Deticene Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

DETICENE nedir ve ne için kullanılır?

• DETİCENE damar içine uygulanır. İlacınızın bir kutusu içinde 200 mg dakarbazin içeren 10 adet cam şişe (flakon) ve çözücü içeren 10 adet ampul bulunur.

• Piyasada DETICENE’nin 100 mg dakarbazin içeren formu da mevcuttur.

• DETİCENE kanserin ilaçla tedavisinde (kemoterapi) kullanılan alkilleyici ajanlar olarak sınıflandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Tek başma veya başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında, kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatır veya durdurur.

• DETİCENE malign melanom adı verilen bir deri kanseri türünün tedavisinde tek başma kullanılır.

• DETİCENE başka ilaçlarla birlikte, Hodgkin hastalığının, non Hodgkin lenfomanın ve erişkin yumuşak doku sarkomlarının (mezotelyoma ve Kaposi sarkomu hariç) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DETICENE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DETICENE’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi alerjik reaksiyon -Aniden kaşıntılı kızarıklıkların ortaya çıkması, eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi ve kendinizi bayılacak gibi hissetmeniz

Bu çok ciddi bir yan etkidir.

Eğer bu belirtiler sizde mevcut ise, sizin DETİCENE’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın (10 hastanın l’inden fazla)

• Saçların kısmen veya tamamen dkülmesi

• Deri üzerinde kırmızımtırak küçük kabartılar

Yaygın (10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın l’inden fazla)

• Solukluk (kansızlık)

• Kan hücrelerinin sayısında azalma

• İştahsızlık

• Bulantı/kusma

• Yüzde kızarma

• Başağnsı

• Nöbetler (havale)

• Demans (bunama)

• Sinüs tıkanıklığı

• Ağızda madeni tat

• Saç dökülmesi

• Döküntü

Yaygın olmayan (100 hastanın 1 ‘inden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla)

• Zihin karışıklığı

• Ciltte hissizlik veya yüzde yanma, batma karıncalanma hissi

• Görme bulanıklığı

• Aleıjik reaksiyonlar

• Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve kendini iyi hissetmeme gibi belirtileri olan grip benzeri belirtiler (tedaviden yaklaşık bir hafta sonra başlayıp üç haftaya kadar sürebilir)

• Yorgunluk ve halsizlik

• Deride güneş ışığına karşı hassasiyet artışı

• Tansiyon düşüklüğü

• Adetten kesilme

• Sperm sayısında azalma

Seyrek (1000 hastanın Tinden az,fakat 10,000 hastanın Tinden fazla)

• Diyare (ishal)

• Çürükler

• Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve yanma

Çok seyrek (10,000 hastanın Tinden az)

• Kaşıntı

• Deride kızarıklık/döküntü Bunlar DETICENE’nin hafif yan etkileridir.

DETICENE’le tedavinin yaygın yan etkilerinden biri olan kan hücresi düzeylerindeki değişiklikleri kontrol etmek amacıyla sizden kan örnekleri alınacaktır. Böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek için kan ve idrar testleri yapılacaktır. Karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kan testleri yapılabilir. Karaciğer ve böbrek sorunları yaygın değildir.

DETICENE Nasıl Kullanılır?

DETİCENE yalnızca ilaçla kanser tedavisi (kemoterapi) alanında deneyimli bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır ve sadece doktorun uygun gördüğü doz şemasına göre verilir.

Doz şeması ilacın tek başma veya kombinasyon halinde verilişine göre değişir:

• Tek başma uygulama (monoterapi): 4-5 gün süreyle, günde vücut yüzey alanının m2 başma 150-250 mg uygulanacak kürler halinde verilir. Bir sonraki kür bir önceki kürün bitiminden 21 gün sonra başlayacak şekilde uygulanır.

• Kombinasyon tedavisi: Genellikle 4-5 gün süreyle günde vücut yüzey alanının m2 başma 100 250 mg uygulanacak halinde verilir. Bir sonraki kür bir önceki kürün bitiminden 21 gün sonra başlayacak şekilde uygulanır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

DETİCENE damar içi infüzyon yoluyla veya bazı tümör bölgeleri için arter içine infüzyon yoluyla kullanılır.

Tedavi sırasında enjeksiyon yerinde herhangi bir ağn hissederseniz doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Enjeksiyon yerinde ağn olması, iğnenin damarınızın içine tam olarak yerleşmemesi ve damar dışına ilaç sızması anlamına gelebilir.

Uygulamayı yapan sağlık mesleği mensubu infüzyon sırasında sizi mümkün olduğunca ışıktan uzak tutmalıdır.

Solüsyon uygulamadan hemen önce hazırlanmalı ve 20°C’de saklanıyorsa 8 saat, 4°C’de saklanıyorsa 24 saat içinde kullanılmalıdır.

İnfüzyon sırasında şişe, ısı ve ışıktan korunmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

verilememektedir

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda yeterli deneyim olmadığından, yaşlı hastalar için özel kullanım önerisi verilememektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer ile ilgili sorunlarınız varsa, alacağınız dozun doktorunuz tarafından ayarlanması ve gözetim altında tutulması gerekir.

Eğer DETİCENE ’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DETICENE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

DETICENE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, kemik iliğiniz baskılanabilir ve kan hücrelerinizin sayısında azalma görülebilir. Böyle bir durumdan şüphe edildiğinde doktorunuz sizi yakından izleyecek ve gereken destekleyici önlemleri alacaktır.

DETİCENE ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DETICENE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DETICENE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzun uygun gördüğü doz şeması tamamlanana kadar uygulamaya devam ediniz. Tedaviyi bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

DETICENE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DETICENE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Dakarbazine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa

• Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız

• Şiddetli karaciğer veya böbrek bozukluğunuz varsa

• Sarı humma aşısı ve bazı başka aşı tipleriyle (canlı zayıflatılmış aşılar) birlikte

• Fenitoinle (havalelerin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) birlikte

• Lökopeni (beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma) ve trombositopeni (kan pulcuklannın

sayısında azalma) varsa.

DETICENE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Karaciğerinizde problem varsa,

• Böbreklerinizde problem varsa,

• Kemik iliği baskılanması durumunuz varsa (kan hücrelerinizin sayısı önemli derecede azaldıysa),

• DETİCENE kan hücrelerinizin (başta akyuvarlar ve kan pulcukları, bazen alyuvarlar) sayısında azalmaya neden olabilir. Bu durumda tedavinize bir süre ara verilmesi veya tedavinizin durdurulması gerekebilir.

• DETİCENE karaciğer toksisitesine neden olabileceğinden, karaciğer büyüklüğünüzün ve karaciğer fonksiyonlarınızın sık aralıklarla izlenmesi gerekir.

• DETICENE’in uygulama sırasında damar dışına sızması doku hasarına ve şiddetli ağrıya neden olabilir.

• Kemoterapi sırasında karaciğere toksik ilaçlar ve alkol kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DETICENE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

DETICENE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DETİCENE’i hamilelik sırasında kullanmayınız.

Eğer tedavi sırasında hamile kalma olasılığınız varsa, tedavi süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Erkekseniz, eşinizin hamile kalmaması için tedavi sırasında ve tedaviden sonra 3 ay süreyle etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DETICENE’i emzirme sırasında kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Sizde bulantı, kusma veya sinir sistemini etkileyen bir yan etki ortaya çıkarsa, DETİCENE araç ve makine kullanma becerilerinizi etkileyebilir.

DETICENE Etken Maddesi Nedir?

DETİCENE mannitol içermektedir. Hafif derecede bağırsak muhteviyatını yumuşatıcı(müshil) etkisi olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı başka ilaçlarla birlikte alındığında DETICENE’nin veya diğer ilaçlann etkileri değişebilir.

DETICENE’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte alırken dikkatli olunmalıdır:

• Siklosporin veya takrolimus (bağışıklık sisteminin baskılanması riski artar)

• Atenüe (zayıflatılmış) canlı aşılar (ölümcül sistemik hastalık riski ortaya çıkabilir)

• Fotemustin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) (akciğerler üstünde toksik etki riski ortaya çıkabilir)

• Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç). Doktorunuzun size daha sık kan testi yapması gerekebilir

• Fenitoin (havalelerin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) (havalelerde şiddetlenme riski ortaya çıkabilir)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DETICENE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.