Daporin İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

Daporin’in 60 mg’lık tabletleri bir yüzünde üçgen içinde ”60” rakamı basılı, açık gri renkli, konveks ve yuvarlak tabletlerdir.

Daporin, 18-64 yaşları arasındaki erkeklerde eşleriyle cinsel ilişkisini etkileyecek şekilde sık görülen erken boşalma (prematür ejakülasyon) durumunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Daporin etkin madde olarak dapoksetin içerir. Bu seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olarak adlandırılan ve diğer ürolojik ilaçlar olarak adlandırılan gruba dahil bir ilaçtır.

Daporin sizin boşalmanıza kadar geçen süreyi uzatır; boşalmayı kontrol

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Daporin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Daporin’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz
 • Ayağa kalktığınızda bayılır veya sersemlik hissederseniz
 • Ruh halinizde herhangi değişiklik hissederseniz
 • İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanız

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Bayılma ve düşük kan basıncı

Daporin ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açabilir. Bu durumların görülme riskini düşürmek için:

 • Daporin’i en az bir tam dolu bardak suyla içiniz.
 • İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudunuz şu durumlarda susuz kalmış olabilir:
 • İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsanız
 • Uzun bir süredir terlemekteyseniz
 • Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa
 • Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmeniz, bir baş dönmesi / sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizde anormal bir çarpıntı görülmesi) ya da gözlerinizde kararma, bulantı, sendeleme gibi belirtiler oluşması durumunda hemen uzanarak başınızın vücudunuzun diğer bölgelerinden aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacak şekilde oturunuz ve belirtiler düzelene kadar böyle kalınız. Bu sizi bir bayılma nöbeti geçirmekten ya da bayılırsanız düşmenizden ve yaralanmanızdan koruyacaktır.
 • Uzun süredir oturuyor ya da yatar durumdaysanız hemen ayağa kalkmayınız.
 • Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız araç ve makina kullanmayınız.

Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız doktorunuza söyleyiniz.Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın görülenler

 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Kendinizi hasta gibi hissetme

Yaygın görülenler

 • Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama
 • Karıncalanma veya iğne batma hissi
 • Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk
 • Terlemede artış, al basması, sıcak basması
 • İshal, kabızlık veya gaz
 • Mide ağrısı, şişkinlik ya da kendinizi hasta hissetme
 • Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme
 • Yorgun veya uykulu hissetme, esneme
 • Burunda tıkanıklık
 • Tansiyonda yükselme
 • Dikkati toplamada güçlük
 • Titreme veya sarsılma
 • Cinsel istekte azalma
 • Kulaklarda çınlama
 • Görmede bulanıklık Hazımsızlık Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan sıklıkta görülenler

 • Bayılma ya da ayağa kalkıldığında baş dönmesi (Yukarıda yer alan önerilere bakınız)
 • Mizaç değişiklikleri, aşırı coşkulu hissetme, şüpheci hissetme (paranoya)
 • Kendini kafası karışmış, uyumu bozulmuş ve dikkati dağılmış olarak hissetme
 • Kalp atışlarının yavaşlaması, düzensizleşmesi ya da hızlanması
 • Cinsel isteğin azalması, orgazm (meninin boşalması) olamama
 • Kendini zayıf, uyuşuk, halsiz ya da yorgun hissetme
 • Kendini bunalımda hissetmek, sinirlilik ya da kayıtsızlık hissi
 • Sıcak basması, kendini gergin, anormal ya da içkili gibi hissetme
 • Görmeyle ilgili sorunlar ya da göz bebeklerinde büyüme
 • Düşük ya da yüksek tansiyon
 • Kaşıntı hissi ya da soğuk terleme
 • Yerinde dönüyormuş hissi
 • Anormal tat duyumu
 • Diş gıcırdatma

Seyrek görülenler

 • Fiziksel faaliyet sonucu baş dönmesi hissi
 • Ani uyku bastırması
 • Ani bağırsak hareketlerinin başlaması ve tuvalete gitme ihtiyacı

Bunlar Daporin’in hafif yan etkileridir.

Daporin Nasıl Kullanılır?

Daporin tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

Olağan dozu 30 mg’dır. Doktorunuz bu dozu gerek duyarsa 60 mg’a yükseltebilir.

İlacı cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınız

18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük erkekseniz bu ilacı kullanmayınız.

İlk 4 hafta ya da 6 doz kullandıktan sonra doktorunuzla tedaviye devam edip etmeme konusunda görüşünüz. Eğer tedavinize devam etme kararı verilirse her 6 ayda bir doktorunuzla tedaviye devam edip etmeme konusunu tekrar görüşmelisiniz.

Acı tadını hissetmemek için DAPORİN’i en az bir tam dolu bardak suyla içiniz. Bu şekilde bayılma riskini de azaltırsınız, (bakınız Bölüm 4 “bayılma ve düşük kan basıncı”)

Daporin yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşından büyüklerde kullanılmamalıdır. 65 yaşından küçüklerde erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Çocuklarda Kullanımı

18 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez.

Özel Kullanım Durumları

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek duyulmaksızın kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği varsa, kullanımı önerilmez.

Orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

Eğer Daporin’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla DAPORİN almanız durumunda bulantı olabilir, kendinizi hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz.

Daporin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Daporin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Daporin ancak gerektikçe alınan bir ilaç olduğundan kullanmayı unutmanız durumunda herhangi bir soruna yol açmaz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daporin ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Daporin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Dapoksetin hidroklorür ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye alerjiniz veya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa,

Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp sorunlarınız varsa,

Geçmişte bayılmalarınız olmuşsa,

Mani olarak adlandırılan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir bunalımınız (depresyon) varsa,

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız:

Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.

Tioridazin ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.

Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

Lityum bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır.

Linezolid bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.

Triptofan uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.

Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) bitkisel bir ilaçtır.

Tramadol şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.

Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.

Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DAPORİN kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, DAPORİN kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçlan kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde DAPORİN kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, DAPORİN’i kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız doktor ya da eczacınızla konuşunuz (bkz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçlan

Ritonavir, sakuinavir, nelfınavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonlan (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümü).

Telitromisin dahil mikrobik hastalıktan tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümü).

Nefazodon Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümü).

Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa.

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) Daporin almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

DAPORIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki durumlarda DAPORİN’i kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

Alkol kullanıyorsanız

Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa;

Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici maddeleri kullanıyorsanız;

Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh hastalığı sorununuz olmuşsa;

Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişseniz;

Herhangi bir böbrek sorununuz varsa;

Epilepsi (sara) hastasıysanız;

Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa;

Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandırılan diğer bir cinsel hastalığınız varsa.

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) DAPORİN almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

DAPORİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızın yatar durumdayken ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için size bir test uygulamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Daporin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Daporin yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir.

Daporin en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir.

Daporin kullanırken alkol almayınız.

Daporin kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş dönmesi, sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir.

Daporin kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Daporin yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Daporin yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Daporin kullanıyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma, dikkati toplamada güçlük ya da görmede bulanıklık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzeri etkiler görülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de DAPORİN ile birlikte alındığında artar ve DAPORİN kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

Çocuklarda kullanımı

Daporin yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız.

İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Daporin , laktoz (bir şeker türü) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Ayrıca bu ürün her bir tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Belirli ilaçlar sizde yan etki görülme riskini arttırabileceğinden eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetesiz satılan ilaçlar olabilir. Çünkü Daporin diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların etkilerini değiştirebilir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da Daporin’in etkisini değiştirebilir. Bu nedenle diğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen en yüksek Daporin dozunun ne kadar olması gerektiği konusunda doktorunuza yön gösterecektir.

Daporin ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.

Tioridazin ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.

Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.

Lityum bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır.

Linezolid bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.

Triptofan uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.

Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) bitkisel bir ilaçtır.

Tramadol şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.

Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.

Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DAPORİN kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, DAPORİN kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçlan kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde DAPORİN kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, DAPORİN’i kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız DAPORİN almaya başlamadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

Mantar hastalıklannı tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçlan ritonavir, sakuinavir, nelfınavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonlan (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar

Telitromisin dahil mikrobik hastalıktan tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler

Nefazodon Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

DAPORİN ile birlikte kullanıldıklannda sorun yaratan diğer bazı ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.

İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (ilhitaplı durum) kullanılan steroid olmayan ilaçlar.

Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar.

Sildenafıl, tadalafıl veya vardenafıl gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bozukluğu) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).

Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağnnızı (anjina ağnsı) veya büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).

Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantar ilaçları amprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AIDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar.

Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler.

Aprepitant bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.