Dermatop Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

DERMATOP prednikarbat etkin maddesini içerir. 20 ml solüsyon içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca DERMATOP krem ve merhem formları bulunur.

DERMATOP, derinin hasta olan kısmına sürülerek uygulanan, steroid hormonlar (kortikosteroid) sınıfından bir ilaçtır. İltihap giderici, alerji giderici, kaşıntı giderici, akıntı giderici ve hücre çoğalmasını önleyici etkilere sahiptir.

DERMATOP topikal solüsyon baş, kıllı göğüs, sakallı bölgeler gibi kıllı derinin bütün enflamatuar deri hastalıkları; sedef hastalığı, atopik ekzemada kullanılır. Bu tür deri hastalıklarında DERMATOP solüsyon avuç içi, taban gibi bölgelere de sürülebilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DERMATOP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek:

Sıklığı bilinmeyen:

10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Yaygın:

• Deride yanma hissi, kuruluk

Seyrek:

• Kaşıntı, kıl kökünde iltihaplanma (folikülit) ve alerjik deri reaksiyonları (yanma, kızarıklık veya sızıntı ile birlikte)

DERMATOP topikal solüsyon ürün bilgisine uygun olarak kullanıldığında (4 haftalık tedavi süresince) kayda değer deri atrofisi (küçülme) ile karşılaşılmamıştır.

DERMATOP Nasıl Kullanılır?

Kullanım süresi ve sıklığı bakımından doktorun önerisine tam olarak uyulmalıdır.

Doktorun başka bir önerisi yoksa DERMATOP solüsyon, mümkünse çok ekonomik bir şekilde damla damla kullanılarak derinin hasta olan kısmına günde 1 defa hafifçe ovuşturularak sürülmelidir. Gerektiği takdirde günde iki defa kullanılabilir.

Uzun süreli devam tedavisi 4 haftayı geçmemelidir.

Doktorun başka bir önerisi yoksa DERMATOP solüsyon, mümkünse çok küçük miktarda damla damla kullanılarak derinin hasta olan kısmına günde 1 defa hafifçe ovuşturularak sürülmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır.

Çocuklarda Kullanımı

Bebeklerdeki kullanımına dair yeterli klinik deneyim yoktur bu yüzden bebeklerde kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer DERMATOP’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DERMATOP

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

DERMATOP’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DERMATOP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doz şemasından kısa süreli sapmalar (çok geniş alanlara veya artan miktarlarda uygulama, çok sık kullanım veya unutulan tek bir doz) zararlı etkilere yol açmaz.

DERMATOP Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

DERMATOP tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, deri hastalığınızla ilgili şikayetleriniz iyileşmeyebilir.

DERMATOP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DERMATOP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Etkin madde olan prednikarbat veya içeriğindeki diğer maddelerden birine aşırı duyarlılığınız varsa

• Aşılardan dolayı oluşan deri reaksiyonları, frengi, tüberküloz, mantar hastalıkları veya bakteri ve virüslerden (ör. Su çiçeği) ileri gelen enfeksiyonlar, ağız çevresinde yerleşmiş deri iltihabı, rosacea (yanak, burun, çene, alın ve göz kapaklarında kırmızı renkte kabarık akne benzeri lezyonların görüldüğü bir deri hastalığı) söz konusu ise (bu durumlarda DERMATOP kullanılması hastalık tablosunun kötüleşmesine neden olabilir) DERMATOP topikal solüsyonu kullanmayınız.

 • Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonlarının belirtilerinin tedavisinde antibakteriyel veya antimikotik tedaviyle birlikte kombine olarak kullanılmalıdır.
 • DERMATOP göze uygulanmamalıdır. Göz çevresine uzun süreli veya tekrarlanan uygulamalar dikkatli risk-yarar tayini yapılarak ve sadece doktor gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
 • • Hamileliğinizin ilk üç aylık döneminde kullanmayınız. DERMATOP topikal solüsyonun bebeklerdeki kullanımına dair yeterli klinik deneyim yoktur bu yüzden bebeklerde kullanımı tavsiye edilmez.

  DERMATOP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Yüzünüze sürüyorsanız, gözünüze kaçmamasına dikkat ediniz.
 • • Ciltte geniş bir alana uygulanışı, aşırı miktarda tüketimi, uzun süre kullanımı, zedelenmiş cilde veya kapalı tedavi şeklinin uygulanması durumunda dikkatli olunuz.

 • 4 hafta ve 1 yaş arasındaki bebeklerde DERMATOP solüsyon ancak zorunlu kalındığı takdirde uygulanmalıdır (Doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdiyse size etkili olan asgari dozu önerecek ve kısa süreyle kullanmanızı tavsiye edecektir.). Bebek ve küçük çocuklarda aralıksız olarak 4 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır. Bunlar için tedavi süresi mümkün olan en kısa zamanla sınırlandırılmalıdır.
 • Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
 • • İkinci derece enfeksiyonların görüldüğü bildirilmiştir; böyle durumlarda tedavinin geçici olarak durdurulması gerekebilir.

 • İrritant dermatitin görüldüğü bildirilmiştir; eğer irritasyon gelişirse tedavi durdurulur.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  DERMATOP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DERMATOP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DERMATOP ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir.

  Hamileliğin ilk üç ayında sistemik etki olasılığına karşı, DERMATOP topikal solüsyonu geniş deri alanlarına (vücut yüzeyinin %30’undan fazlasına) uygulamayınız. Ancak zorunlu kalındığı takdirde küçük deri alanlarına uygulanabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Süt verme sırasında DERMATOP kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Emzirenlerde meme çevresine uygulanmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  DERMATOP Etken Maddesi Nedir?

  DERMATOP’un içinde yardımcı madde olarak propilen glikol bulunur. Propilen glikol ciltte tahrişe (irritasyona) neden olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DERMATOP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.