Deksamet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

DEKSAMET nedir ve ne için kullanılır?

DEKSAMET, kortikosteroid (hormonlara benzeyen ilaçlar) grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren ampuldür.

DEKSAMET, Tip I camdan yapılmış. 2 mflik amber renkli ampullerde bulunur. Her bir karton kutu 1, 5, 50 ve 100 adet 2 mİ’lik ampul içeren kutularda bulunmaktadır.

DEKSAMET, deksametazon etkin maddesini içermektedir.

DEKSAMET, vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Deksametazon alerjik bozukluklar, endokrin hastalıklar (hormonlarla ilgili hastalıklar), deri hastalıkları, romatizma! hastalıklar, göz ile ilgili (oftalmik) hastalıklar, kan hastalıkları, ödeme

yol açan hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, iltihabi bağ dokusu hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları veya solunum bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEKSAMET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer bir yan etki yaşarsanız, yan etkilerden biri kötüleşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEKSAMET’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Döküntü
 • Kaşınma
 • Nefes alıp vermede zorlanma ya da bayılma
 • Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin DEKSAMET’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Depresif duygu (intihar düşüncesi dahil) hali
 • Ruh halinde aktif ya da pasif değişiklikler (aşırı taşkınlık, huzursuzluk)
 • Sinirli olma, uyku problemi, hafıza kaybı
 • Var olmayan nesneleri hissetme, görme veya duyma
 • • Yalnız kalındığında korkutucu düşüncelere sahip olma

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide şişkinliği
 • Bulantı veya kusma
 • Hıçkırık
 • İshal
 • • Pankreas iltihabı (şiddetli sırt ya da mide ağrısı oluşumuna sebep olur)

 • Kanda tuz seviyesinde problemler
 • Kan basıncında yükselme
 • Kanın pıhtılaşması
 • • Kalp krizini takiben kalp kası problemleri

  • Kan şekerinin yükselmesi

  • Kemiklerin zayıflaması, incelmesi (osteoporoz)

  • Kas zayıflığı

  • Ciltteki yaraların yavaş iyileşmesi

  • Sivilce

  • Glokom, katarakt, göz enfeksiyonları

  • Menstrual düzensizlik

  • Çocuklarda büyümenin yavaşlaması

  • Yüzde şişme

  • Nöbet veya epilepsinin tetiklemesi

  • Şiddetli baş ağrısı

  • Yorgunluk

  • İştah artışı veya kilo kaybı

  • Ödem ve kilo artışı

  Bunlar DEKSAMET’in hafif yan etkileridir.

  DEKSAMET Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  DEKSAMET ampul, doktorunuz tarafından damar ya da kas içine uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda DEKSAMET başlangıç dozu, hastalığın durumuna göre değişebilir. Başlangıç dozu, 0.02 0.3 mg/kg/gün’dür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Böbrek, karaciğer veya kalp fonksiyonu azalmasının ve eşlik eden hastalığının veya diğer ilaç tedavisinin aşırı sıklığı dikkate alınarak ve genellikle dozaj aralığının düşüğünden başlayarak, yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle kortikosteroidler ile tedavi edilen yaşlı hastalarda diyabet, sıvı retansiyonu ve hipertansiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

  Karaciğer yetmezliği

  Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

  Eger DEKSAMET in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  DEKSAMET

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DEKSAMET’den fazla alınması ile boğazın şişmesi, deri reaksiyonu, nefes alıp vermede zorlanma görülebilir.

  DEKSAMET’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktur veya eczacı ile konuşunuz.

  DEKSAMET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

  DEKSAMET Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bu ilacı almayı aniden durdurmanız tehlikeli olabilir. Eğer bu tedaviyi sonlandırmanız gerekiyorsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz size ilacın dozunu yavaş yavaş azaltarak sonlandıracaktır. Bu ilacı aniden sonlandırmanız durumunuzu daha kötüleştirebilir. Ayrıca, yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Bunlar, ateş baş ağrısı, görme bozukluğu (gözde ağrı veya göz iltihabı), hasta hissetme, kas ve eklem ağrısı, burnun iç kısmında şişlik, kilo kaybı, deride kaşıntı ve konjunktivit.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEKSAMET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEKSAMET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  • Deksametazon’a veya DEKSAMET’in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise

 • Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuz var ise
 • Aşı yaptırmanız gerekiyorsa. Özellikle de canlı aşılar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, oral çocuk felci, sarı humma, BGC tüberküloz aşısı, vb.)
 • DEKSAMET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Kalp yetmezliğiniz var ise
 • • Çevrenizde su çiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz

 • Tüberküloz hastalığınız var ise
 • Karaciğer ya da böbrek probleminiz var ise
 • Yüksek kan basıncı ya da diyabet hastalığınız var ise
 • Kemik erimesi (osteoporoz) ya da kas zayıflığınız var ise
 • Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise
 • Göz bozukluğunuz varsa (herpes virüsü ile)
 • • Psikiyatrik sorunlarınız veya epilepsi (sara) hastalığınız var ise

 • Göz tansiyonunuz (glokom) var ise
 • • Miyastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) var ise

 • Mide (peptİk) ülseriniz varsa
 • Migreniniz varsa
 • Parazit enfeksiyonunuz varsa
 • Büyüme bozukluğunuz varsa
 • Cushing sendromu’nuz (yüksek kortizol seviyesi ile seyreden bir tür hormonal hastalık)
 • varsa

 • Kafa travması geçiriyorsanız
 • İnme geçirdiyseniz
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DEKSAMET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DEKSAMET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEKSAMET gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan ünce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  DEKSAMET’in araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

  DEKSAMET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda I mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder: yani esasında sodyum içermediği kabul edilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DEKSAMET kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

  • Kalp ve kan rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan varfarin gibi ilaçlar, kan basıncını düşüren ilaçlar ve diüretikler (idrar söktürücüler)

 • Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler
 • • Fenitoin, karbamazepin, fenobarbİton ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Aspirin veya fenilbutazon gibi ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaçlar
 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Potasyum düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçlar
 • Aminoglutethimid gibi kanser ilaçları
 • • Burun tıkanıklığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan efedrin

 • Glokom (göz içi basıncının artması) için kullanılan asetazolamid
 • Ülser (mide asidi nedeniyle oluşan yaralar) için kullanılan karboneksolon
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  DEKSAMET prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.