Deprenil Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

Deprenil sakinleştirici özelliklere sahip trisikük antidepresanlar olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç beyninizdeki bazı kimyasal maddelerin etkisini değiştirerek etkili olur.

Her bir tablet, 50 mg opipramol dihidroklorür içerir.

Anormal sıkıntı, endişe, korku veya kuruntunun yarattığı ruhsal gerilimle belirgin huzursuzluk hali, sinirlilik ya da gerginlik, uyku bozuklukları, dikkati toplamada güçlük ve depresif durumların tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu durumların yol açtığı vücut semptomları üzerinde de faydalı bir etkiye sahiptir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Deprenil’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Deprenil kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde):

 • Anormal sinirlilik ya da huzursuzluk
 • İstem dışı titreme
 • Görme bulanıklığı
 • İdrara çıkma zorluğu
 • Kan basıncında ani düşme ya da ayağa kalkma ite baş dönmesi yaratan düşüş
 • Hızlı ve anormal derecede güçlü bir kalp atışı hissi
 • Ayak bileklerinde ve/veya ellerde şişme ve/veya vücudun diğer bölgelerinde şişkinlik
 • Alerjik deri reaksiyonları (kaşıntı, kızarıklık)
 • Uyku hali/yorgunluk
 • Baş dönmesi
 • Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden daha az ama 1000 hastanın birinden daha fazla):

 • Baş ağrısı
 • Yanma, batma gibi anormal hisler
 • Terleme
 • Kabızlık
 • Midede rahatsızlık Bulantı
 • Kusma
 • Tat alma bozuklukları
 • Cinsel güçlükler

Çok seyrek (10,000 hastanın en az l’inde):

 • Anksiyete (sıkıntı, endişe, korku veya kuruntunun yarattığı ruhsal gerilimle belirgin huzursuzluk hali), konvülsiyonlar (nöbetler), denge ve yürüyüşü etkileyen kas koordinasyonu kaybı ve hantallık
 • Deri ve göz akında sarılaşma
 • Saç dökülmesi
 • Emzirme döneminden bağımsız olarak kendiliğinden ya da aşırı süt salgılanması
 • Deride, boğazda ve nefes almada, konuşmada ve yutmada ani bir güçlüğe yol açabilecek dil, dudak, yüz ve boyundaki belirgin şişkinliklerin eşlik ettiği nispeten sınırlı, geniş ani şişkinlikler (ürtİker)
 • Sık sık ateş ve boğaz ağrısının görüldüğü enfeksiyonların gelişmesi (azalmış beyaz kan hücresi sayısına bağı olarak)
 • Karaciğer bozuklukları
 • Bu grup ilaçları kullanan 50 yaş ve üzeri hastalarda kemik kırığı ile karşılaşma riski artmaktadır.

Deprenil Nasıl Kullanılır?

Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

Yetişkinler: Semptomlarınızın durumuna göre günde bir kere 1-2 tabletten günde üç kere İkişer tablete kadar.

Doktorunuz size tam olarak kaç Deprenil tableti almanız gerektiğini söyleyecektir.

Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

Deprenil yalnızca ağız yoluyla kullanılır. Tableti bir bardak su İle yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Deprenil çocuklara ya da ergenlik çağındakilere verilmemelidir.

Yaşlılarda Kullanımı

Bu grup hastalarda düşük bir başlangıç dozu önerilir. İdame doz olarak yetişkin hastalara göre daha düşük doz Deprenil yavaş doz artırımı ile kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda Deprenil’İn dozu azaltılmalıdır. Çünkü İlaç, böbrek hastalığının şiddet derecesine bağlı olarak daha yavaş atılır.

Deprenil başlıca karaciğerde metabolİze olduğundan bu hastalarda ve uzun süreli tedavilerde düşük doz uygulanır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında kullanmayı unutmayınız.

Doktorunuz Deprenil ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu atamayabilirsiniz.

Doktorunuzun doz ayarlaması yaparak İstenmeyen etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilmesi için durumunuzu düzenli olarak kontrol etmesi önemlidir. Bazı kan testleri yapmak ve kan basıncınızı ve kalp fonksiyonunuzu ölçmek İsteyebilir.

Eğer Deprenil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Deprenil ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fezla tablet aldıysanız, hemen doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

Aşırı doz Deprenil’İn yol açabileceği belirti ve semptomlar: şiddetli uyku hali, bilinç kaybı, sersemlik, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, anksiyetede (sıkıntı, endişe, korku veya kuruntunun yarattığı ruhsal gerilimle belirgin huzursuzluk hali) artış, kas koordinasyon kaybı, genel hareketsizlik, konvülsiyonlar (nöbetler), idrara çıkma problemleri, hızlı, yavaş ya da düzensiz kalp atışı, düşük kan basıncı, nefes darlığı.

Bir Deprenil dozunu almayı unutursanız, fark ettiğiniz zaman bu atladığınız dozu alınız. Fakat, neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, atladığınız dozu almayın ve normal doz çizelgenize göre devam edin. Bİr defoda çift doz almayınız. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Deprenil ile eş zamanlı olarak diğer ilaçlan kullanmadan önce, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Bazı ilaçlar Deprenil İle etkileşim gösterdiği İçin, dozların değiştirilmesi ya da İlaçlardan birinin kesilmesi ya da diğer önlemlerin almması gerekebilir. Bu hem reçeteli (yalnızca doktor reçetesi ile alınabilen ilaçlar) hem de reçetesiz ilaçlar için geçerlidir.

Deprenil ile etkileşebilecek ilaçlar:

Depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksİdaz inhibitörleri (MAOFlar) (Depresyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRTlar)

Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirme amacı ile kullanılan bir grup Haç), sedatifler (uyku sağlayan ilaçlar) ve sakinleştiriciler gibi merkezi sinir sistemi ilaçları.

Zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan antipsikotikler.

Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar.

Parkİnson hastalığında kullanılan ilaçlar.

Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan İlaçlar.

Sara tedavisinde kullanılan İlaçlar.

Mide ve on iki parmak bağırsağındaki ülserlerin tedavisinde kullanılan İlaçlar (örneğin; simetidin).

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.