Devalud Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

DEVALUD nedir ve ne için kullanılır?

 • DEVALUD, 30 adet tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
 • Her bir tablet, 4 mg tizanidine eşdeğer miktarda 4.58 mg tizanidin hidroklorür içerir.
 • DEVALUD ‘un etkin maddesi tizanidin, santral etki gösteren bir çizgili kas gevşeticisidir. Esas olarak omurilik üzerinde etkisini gösterir ve aşırı kas kasılmasını azaltır.
 • DEVALUD tabletler, omurga hastalıklarıyla ilişkili (örneğin bel ağrısı, boyun tutulması gibi) ya da ameliyatlardan (ömeğin disk kayması ya da kalçadaki kronik iltihaplı hastalık gibi) sonra görülen istemsiz ağrılı kas kasılmalarının (spazm) tedavisinde kullanılır.
 • DEVALUD ayrıca, sinirsel bozukluklara (örneğin multipl skleroz, kronik miyelopati, dejeneratif omurga hastalıkları, beyin-damar hastalığı ve beyin felci) bağlı olarak artan kas kasılmasını azaltmak için kullanılır.
 • 4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi DEVALUD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  DEVALUD ‘un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla

  görülebilir. Seyrek Çok seyrek

  : 1,000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10,000 hastanın birinden az görülebilir

  Aşağıdakilerden biri olursa, DEVALUD ’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Sıklığı bilinmeyen:

  • Ciltte döküntülü kızarıklık.

  • Kaşıntı,

  • Yüz, dil ve dudaklarda şişme.

  • Nefes almada güçlük.

  • Düşük kan basıncı gibi semptomlarla ortaya çıkan aleıjik reaksiyon

  • Bilinç kaybı

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin DEVALUD ‘ a karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın:

  • Kas zayıflığı

  • Aşırı yorgunluk

  • Uykulu hal, baş dönmesi

  • Yorgunluk

  • Sersemlik

  • Ağız kuruluğu

  • Mide bozukluğu

  • Güçsüzlük

  Yaygın:

  • Uyku bozuklukları, uykusuzluk

  • Nedeni bilinmeyen mide bulantısı

  • Kan basıncında hafif düşüş

  • Serum transaminaz seviyesinde artışı

  • Bulantı

  Yaygın olmayan:

  • Düşük kalp hızı

  Sıklığı bilinmeyen:

  • Halüsinasyon görme (olmayan şeyleri görme=sanrı)

  • Karaciğer yetmezliği, sarılık, kusma, halsizlik, iştahsızlık

  • Bulanık görme

  • İlacm aniden bırakılması sonucu oluşan belirtiler (geri çekme sendromu) (Bkz, Bölüm 3’te (DEVALUD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler) açıklanmaktadır.

  • Bayılma (senkop)

  DEVALUD Nasıl Kullanılır?

  • Ağrılı (istemsiz) kas kasılmalarının (spazmlar) giderilmesi için önerilen günlük doz günde üç kez 2-4 mg tablettir. Şiddetli vakalarda, geceleri 2-4 mg ’lık ek bir doz alınabilir.

  • Sinirsel bozukluklara bağlı olarak artan kas kasılmasının tedavisinde doz, hastanın bireysel ihtiyacına göre ayarlanacaktır. Ne sıklıkta ve kaç tablet DEVALUD kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.

  • Başlangıç dozu, günde 3 kez birer tablet halinde alınan 6 mg’ı geçmemelidir. Bu doz, yarım haftalık ya da haftalık aralıklarla adım adım gidilerek 2-4 mg daha artırılabilir.

 • En iyi yanıt, genellikle, eşit aralıklarla ayrılmış 3 ya da 4 doz halinde verilen 12-24 mg
 • günlük dozla ulaşılır. 36 mg (18 adet DEVALUD tablet) günlük doz aşılmamalıdır.

 • Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz
 • önerebilir.

 • Önerilen dozu aşmayınız.
 • • DEVALUD sadece ağızdan kullanım içindir.

 • Tableti bir bardak su ile yutunuz.
 • • Tabletler günde üç kez alınmalıdır. Şiddetli vakalarda doktorunuz geceleri ilave bir doz almanızı önerebilir.

  Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanım:

  Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde DEVALUD kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda tedaviye günde bir kez 2 mg ile başlanması önerilir. Doz artırımı yavaş yavaş yapılmalıdır. Doktorunuz gerektiğinde dozunuzu azaltmaya karar verebilir.

  Karaciğer ile ilgili ciddi sorunlarınız varsa kullanmayınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz DEVALUD ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Eğer DEVALUD ’ un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DEVALUD

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DEVALUD ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  Kazayla çok fazla sayıda DEVALUD tablet aldıysanız, derhal doktorunuzla konuşunuz.

  Tıbbi müdahale görmeniz gerekebilir.

  DEVALUD Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine 2 saatten az bir zaman kaldıysa, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEVALUD Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedavinizi değiştirmeyiniz ya da aniden durdurmayınız.

  DEVALUD tedavisinin durdurulması ile hastalığınızın daha kötüye gitmesini önlemek ve ani ilaç kesilmesi ile hipertansiyon (yüksek kan basıncı, baş ağrısı, baş dönmesi), taşikardi (hızlı kalp atışı) belirtilerinin görülme riskini azaltmak için doktorunuz, tedaviyi sonlandırmadan önce dozunuzu yavaş yavaş azaltmayı isteyebilir.

  DEVALUD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEVALUD Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Etkin maddelere ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aleijiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),
 • Karaciğerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,
 • Fluvoksamin (depresyon tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar alıyorsanız,
 • Siprofloksasin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) içeren ilaçlar alıyorsanız.
 • DEVALUD Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Karaciğer yetmezliği ile ilgili herhangi bir belirti taşıyorsanız (nedeni bilinmeyen bulantı, iştah kaybı ya da yorgunluk gibi) doktorunuz karaciğer fonksiyonlarınızı izlemek için size kan test yaparak DEVALUD tedavisine devam edip etmeme kararı alabilir.
 • Böbrekle ilgili sorunlarınız varsa doktorunuz dozunuzu azaltmaya karar verebilir.
 • DEVALUD, bilinç kaybı ve kan dolaşımı yetmezliği gibi ciddi tansiyon düşüklüğü (kan basıncı düşüşü) belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  DEVALUD İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda doktor tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz, DEVALUD, emziren kadınlarda kullanmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  DEVALUD, sersemlik hissine neden oluyorsa ya da tansiyon düşüklüğü belirtileri (ömeğin soğuk terleme, baş dönmesi gibi) yaşıyorsanız, araba ve makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

  DEVALUD Etken Maddesi Nedir?

  DEVALUD tabletler laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza ya da eczacınıza söylemeniz son derece önemlidir:

  • İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar da dahil olmak üzere yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  • Uyumanıza yardımcı olan ilaçlar ya da güçlü ağrı kesiciler (çünkü DEVALUD bu ilaçların sakinleştirici etkisini artırabilir) kullanıyorsanız,

  • Antiaritmikler (düzensiz kalp atışlarının tedavisinde kullanılır), kalp fonksiyonu üzerinde ‘QT aralığı uzaması’ olarak adlandırılan bir istenmeyen etki meydana getirebilecek diğer ilaçlar.

 • Simetidin (onikiparmak barsağı ya da mide ülserlerinin tedavisinde kullanılır),
 • • Florokinolonlar (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler) ve rifampisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik)

  • Rofekoksib (ağrı ve iltihap giderici olarak kullanılır),

  • Doğum kontrol hapları,

  • Tiklopidin (inme riskini azaltmak için kullanılır).

  • Yoğun şekilde sigara kullanıyorsanız (günde 10 sigaradan daha fazla)

  Alkol, DEVALUD ‘un sakinleştirici etkisini güçlendirebileceğinden, DEVALUD alırken alkol

  tüketiminden kaçınmanız önerilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

  DEVALUD prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.