Desrinal Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

DESRINAL nedir ve ne için kullanılır?

DESRİNAL, bir antihistaminik ilaç sınıfından desloratadini içerir.

DESRİNAL, uyku hali oluşturmayan aleıjiye karşı kullanılan bir ilaçtır. Aleıjik reaksiyonlar ve aleıji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

DESRİNAL 5 mg film kaplı tabletler, 20 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

DESRİNAL aleıjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.

DESRİNAL ayrıca ürtiker (aleıjiden kaynaklanan bir deri hastalığı) ile birlikte görülen kaşıntı ve derideki kabartı ve kızarıklık gibi semptomların ortadan kaldırılmasında endikedir.

Bu belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DESRINAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen olaylar aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 1.000 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

DESRİNAL’in pazarlandığı dönemde, şiddetli alerjik reaksiyon vakaları (solunum güçlüğü, hırıltılı solunum, kaşıntı, kurdeşen ve şişlik) çok seyrek olarak rapor edilmiştir. Bu ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, ilacı almayı bırakınız ve derhal acilen tıbbi tavsiye isteyiniz.

Yetişkinlerdeki klinik çalışmalarda yan etkilerin plasebo tablet ile gözlenenlerle neredeyse aynı olduğu görülmüştür. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plasebo tablete göre daha sık bildirilmiştir.

Desloratadın ile yürütülen klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler şu şekilde bildirilmiştir:

Yaygın:

 • Yorgunluk
 • Ağız kuruluğu
 • Baş ağrısı
 • Bunlar DESRINAL ’in hafif yan etkileridir,

  DESRİNAL’in pazarda bulunduğu dönemde aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

  Çok seyrek:

 • Şiddetli aleıjik reaksiyonlar,
 • Döküntü,
 • Artan vücut hareketiyle huzursuzluk,
 • Kalp atışının hızlanması,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,
 • Karaciğerde iltihap,
 • Mide ağrısı,
 • Bulantı (hastalık hissi),
 • Kusma,
 • İshal,
 • Uykusuzluk,
 • Uyku hali,
 • Kas ağrısı,
 • Mide rahatsızlığı,
 • Halüsinasyonlar,
 • Nöbetler.
 • Bilinmiyor:

 • Cildin güneşe (hava bulutlu olsa bile) ve UV ışınlarına karşı duyarlılığında artış (örneğin, solaryumdaki UV ışınlan)
 • Kalp atım ritminde değişiklik
 • Deri ve/veya gözlerde sararma
 • Sıradışı yorgunluk.
 • Yan etkilerin ranorlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DESRINAL Nasıl Kullanılır?

  Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar:

  Önerilen doz günde bir kez bir tablettir. Tableti suyla, besinlerle beraber veya ayrı alınız.

  Bu ilaç ağız yoluyla kullanılır. Tableti bütün olarak aç ya da tok kamına bir bardak su ile yutunuz.

  Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DESRİNAL almanız gerektiğine karar verecektir.

  Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişim değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

  Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıeı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

  Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

  Bu ilaç ağız yoluyla kullanılır.

  Tableti bütün olarak aç ya da tok karına bir bardak su ile yutunuz.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Bu ilacı 12 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

  Yaşlılarda Kullanımı

  DESRİNAL’in etkililik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

  Özel Kullanım Durumları

  Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri yoktur.

  Böbrek yetmezliğinde kullanım:

  Şiddetli böbrek yetmezliğinde DESRİNAL dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer DESRİNAL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DESRINAL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DESRİNAL’i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alman aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.

  DESRİNAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz veya eczacınız ile derhal konuşunuz.

  DESRINAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DESRİNAL ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

  DESRİNAL’i kullanmayı durdurursanız:

  DESRINAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DESRINAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz.

  DESRINAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer böbrek fonksiyonlannız zayıf ise DESRİNAL’i almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DESRINAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DESRİNAL aç veya tok kamına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacımza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz, DESRİNAL’i kullanmanız önerilmemektedir.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız DESRİNAL’i kullanmanız önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Önerilen dozlarda, bu ilacın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmemektedir. Hastaların çoğu uyku hali yaşamasa da tıbbi ürüne verdiğiniz cevabı anlayıncaya kadar araç veya makine kullanma gibi zihinsel uyanıklık gerektiren faaliyetlerde bulunmamanız tavsiye edilir.

  DESRINAL Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürünün her 5 mg’ı 1,8 mg laktoz monohidrat içerir. Bu durum şeker hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürünün her 5 mg’ı 0,009 mg gün batımı sarısı FCF alüminyum lak içerir. Bu nedenle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  DESRİNAL ’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

  DESRINAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.