Dekstran Izotonik Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

PF DEKSTRAN nedir ve ne için kullanılır?

• PF DEKSTRAN 40 damar içi yoldan uygulanan berrak, renksiz bir çözeltidir.

• PF DEKSTRAN 40, 500 ve 1000 mililitre hacminde cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

• PF DEKSTRAN 40 aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Şok, yanık, kandaki yağ parçacıklarının kılcal damarları tıkaması (yağ embolisi), pankreas iltihabı (pankreatit), karın içi zarların iltihabı (peritonit) ve bağırsak hareketlerinin durması (paralitik ileus) gibi vücuttaki kılcal damarlardaki dolaşımın yavaşladığı durumlar.

Gangren tehdidi, bacak ülserleri, Raynaud hastalığı (daha çok kadınlarda görülen bir tür damar hastalığı) ve beyin damarlarının kanamasız hastalıkları gibi atar damar ve toplar damarlardaki dolaşım bozuklukları ile ameliyat ve travma (herhangi bir darbe) sonrası damar içi pıhtı oluşmasını (tromboembolik olaylar) önlemek amacıyla.

Damar cerrahisi ve plastik cerrahide vücudunuzun çevresel damarlarındaki dolaşımı düzeltmek ve aşılanmış parçanın (greft) damarlarında pıhtı (tromboz) oluşma riskini azaltmak amacı ile.

Açık kalp ameliyatlarında (kalp akciğer cihazında kullanılan sıvıya ek olarak).

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PF DEKSTRAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az görülebilir.

10000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, PF DEKSTRAN 40’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (İlacm uygulandığı bölgede veya tüm vücudunuzda kaşıntı, kızarıklık/kabarıklık, yanma hissi; solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı; vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi, titreme; ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme; baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma hissi; kalpte çarpıntı).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PF DEKSTRAN 40’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları dışında aşağıdaki yan etkiler de görülebilir:

• Bilinmeyen sıklıkta görülenler:

Uygulama devam ederken ateş, titreme gibi belirtiler (febril reaksiyon).

 • Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma, uygulamanın yapıldığı yerden
 • başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik.

 • Kurdeşen (deride oluşan, etrafı kızarıklıkla ile çevrili, büyüklüğü birkaç
 • milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen, çeşitli şekillerde olabilen, kaşıntılı ve şiş plaklar).

 • Bumnda tıkanıklık.
 • Tansiyonunuzda hafif düşme (hipotansiyon).
 • Mide-bağırsaklarınızla ilgili bulantı ve kusma şeklindeki belirtiler.
 • Ateş.
 • Eklemlerde ağrı (artralji).
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. İlacınıza ya da yapılan damar içi uygulamaya bağlı olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  PF DEKSTRAN Nasıl Kullanılır?

  Genel olarak sizde hangi durum için kullanıldığına göre günde 500-1500 ml kullanılır (en fazla vücut ağırlığınızın her bir kilogramı başma 20 ml).

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacm size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Doktomnuz PF DEKSTRAN 40 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik bora (set) aracılığıyla kullanılır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafmdan karar verilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlıysanız karaciğer, böbrek veya kalbinizle ilgili bir takım soranlarınız olabileceği, birlikte başka ilaçları da kullanıyor olabileceğiniz ya da tedavi edilmeye çalışılan durumdan başka hastalıklarınızın da bulunabileceği düşünülerek, tedaviye etkili en düşük dozlarla başlanacaktır.

  Özel Kullanım Durumları

  Eğer böbreklerinizle ilgili bir sorununuz varsa bu ilaç sizde daha dikkatle uygulanacak ve gerekirse dozu sizin bu durumunuza göre ayarlanacaktır.

  Karaciğer yetmezliği durumunda kullanımıyla ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

  Eğer PF DEKSTRAN 40’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PF DEKSTRAN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PF DEKSTRAN 40’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PF DEKSTRAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  B ulunmamaktadır.

  PF DEKSTRAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PF DEKSTRAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Çözelti aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

  Ciddi bir kanamayla seyreden pıhtılaşma bozukluğu hastalığınız varsa

  Akciğerlerinizde sıvı birikimiyle seyreden ağır bir kalp yetmezliğiniz varsa

  İdrar çıkışının çok az olduğu veya hiç olmadığı böbrek yetmezliğiniz varsa,

  PF DEKSTRAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  > Tüm damar içi ilaç uygulamalar düzenli ve dikkatli bir gözlem altında yürütülmelidir. Bu nedenle doktomnuz sizin klinik dummunuzu yakından izleyecek ve düzenli aralıklarla size kan testleri yapacaktır. Ayrıca uygulamanın erken dönemlerinde ciddi yan etkiler gelişebildiği bildirildiğinden, bu ilaçla yapılan tedavinizin ilk dakikalarında çok dikkatle izleneceksiniz.

  > Sodyum kısıtlaması uygulanan hastalarda uygulanırken, çözeltinin litrede 154 mEq sodyum (tuz) içerdiği dikkate alınmalıdır. Ayrıca bu ilaç tuz birikimiyle seyreden diğer durum ve tedavilerde (öm. kortİkosteroid tedavisi) dikkatle kullanılmalıdır.

  > Bu ilacm uygulandığı hastalarda damar içi hacim yüklenmesi ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Böbrek işlevleri bozulmuş, akciğerlerinde sıvı birikimi olan (pulmoner ödem) ya da tüm vücudunda sıvı birikimi olan (konjestif kalp yetmezliği) hastalara bu ilaç dikkatle uygulanmalıdır.

  > Bu ilaç şeker hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

  > Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir.

  > Bu ilacm size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca yalnızca şişe sağlamsa ve içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PF DEKSTRAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PF DEKSTRAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktomnuz tarafmdan özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde PF DEKSTRAN 40’i kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktomnuz tarafmdan özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde PF DEKSTRAN 40 T kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  PF DEKSTRAN 40’ın araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  PF DEKSTRAN Etken Maddesi Nedir?

  PF DEKSTRAN 40’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktomnuza bildiriniz.

  Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç (heparin) kullanıyorsanız lütfen doktorunuzu bu ilacı almakta olduğunuzdan veya yakın zamanda aldığınızdan haberdar ediniz; heparinle birlikte verilmesi durumunda kanama riski söz konusudur.

  PF DEKSTRAN 40 bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemelidir.

  Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafmdan kontrol edilecektir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DEKSTRAN IZOTONIK prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.