Desnorm İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

DESNORM nedir ve ne için kullanılır?

DESNORM, bir antihİstamİnik ilaç sınıfından desloratadini içerir.

DESNORM, uyku hali oluşturmayan alerjiye karşı kullanılan bir ilaçtır. Aleıjik reaksiyonlar ve aleıji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

DESNORM, 5 mg desloratadin içeren san benekli, beyaz renkte, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletler şeklindedir.

DESNORM, 20 ve 30 efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

DESNORM aleıjik nezle İle ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızanklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.

DESNORM ayrıca ürtiker (alerjiden kaynaklanan bir deri hastalığı) İle birlikte görülen kaşıntı ve derideki kabartı ve kızarıklık gibi semptomlann ortadan kaldınlmasmda endikedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DESNORM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen olaylar aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 1.000 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Desloratadinin pazarlandığı dönemde, şiddetli alerjik reaksiyon vakaları (solunum güçlüğü, hırıltılı solunum, kaşıntı, kurdeşen ve şişlik) çok seyrek olarak rapor edilmiştir. Bu ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, ilacı almayı bırakınız ve derhal acilen tıbbi tavsiye isteyiniz.

Yetişkinlerdeki klinik çalışmalarda yan etkilerin plasebo tablet ile gözlenenlerle neredeyse aynı olduğu görülmüştür. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plasebo tablete göre daha sık bildirilmiştir.

Desloratadin ile yürütülen klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler şu şekilde bildirilmiştir:

Yaygın:

 • Yorgunluk
 • Ağız kuruluğu
 • • Baş ağnsı

  Bunlar desloratadinin hafif yan etkileridir.

  Desloratadinin pazarda bulunduğu dönemde aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

  Çok seyrek:

 • Şiddetli aleıjik reaksiyonlar
 • Döküntü
 • Artan vücut hareketiyle huzursuzluk
 • Kalp atışının hızlanması
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormaldik
 • Karaciğerde iltihap
 • Mide ağnsı
 • Bulantı (hastalık hissi)
 • Kusma
 • İshal
 • Uykusuzluk
 • Uyku hali
 • Kas ağrısı
 • Mide rahatsızlığı
 • Halüsinasyonlar
 • Nöbetler
 • Bilinmiyor:

 • Cildin güneşe (hava bulutlu olsa bile) ve UV ışınlarına karşı duyarlılığında artış (örneğin, solaryumdaki UV ışınları)
 • Kalp atım ritminde değişiklik
 • Deri ve/veya gözlerde sararma
 • Sıradışı yorgunluk
 • DESNORM Nasıl Kullanılır?

  Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar:

  Önerilen doz günde bir kez bir efervesan tablettir. Efervesan tableti, besinlerle beraber veya ayrı alınız.

  Bu ilaç ağız yoluyla kullanılır. Efervesan tableti bir bardak suda erittikten sonra aç ya da tok kamına alınız.

  Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki aleıjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DESNORM’u almanız gerektiğine karar verecektir.

  Eğer sizdeki aleıjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

  Eğer sizdeki aleıjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir,

  Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

  DESNORM ağız yoluyla kullanılır.

  DESNORM’u bir bardak suda eritiniz. Sonra bardağı tamamıyla içiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Bu ilacı 12 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Desloratadinin etkililik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

  Özel Kullanım Durumları

  Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri yoktur.

  Böbrek yetmezliğinde kullanım

  Şiddetli böbrek yetmezliğinde DESNORM dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer DESNORM’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DESNORM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DESNORM’u yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.

  DESNORM ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktorunuz veya eczacınız ile derhal konuşunuz.

  DESNORM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DESNORM ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek yan etkiler

  Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

  DESNORM’u kullanmayı durdurursanız

  DESNORM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DESNORM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

  DESNORM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer böbrek fonksiyonlarınız zayıf ise DESNORM’u almadan önce doktorunuz, veya eczacınız ile konuşunuz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DESNORM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DESNORM aç veya tok kama alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu İlacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamileyseniz DESNORM’u kullanmanız önerilmemektedir.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız DESNORM’u kullanmanız önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Önerilen dozlarda, bu ilacın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmemektedir. Hastaların çoğu uyku hali yaşamasa da tıbbi ürüne verdiğiniz cevabı anlayıncaya kadar araç veya makine kullanma gibi zihinsel uyanıklık gerektiren faaliyetlerde bulunmamanız tavsiye edilir.

  DESNORM Etken Maddesi Nedir?

  Aspartam için uyarı

  DESNORM’da aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir.

  Sodyum için uyarı

  DESNORM her dozunda 5,6 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olan hastalar İçin göz önünde bulundurulmalıdır.

  Sorbitol için uyan

  DESNORM sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz

  Potasyum için uyarı

  DESNORM her dozunda 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder. Bu dozda potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Desloratadinin diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DESNORM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.