuklarda Kullanımı

  DEXAPOL 18 yaş altı hastalarda etkinliği ve güvenliği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Class A) olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta dereceli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Class B) olan hastalarda maksimum günlük dozu 30 mg’dır. Ciddi karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Class C) olan hastalarda yürütülmüş çalışma mevcut değildir.

  Eğer DEXAPÜL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DEXAPOL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DEXAPOL ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DEXAPOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEXAPOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  DEXAPOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  DEXAPOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEXAPOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Dekslansoprazol veya DEXAPOL’ün bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

  DEXAPOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız
 • Emziriyorsanız
 • Karaciğer problemleriniz varsa
 • Kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riskiniz varsa,
 • Kanınızdaki magnezyum miktarı düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz,
 • Digoksin ya da kanınızdaki magnezyum miktarını düşürebilecek ilaçlar (örn. idrar söktürücüler) kullanıyorsanız doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeylerini takip etmek isteyecektir.
 • En az 3 ay süreyle proton pompası inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar (omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazo1. rabeprazol gibi) ile tedavi görmekteyseniz.
 • Nöroendokrin tümörler için tanı incelemesine girecekseniz.
 • Reçeteli veya reçetesiz kullandığınız herhangi bir ilaç, vitamin veya bitkisel ilaç varsa doktorunuza bildiriniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DEXAPOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DEXAPOL aç veya tok karnına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelik sırasında DEXAPOL kullanmayınız. Çünkü ilacın hamilelik esnasında oluşabilecek olası zararlı etkilerinin değerlendirilmesine yetecek miktarda bilgi bulunmamaktadır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEXAPOL’ün etkin maddesinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeğinize olası risklerine karşı değerlendirmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  DEXAPOL alan hastaların araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.

  DEXAPOL Etken Maddesi Nedir?

  Her bir DEXAPOL 60 mg enterik kaplı mikrotablet içeren kapsül 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  DEXAPOL, lesitin (soya) (E322) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz;

  • Ampisilin (çoğunlukla orta kulak iltihabı, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı, akut bakteriyel idrar kesesi iltihabı, idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap, komplike olmayan bel soğukluğu, beyin zarı iltihabı, bakterilerin kana geçmesi sonucu ateş ve titremeye neden olan septisemi hastalığı tedavisinde kullanılır)

 • Takrolimus (organ naklinden sonra organ reddini önlemek için kullanılır)
 • Atazanavir (insan immiin yetmezlik virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılır)
 • Digoksin (kalp yetmezliği ve atım bozukluğu tedavisinde kullanılır)
 • Demir (besin desteği veya demir eksikliği tedavisinde kullanılır)
 • Ketokonazol (mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır)
 • Varfarin (kanda pıhtılaşmayı önleyici olarak kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DEXAPOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.