Demax Easytab Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

DEMAX EASYTAB nedir ve ne için kullanılır?

DEMAX EASYTAB beyaz ya da beyazımsı renkte, ağızda dağılan yuvarlak tabletler şeklindedir.

50 veya 100 tabletten oluşan blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet etkin madde olarak 10 mg memantin HCI içerir.

DEMAX EASYTAB demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.

Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, öğrenme ve hafızada önemli olan sinir sinyallerinin iletilmesinde görevli olan N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörleri yer alır. DEMAX EASYTAB, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir. DEMAX EASYTAB, bu etkisi nedeniyle, orta ve şiddetli Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEMAX EASYTAB’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Genel olarak, gözlemlenen yan etkiler hafif ve orta derecededir.

Yaygın (100 hastanın en az 1’inde görülen yan etkiler):

Baş ağrısı, uyuklama hali, kabızlık, sersemlik ve yüksek tansiyon.

Yaygın olmayan (1000 hastanın en az 1’inde görülen yan etkiler):

Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfüzyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

Çok seyrek (10.000 hastada 1’inden daha azında görülen yan etkiler): Nöbetler.

Bilinmeyen (mevcut verilerden tahmin edilemeyen): Pankreatit ve psikotik reaksiyonlar

DEMAX EASYTAB Nasıl Kullanılır?

DEMAX EASYTAB’ı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. İlacınızdan yararlanabilmeniz için ilacınızı her gün düzenli bir şekilde ve aynı saatlerde almanız gerekir. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doz:

Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen günlük doz 20 mg’dır (2 x 1 tablet veya 1 x 2 tablet). Yan etki riskini azaltmak için bu doza aşağıdaki günlük tedavi şeması ile aşamalı şekilde arttırılarak ulaşılır:

Her sabah 1 DEMAX EASYTAB 5 mg Ağızda Dağılan Tablet

Günde 2 kez 1 tablet (DEMAX EASYTAB 5 mg Ağızda

Dağılan Tablet) veya sabah 1 kez 1 tablet

Sabahları 1 tablet ve 1 DEMAX EASYTAB 5 mg Ağızda

Dağılan Tablet veya sabah 1 tablet ve öğleden sonra 1 DEMAX

EASYTAB 5 mg Ağızda Dağılan Tablet

Günde 2 kez 1 tablet veya günde 1 kez 2 tablet

1. hafta

2. hafta

3. hafta

4. hafta ve sonrası

DEMAX EASYTAB ağza yerleştirilmelidir; tablet burada tükürük içinde hızla dağılır ve böylece kolayca yutulabilir.

DEMAX EASYTAB’ı yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir. Yiyecekle birlikte alıp almamanız problem yaratmaz. DEMAX EASYTAB ağız yoluyla kullanım içindir. Tabletleri ıslak ellerinizle tutmayın, parçalanabilirler.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklar ve 18 yaşın altındaki adölesanlar için önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği: Hafif ya da orta dereceli karaciğer fonksiyonunuz (karaciğer yetmezliği) varsa doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde DEMAX EASYTAB kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer DEMAX EASYTAB’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DEMAX EASYTAB

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Genel olarak, fazla doz alımı herhangi bir zarara yol açmaz. Yan etki belirtilerinde artış görebilirsiniz.

DEMAX EASYTAB’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEMAX EASYTAB Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

DEMAX EASYTAB dozunuzu almayı unuttuğunuzu farkederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEMAX EASYTAB Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde ilacınızı kullanmayı bırakmayınız. Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

DEMAX EASYTAB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEMAX EASYTAB Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

DEMAX EASYTAB Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Epileptik nöbet hikayeniz var ise,

• Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise.

• Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

• Amantadin, ketamin, dekstrometorfan ve diğer NMDA-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

• Diyetinizde değişiklik (normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da ciddi üriner sistem hastalığınız mevcutsa, idrar pH’sı yükselebilir. Doktorunuz sizi dikkatle takip etmelidir.

• DEMAX EASYTAB, çocuklar ve 18 yaşından küçük adolesanlar için önerilmemektedir.

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve DEMAX EASYTAB’ın klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEMAX EASYTAB İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

DEMAX EASYTAB aç ya da tok karnına kullanılabilir.

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizde önemli bir değişiklik yaptıysanız veya yapmayı planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir. Memantin hidroklorür ile alkol arasında bilinen bir etkileşim yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DEMAX EASYTAB kullanan anneler emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

Ayrıca; DEMAX EASYTAB reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba ve makine

kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

DEMAX EASYTAB Etken Maddesi Nedir?

DEMAX EASYTAB’ın içeriğinde sükraloz yer almaktadır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DEMAX EASYTAB’ın içeriğinde yer alan yardımcı maddelerden mannitol için dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

DEMAX EASYTAB her tablette 3.75 mg sodyum stearil fumarat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri DEMAX EASYTAB ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

• amantadin, ketamin, dekstrometorfan

• dantrolen, baklofen

• simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

• hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)

• antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler)

• antikonvülsanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)

• barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

• dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)

• nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)

• oral antikoagülanlar

Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu DEMAX EASYTAB kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DEMAX EASYTAB prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.