Dakarbaz İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

Dakarbaz damar içine uygulanır. İlacınızın bir kutusu içinde 200 mg dakarbazin içeren 10 adet cam şişe (flakon) ve enjeksiyonluk su içeren 10 adet çözücü ampul bulunur. Her bir çözücü ampul 20 mİ enjeksiyonluk su içerir. Flakon içindeki toz beyaz ya da açık sarı renktedir. Flakon sulandırıldıktan sonra berrak, renksiz, partikül içermeyen çözelti halini almaktadır.

Piyasada Dakarbaz’ın 100 mg dakarbazin içeren formu da mevcuttur.

Bu ilaç kanserin ilaçla tedavisinde (kemoterapi) kullanılan alkilleyici ajanlar olarak sınıflandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Tek başına veya başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında, kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatır veya durdurur.

Bu ilaç malign melanom adı verilen bir deri kanseri türünün tedavisinde tek başına kullanılır.

Dakarbaz başka ilaçlarla birlikte, Hodgkin hastalığının, non Hodgkin lenfomanın ve erişkin yumuşak doku sarkomlarının (mezotelyoma ve Kaposi sarkomu hariç) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Dakarbaz’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ilacı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi alerjik reaksiyon

 • Aniden kaşıntılı kızarıklıkların ortaya çıkması, eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi ve kendinizi bayılacak gibi hissetmeniz

Bu çok ciddi bir yan etkidir.

Eğer bu belirtiler sizde mevcut ise, sizin bu ilaca karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın

 • Saçların kısmen veya tamamen dökülmesi
 • Deri üzerinde kırmızımtırak küçük kabartılar

Yaygın

 • Solukluk (kansızlık)
 • Kan hücrelerinin sayısında azalma
 • İştahsızlık
 • Bulantı/kusma
 • Yüzde kızarma
 • Baş ağnsı
 • Nöbetler (havale)
 • Demans (bunama)
 • Sinüs tıkanıklığı
 • Ağızda madeni tat
 • Saç dökülmesi
 • Döküntü

Yaygın olmayan

 • Zihin kan şıklığı
 • Ciltte hissizlik veya yüzde yanma, batma karıncalanma hissi
 • Görme bulanıklığı
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve kendini iyi hissetmeme gibi belirtileri olan grip benzeri belirtiler (tedaviden yaklaşık bir hafta sonra başlayıp üç haftaya kadar sürebilir)
 • Yorgunluk ve halsizlik
 • Deride güneş ışığına karşı hassasiyet artışı
 • Tansiyon düşüklüğü
 • Adetten kesilme
 • Sperm sayısında azalma

Seyrek

 • Diyare (ishal)
 • Çürükler
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve yanma

Çok seyrek

 • Kaşıntı
 • Deride kızarıklık/döküntü

Bunlar Dakarbaz’ın hafif yan etkileridir.

Bu ilaç tedavinin yaygın yan etkilerinden biri olan kan hücresi düzeylerindeki değişiklikleri kontrol etmek amacıyla sizden kan örnekleri alınacaktır. Böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek için kan ve idrar testleri yapılacaktır. Karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kan testleri yapılabilir. Karaciğer ve böbrek sorunları yaygın değildir.

Dakarbaz Nasıl Kullanılır?

Dakarbaz yalnızca ilaçla kanser tedavisi (kemoterapi) alanında deneyimli bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır ve sadece doktorun uygun gördüğü doz şemasına göre verilir.

Doz şeması ilacın tek başına veya kombinasyon halinde verilişine göre değişir:

Tek başına uygulama (monoterapi): 4-5 gün süreyle, günde vücut yüzey alanının m başına 150-250 mg uygulanacak kürler halinde verilir. Bir sonraki kür bir önceki kürün bitiminden 21 gün sonra başlayacak şekilde uygulanır.

Kombinasyon tedavisi: Genellikle 4-5 gün süreyle günde vücut yüzey alanının m başına 100 250 mg uygulanacak halinde verilir. Bir sonraki kür bir önceki kürün bitiminden 21 gün sonra başlayacak şekilde uygulanır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Dakarbaz damar içi infüzyon yoluyla veya bazı tümör bölgeleri için arter içine infüzyon yoluyla kullanılır.

Tedavi sırasında enjeksiyon yerinde herhangi bir ağrı hissederseniz doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Enjeksiyon yerinde ağrı olması, iğnenin damarınızın içine tam olarak yerleşmemesi ve damar dışına ilaç sızması anlamına gelebilir.

Uygulamayı yapan sağlık mesleği mensubu infüzyon sırasında sizi mümkün olduğunca ışıktan uzak tutmalıdır.

Solüsyon uygulamadan hemen önce hazırlanmalı ve 25°C’de saklanıyorsa 8 saat, 4°C’de saklanıyorsa 24 saat içinde kullanılmalıdır.

infüzyon sırasında şişe, ısı ve ışıktan korunmalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda yeterli deneyim olmadığından, yaşlı hastalar için özel kullanım önerisi verilememektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek veya karaciğer ile ilgili sorunlarınız varsa, alacağınız dozun doktorunuz tarafından ayarlanması ve gözetim altında tutulması gerekir.

Eğer Dakarbaz’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

DDakarbaz’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, kemik iliğiniz baskılanabilir ve kan hücrelerinizin sayısında azalma görülebilir. Böyle bir durumdan şüphe edildiğinde doktorunuz sizi yakından izleyecek ve gereken destekleyici önlemleri alacaktır.

Dakarbaz Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dakarbaz Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzun uygun gördüğü doz şeması tamamlanana kadar uygulamaya devam ediniz. Tedaviyi bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

Dakarbaz Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Dakarbazine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız,

Şiddetli karaciğer veya böbrek bozukluğunuz varsa,

San humma aşısı ve bazı başka aşı tipleriyle (canlı zayıflatılmış aşılar) birlikte,

Fenitoinle (havalelerin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) birlikte,

Lökopeni (beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma) ve trombositopeni (kan pulcuklarının sayısında azalma) varsa.

Dakarbaz Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Karaciğerinizde problem varsa,

Böbreklerinizde problem varsa,

Kemik iliği baskılanması durumunuz varsa (kan hücrelerinizin sayısı önemli derecede azaldıysa),

Dakarbaz kan hücrelerinizin (başta akyuvarlar ve kan pulcuklan, bazen alyuvarlar) sayısında azalmaya neden olabilir. Bu durumda tedavinize bir süre ara verilmesi veya tedavinizin durdurulması gerekebilir.

Dakarbaz karaciğer toksisitesine neden olabileceğinden, karaciğer büyüklüğünüzün ve karaciğer fonksiyonlarınızın sık aralıklarla izlenmesi gerekir.

Dakarbaz’ın uygulama sırasında damar dışına sızması doku hasarına ve şiddetli ağrıya neden olabilir. Kemoterapi sırasında karaciğere toksik ilaçlar ve alkol kullanmayınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dakarbaz’ı hamilelik sırasında kullanmayınız.

Eğer tedavi sırasında hamile kalma olasılığınız varsa, tedavi süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Erkekseniz, eşinizin hamile kalmaması için tedavi sırasında ve tedaviden sonra 3 ay süreyle etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dakarbaz’ı emzirme sırasında kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Sizde bulantı, kusma veya sinir sistemini etkileyen bir yan etki ortaya çıkarsa, bu ilaç araç ve makine kullanma becerilerinizi etkileyebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı başka ilaçlarla birlikte alındığında Dakarbaz’ın veya diğer ilaçların etkileri değişebilir.

Dakarbaz’ı aşağıdaki ilaçlarla birlikte alırken dikkatli olunmalıdır:

Siklosporin veya takrolimus (bağışıklık sisteminin baskılanması riski artar)

Atenüe (zayıflatılmış) canlı aşılar (ölümcül sistemik hastalık riski ortaya çıkabilir)

Fotemustin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) (akciğerler üstünde toksik etki riski ortaya çıkabilir)

Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç). Doktorunuzun size daha sık kan testi yapması gerekebilir.

Fenitoin (havalelerin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) (havalelerde şiddetlenme riski ortaya çıkabilir)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.