Destiyo Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

DESTIYO nedir ve ne için kullanılır?

DESTİ YO san renkli, yuvarlak, çentikli bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir ve etkin madde olarak deksketoprofen ve tiyokolşikosid içerir.

DESTİYO 15 ve 20 film kaplı tablet, PVC PVDC Opak/Alüminyum folyo ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

DESTİYO’nun içeriğindeki deksketoprofen, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandınlan ilaç grubundan bir ağn kesicidir.

DESTIYO’nun içeriğindeki tiyokolşikosid esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağnlı kas spazmlanmn semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

DESTİYO osteoartrit (kireçlenme), vertebral kolonun (omurganın) ağnlı sendromlan, eklem dışı romatizma, ağnlı kas kasılmalannın semptomatik tedavisinde, travma ve ameliyat sonrası oluşan ağnnın tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DESTIYO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DESTIYO’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
 • Vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşın duyarlılık (anafilaktik reaksiyon),
 • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerinde şişmeler (anjiyonörotik ödem),
 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromlan),
 • Baygınlık (vazovagal senkop), bayılma,
 • Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması,
 • Hava yollanmn daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm),
 • Nefes darlığı,
 • Gırtlak ödemi (laringeal ödem),
 • Çarpıntı.
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza büdiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Peptik ülser,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Düşük kan basıncı,
 • Çok yavaş nefes alıp verme,
 • Geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali,
 • Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri),
 • Hızlı kalp atışı,
 • Pankreasta iltihaplanma,
 • Karaciğer hücresi hasarı,
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Böbrek sorunları,
 • Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcuklan sayısının azlığı (trombositopeni),
 • Baş dönmesi (vertigo),
 • Prostat sorunları,
 • Böbrek yetmezliği.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide bulantısı ve/veya kusma,
 • Karın ağrısı,
 • İshal,
 • Sindirim sorunları (hazımsızlık),
 • Sersemlik,
 • Uyuklama,
 • Uyku düzensizlikleri,
 • Sinirlilik,
 • Baş ağrısı,
 • Kızarma,
 • Mide ağrısı, mide sorunları,
 • Kabızlık,
 • Ağız kuruluğu,
 • Şişkinlik,
 • Yorgunluk,
 • Ağrı,
 • Ateş ve titreme hissi,
 • Genel kırıklık, keyifsizlik hissi,
 • Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi),
 • İştah kaybı (anoreksi),
 • Duyularda anormallik,
 • Kaşıntılı döküntü,
 • Deri döküntüleri,
 • Akne,
 • Terleme artışı,
 • Sırt ağrısı,
 • Sık idrara çıkma,
 • Adet düzensizlikleri,
 • Bulanık görme,
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus),
 • Deride hassasiyet,
 • Işığa karşı duyarlılık,
 • Kaşınma.
 • Bunlar DESTİYO’nun hafif yan etkileridir.

  Daha önce antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir kann/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (örn. karın ağrısı, yanma, kanama),

  Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir aleıji belirtisini fark eder etmez DESTİ YO kullanımını bırakınız.

  Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

  DESTİ YO gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış İle ilişkilendirilebilir.

  Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağrısı ve ense sertliğine yol açabilir.

  DESTIYO Nasıl Kullanılır?

  DESTİYO’yu her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacımza danışınız.

  Doktorunuz DESTİYO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe;

  Tedavi dozu günde 3 defa bir DESTIYO 25mg/4 mg film kaplı tablettir.

  Tedavi süresi 5-7 gündür.

  Günlük toplam doz, DESTİ YO’nun içeriğindeki deksketoprofen için 75 mg’ı, tiyokolşikosid için 16 mg’ı geçmemelidir.

  DESTIYO sadece ağızdan kullanım içindir.

  Film kaplı tabletleri bir bardak su (150 mL) ile tok karnına alınız. Film kaplı tabletleri çiğnemeyiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  18 yaş altındaki çocuklarda DESTIYO kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlıysanız (65 yaş ve üzerindeyseniz) DESTİ YO’yu doktorunuzun önerisi doğrultusunda kullanınız.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa DESTIYO’yu doktorunuzun önerisi doğrultusunda kullanınız. Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa DESTIYO’yu doktorunuzun önerisi doğrultusunda kullanınız.

  Eğer DESTIYO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DESTIYO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DESTIYO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Lütfen ilacın ambalajım veya kullanma talimatım da yanınıza almayı unutmayınız.

  DESTIYO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki zamanında alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DESTIYO ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

  Eğer DESTIYO kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danışarak DESTIYO kullanımım sonlandırabilirsiniz.

  DESTIYO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DESTIYO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Deksketoprofen trometamole, tiyokolşikoside veya DESTİ YO’nun içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşın duyarlılık) varsa,
 • Asetilsalisilik aside veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı aleıjiniz varsa,
 • Astımımz varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut aleıjik rinit (aleıjiye bağlı
 • burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (aleıjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse,

  Peptik ülser, mide ya da bağırsak kanaması veya süregelen sindirim sorunlarınız varsa (öm. hazımsızlık, göğüste yanma) veya daha önceden geçirdiyseniz,

  Ağrı kesici olarak kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAIİ) kullanımına bağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,

  Süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa, Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunlarınız veya ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,

  Kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,

  Kas veya kaslarınızın görev yapamaması (kasılamaması) durumunuz varsa, Hamileyseniz,

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Koroner arter bypass greft ameliyatı söz konusu ise ve ameliyat sırasında ağrı tedavisi almanız gerekiyorsa.

  DESTIYO, 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.

  DESTIYO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz varsa,
 • DESTİYO’nun kullanımı sırasında ishal görülür ise,
 • Aleıjiniz varsa veya geçmişte aleıjik sorunlarınız olduysa,
 • Sıvı tutulumu dahil böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa,
 • Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşın sıvı kaybı nedeniyle (öm. aşın idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunlan yaşıyorsanız,
 • Kalp sorunlannız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (öm. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DESTİ YO gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokard enfarktüsü”) veya inme gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Bu ciddi hastalıklar herhangi bir belirti oluşturmadan da oluşabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, geveleyerek konuşma, halsizlik gibi belirti ve semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayımz.
 • Yaşlıysanız, yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir; özellikle peptik ülser kanaması ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (Bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz.
 • L

 • Üreme problemi olan bir kadın iseniz (DESTİYO üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız bu ilacı kullanmayınız),
 • Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa,
 • Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozuklukları),
 • Geçmişte uzun süreli iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı),
 • Başka bir mide ve bağırsak hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz,
 • Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak oral steroidler, bazı antidepresanlar (S SRİ tipi ilaçlar, örn. Seçici Serotonin Geri Alım inhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar kullanıyorsanız. Böyle durumlarda, DESTİ YO almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı önerebilir (öm. mizoprostol veya mide asidi üretimim engelleyen ilaçlar),
 • Hazımsızlık veya göğüste yanma hissi, karnı ağrısı veya diğer anormal karın belirtileri varsa, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.
 • Diğer NSAİ ilaçların kullanımda olduğu gibi, DESTlYO hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen gastrointestinal (Gl) rahatsızlık ve nadir olarak ülser (yara) ve kanama gibi ciddi Gİ yan etkilere neden olabilir. Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: dışkıdan kan gelmesi, siyah renkte katrammsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesi gibi koyu renkte parçalar gelmesi.

  Bulantı, halsizlik, yorgunluk, sanlık, kaşıntı, sağ üst karnı bölgesinde hassasiyet, grip benzeri semptomlar gibi hepatotoksisitenin (karaciğer zehirlenmesi) belirti ve semptomlanndan biri sizde oluşursa, tedaviyi bırakınız ve hemen tıbbi tedavi alınız.

  Açıklayamadığınız kilo alımlannda veya vücudunuzda ödem (şişlik) oluştuğunda, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Diğer NSAİ ilaçlann kullanımında olduğu gibi, DESTİ YO da hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen eksfolyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklık ile seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonlannın oluşmasına neden olabilir. Bu ciddi deri reaksiyonlan herhangi bir belirti göstermeden de oluşabilir. Kaşıntı, ateş, kızanklık, kabarcık gibi belirtilerden herhangi biri oluşursa ilacınızı kullanmayı bırakınız ve doktorunuzu en kısa sürede bilgilendiriniz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DESTIYO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DESTİ YO tabletleri yiyecek ile almanız mide veya bağırsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz DESTİ YO kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız DESTİ YO kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  DESTİ YO, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi, uyuklama, sersemleme veya uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

  DESTIYO Etken Maddesi Nedir?

  DESTİ YO her dozunda 211,62 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  DESTİ YO, her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  DESTİ YO her dozunda 0,175 mg soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleıjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  DESTİYO’nun yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

  Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • DESTİYO’nun kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini arttırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.
 • Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar (iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar,
 • Bazı duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan lityum,
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat,
 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin,
 • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfametoksazo1.
 • Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri,
 • Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin,
 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin,
 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid.
 • Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (öm. siprofloksasin, levofloksasin),
 • Bağışıklık sistemi hastalıklan tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus,
 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar,
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid,
 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin,
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston,
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI’lar),
 • Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklannın kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DESTIYO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.