Derman Kase Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

Her kaşe 300 mg parasetamol, 100 mg propifenazon ve 50 mg kafein içerir.

Derman tek kaşe içeren ambalajda sunulmaktadır.

Derman, hafif ve orta dereceli ağrıların giderilmesi için kullanılır. İlacın içerdiği parasetamol ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir, kafein ise ağn kesici etkiyi arttırır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Derman’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Derman’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)
 • Cilt döküntüsü
 • Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme)
 • Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Derman’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı
 • Astım belirtileri (Öksürme, göğüste ıslık/hırıltı, nefes daralması)
 • Kan hücresi sayısında bozukluklar
 • Bronş spazmı (solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)
 • Böbrek hasarları (çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar miktarında azalma)
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (halsizlik, solukluk, yorgunluk)
 • Akyuvar sayısında azalma (sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık-yakalanma)
 • Kan hücrelerinde azalma (tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk, yorgunluk, Sık enfeksiyonlara -iltihap oluşturan mikrobik hastalıkyakalanma)
 • Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğü trombositopenik purpura (kan pulcuğu sayısında azalma ile ilişkili deri bulgulan)
 • Karaciğer bozuklukları, siroz ve fıbroz dahil (yorgunluk, bulantı, paslı dil, ciltte sanlık, yüzde lekeler)
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kaşıntı
 • Kızarıklık

Bunlar DERMAN’ın hafif yan etkileridir.

DERMAN Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça:

Yetişkin iseniz tek seferde 1-2 kaşe kullanabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez DERMAN alabilirsiniz.

Derman alınmadan önce 1-2 saniye suya daldırılır, dil üzerine koyulur ve bir bardak su ile birlikte yutulur.

Doktorunuz Derman ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Çocuklarda Kullanımı

12-16 yaş arası hastalar tek seferde 1 kaşe kullanabilirler. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez uygulanabilir.

12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Hafif-orta şiddette böbrek yetmezliğiniz var ise DERMAN kullanırken dikkat ediniz.

Karaciğer yetmezliği: Hafıf-orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz var ise DERMAN kullanırken dikkat ediniz.

Eğer Derman’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var İse doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşırı dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz. DERMAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Derman Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Derman Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İlacın içindeki maddelerden birine ya da benzer ilaçlara karşı alerjiniz varsa

Kalıtsal bir hastalığa bağlı hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile seyreden bir kansızlık durumu) adı verilen kansızlığınız varsa

Akut hepatik porfiria adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalığınız varsa

Bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda

10 günden uzun süren ağalarda

Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa

Derman Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kansızlığınız, akciğer, karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa

Sarılığa neden olan ve Gilbert sendromu denen bir hastalığınız varsa

Kan hücreleri İle ilgili hastalığınız varsa

Alkolikseniz

Ağn ve ateş yakınmanız bir haftadan daha fazla sürdüyse mutlaka doktorunuza danışınız. Başka bir İlaç kullanmakta iseniz doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Astım, saman nezlesi veya benzeri hastalıklarınız varsa DERMAN’ı doktorunuza danışmadan almayınız.

Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer ;

hasarına sebep olabilir. Ağrı kesicilerin düzenli biçimde ve uzun süre kullanılmasının sakıncalı olduğunu ve bunun ancak doktorunuzun önerisi İle yapılması gerektiğini unutmayınız.

Parasetamol veya propifenazon kullanan bazı duyarlı hastalarda solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar olabileceği bildirilmiştir.

Derman İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Derman tedavisi sırasında alkol kullanmayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Derman kullanımı hamilelerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapmasıyla ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Derman kullanımı emzirenlerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapması ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

Derman’ın içeriğinde bulunan kafein anne sütüne geçerek, bebekte huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk vb. istenmeyen etkilere neden olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Derman’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz;

Uyku veren bazı ilaçlar (barbitüratlar)

Sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin)

Antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar (kloramfenikol, rifampisin)

Mide boşalma süresini etkileyen bazı ilaçlar (propantelin, metoklopramid)

Kan sulandırıcı bazı ilaçlar (varfarin, kumarin)

AIDS tedavisinde kullanılan zidovudin

Alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

Sempatik sinir sisteminin uyarılmasına neden olan ilaçlar, oksimetazon, imidazolin türevleri, psödoefedrin

Ağız yoluyla alman doğum kontrol hapları

Tiroid hormonu (tiroksin) (Guatr, kronik tiroidit ve hipotiroidizm tedavisinde kullanılan hormon)

Besinler Derman’ın barsaklardan emilim hızını azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.