Dekstroz Dem Izotonik Polietilen Yan Etkileri ve Prospektüsü

DEKSTROZ DEM nedir ve ne için kullanılır?

-DEKSTROZ DEM % 5, vücudun enerji gereksinimi için gerekli olan dekstroz adı verilen bir şekeri içeren, damar içi yoldan kullanılan steril bir çözeltidir.

-Çözelti 100, 250, 500 ya da 1000 mL hacminde polietilen şişelerde sunulmuştur.

-DEKSTROZ DEM % 5, vücudun susuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde vücuttan kaybedilen sıvının yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücuttan kaybedilen ya da ağız yolundan yeterli düzeyde alınamayan şekerleri yerine koyarak vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla da kullanılır.

DEKSTROZ DEM % 5, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

DEKSTROZ DEM % 5, birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa ya da şeker hastasıysanız, doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

Ayrıca bu çözelti, kan transfüzyonu ile birlikte, infüzyon öncesinde veya sonrasında aynı infüzyon setinden uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEKSTROZ DEM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEKSTROZ DEM % 5’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde sıkışma hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da titreme/nezle benzeri belirtiler.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEKSTROZ DEM % 5’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-Vücudunuzdaki sıvı miktanmn azalması ve vücudunuzun susuz kalması (dehidratasyon), -Kanınızdaki iyon adı verilen maddelerin (potasyum, magnezyum, fosfat vb.) düzeylerinde azalmalar,

-Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi),

-Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi),

-İdrar miktannızda artış,

-Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına çözeltinin sızması,

-Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme,

-Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma,

-Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş,

-Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma, -Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlarınızı tıkayan pıhtıların oluşumu.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.

DEKSTROZ DEM Nasıl Kullanılır?

-Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir.

-Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

-İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

-Doktorunuz DEKSTROZ DEM % 5 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna, uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızın şiddetine bağlı olarak bu ilacı size uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama sırasında dikkatle izleyecektir.

Eğer DEKSTROZ DEM % 5 etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DEKSTROZ DEM

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

DEKSTROZ DEM % 5 ’in kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEKSTROZ DEM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEKSTROZ DEM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

DEKSTROZ DEM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKSTROZ DEM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

-Kan şekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi),

-Sizde kontrol altına alınamamış şeker hastalığı (diyabet) varsa,

-Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlemlerinin yavaşlaması gibi durumlarda oluşabilen şekerlere karşı bir tahammülsüzlük varsa,

-Vücudunuz aşırı düzeyde susuz kalmış ve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda şekerli sıvı verilmesine bağlı olarak sizde bir koma (hiperozmolar koma) durumu gelişmişse, -Vücudunuzdaki karbonhidratların yıkımı sonucu oluşan bir yan ürün olan laktik asidin düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi),

-Mısır ya da mısır ürünlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa.

DEKSTROZ DEM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

-Sizde bir su zehirlenmesi durumu varsa,

-İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek yetmezliği durumunuz varsa,

-Kalp yetmezliğiniz varsa,

-Akciğer yetmezliğiniz varsa,

-Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanması veya kanaması sonucu sizde bir felç durumu (akut iskemik inme) oluşmuşsa,

-Son 24 saat içinde kafanıza yönelik bir travma geçirmişseniz,

-Kafa içi basıncınız yüksekse,

Eğer,

-Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir.

Bu ilacın size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca, yalnızca şişe sağlam ve sızdırmıyorsa, içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEKSTROZ DEM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

DEKSTROZ DEM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

DEKSTROZ DEM % 5, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

DEKSTROZ DEM % 5 ile tedaviniz sırasında araç ve makine kullanmak mümkün değildir. Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devam edebilir, araç ve makine kullanabilirsiniz.

DEKSTROZ DEM Etken Maddesi Nedir?

DEKSTROZ DEM % 5’in içeriğinde bu tür maddeler bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

DEKSTROZ DEM % 5’e ilave edilerek kullanılan herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız. Eğer sizde şeker hastalığı varsa, size bu ilaç verilmeyebilir ya da içine kandaki şekerinizi nötralize edecek bir ilaçla birlikte verilebilir.

Bu tedavi size uygulanmadan önce, kullanmakta olduğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı doktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DEKSTROZ DEM IZOTONIK POLIETILEN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.