Daymol Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Daymol, 200 mg asetilsistein ve 500 mg parasetamol içeren, beyaz renkli, iki tarafı düz yuvarlak efervesan tabletlerdir

Daymol, 30 efervesan tablet içeren plastik tüp/silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Daymol, ateş, eklem ağrısı, burun tıkanıklığı ile beraber solunum yollarında yoğun kıvamlı balgam oluşumunun eşlik ettiği soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların kısa süreli (3 gün) semptomatik tedavisinde kullanılır.

Olası yan etkiler?

Tüm ilaçlar gibi Daymol’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Daymol’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aleıjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncında düşme gibi).
 • Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafılaktik reaksiyonlar). Ayrıca, çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında kanama oluşumu bildirilmiştir.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Daymole karşı aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hınltı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında)
 • Cilt kızarıklıkları veya tahrişleri (irritasyon)
 • Beklenmeyen yaralanma, kanama
 • Enfeksiyon hastalıklanna daha sık yakalanma (kandaki akyuvar sayınsın azalması nedeniyle)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Ağız iltihabı
 • Kann ağnsı
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Baş ağnsı
 • Ateş
 • Burun akıntısı

Bunlar Daymol’ün hafif yan etkileridir.

Daymol Nasıl Kullanılır?

14 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde günde 3 defa bir Daymol 200/500 mg efervesan tablet kullanılması önerilir. Dozlar arasındaki süre 4 saatten az olmamalıdır. Daymol 200/500 mg efervesan tablet kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Daymol, sadece ağız yoluyla alınır.

Daymol, aç veya tok kamına alınabilir.

Daymol, bir bardak (150 mL) suda çözüldükten sonra bekletilmeden içilmelidir.

Çocuklarda Kullanımı

6-14 yaş arası çocuklarda günde 2 defa bir Daymol 200/500 mg efevesan tablet kullanılması önerilir.

Dozlar arasındaki süre 4 saatten az olmamalıdır.

6 yaşın altındaki çocuklarda Daymol kullanımı önerilmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Daymol daha fazla nitrojenli maddenin ortaya çıkmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır,

Eğer Daymol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı durumunda acil tıbbi müdahele yapılması gereklidir. Kendinizi iyi hissetseniz dahi hemen doktorunuzla irtibata geçiniz ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat ediniz. Daymol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Daymol Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daymol Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Daymol ile tedaviyi sonlandırmak istiyorsanız doktorunuzla konuşunuz.

Daymol Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Asetil si steine, parasetamole veya Daymol’ün diğer bileşenlerine karşı aleıjiniz varsa,

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Parasetamol içeren bir başka ilaç kullanıyorsanız.

Daymol Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Astım ya da bronkospazm gibi nefes darlığı geçirdiyseniz,

Öksürük refleksi veya öksürük yeterli değilse,

Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa ya da karaciğeri etkileyen ilaç(lar) kullanıyorsanız,

Kansızlığınız varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Daymol İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Daymol’ün yiyecek ile beraber kullanılmasında bilinen bir sakınca bulunmamaktadır.

Alkol, Daymol içeriğindeki parasetamolün karaciğer üzerine olumsuz etkilerini arttırır, bu nedenle alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Daymol’ün hamilelikte kullanımıyla ilgili bir problem bildirilmemiştir.

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız Daymol’ü kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Daymol içeriğindeki parasetamol anne sütüne çok az miktarda geçmekte, diğer etken madde asetilsisteinin ise geçip geçmediği bilinmemektedir. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Daymol’ün araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

Daymol Etken Maddesi Nedir?

Sodyum için uyarı

Her bir efervesan tablet 6,08 mmol sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Asetilsistein ve öksürük kesici ilaçların (antitüssifler) birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir. Bu nedenle, bu tip kombinasyon tedavisi kullanılacaksa kesinlikle doktora danışılmalıdır. Asetilsistein çeşitli penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler ve amfoterisin B ile etkileşime girebilir. Bu ilaçlar asetilsisteinle eş zamanlı olarak kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda uygulama aralıkları en az 2 saat olmalıdır. Asetilsistein ile birlikte kullanıldığında nitrogliserinin (kalp ilacı) damar genişletici ve kan sulandırıcı etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.

Uzun süreli parasetamol kullanımında varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçların etkisi ve dolayısıyla kanama riski artabilir. Kısa süreli parasetamol kullanımının önemli bir etkisi olmasa da bu ilaçların birlikte kullanılması önerilmez. Birlikte kullanılmaları gerekli ise kan sulandırıcı ilaç dozunun ayarlanması gerekebilir.

Parasetamol içeriği nedeniyle metklopramid, domperidon (mide bulantısı ve kusma tedavisinde kullanılan ilaçlar), kolestiramin (kolesterolün düşürülmesinde kullanılır), doğum kontrol hapları ve sara hastalığının (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar ile kullanılacaksa kesinlikle doktora danışılmalıdır.

Alkol kullanılması parasetamolün karaciğer üzerine olumsuz etkilerini arttırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.