Dacogen Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

DACOGEN nedir ve ne için kullanılır?

 • DACOGEN, toplardamarlardan enjeksiyon yoluyla uygulanan bir kanser ilacıdır.
 • DACOGEN kutusu içindeki tek kullanımlık flakon beyaz-beyaza yakın renkte toz şeklinde 50 mg desitabin (etkin madde) içerir. Toz içeren flakon steril su ile seyreltildikten sonra uygun serumların içine katılarak damar içi enjeksiyona uygun bir çözelti haline getirilir. DACOGEN, çözelti haline getirildikten sonra toplardamarlardan uygulanır.
 • DACOGEN aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır;

 • Kemik iliğinin kan hücrelerini yeterli sayıda üretemediği ya da kan hücrelerinin normal işlevlerini gösteremediği ve lösemi gelişim riskinin bulunduğu bir kemik iliği hastalığı olan miyelodisplastik sendromu (MDS) bulunan erişkinlerin tedavisinde,
 • Kan hücrelerinizi etkileyen bir kanser türü olan akut miyeloid lösemi (AML) hastalığında da kullanılır. DACOGEN’i bu hastalık tanısı konulduğunda kullanırsınız. Yalnızca erişkinlerde kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi DACOGEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, DERHAL doktorunuza söyleyiniz.

 • Ateş kandaki beyaz kan hücrelerinizin azalmasına bağlı iltihabi bir duruma (enfeksiyon) işaret edebilir (çok yaygın).
 • Göğüs ağrısı veya nefes darlığı (ateş veya öksürükle birlikte veya bu belirtiler olmaksızın) bu belirtiler akciğerlerinizde gelişen ve zatürre olarak adlandırılan iltihabi bir duruma (enfeksiyon) bağlı olabilir (çok yaygın).
 • Kanama büyük abdestinizde kan görülmesi dahi1. Bu durum mide veya barsaklarınızda olan bir kanamanın işareti olabilir (yaygın).
 • Kafa içi kanama hareket etmede, konuşmada, anlamada ya da görmede zorluklar; ani başlangıçtı şiddetli baş ağrısı, havaleler ve vücudunuzun herhangi bir bölgesinde hissizlik ya da zayıflık şeklinde belirtileri bulunur (yaygın).
 • Nefes almada zorluk, dudaklarda şişkinlik, kaşınma veya döküntü. Bunlar alerjik reaksiyon (hipersensitivite)’dan kaynaklanabilir (yaygın).
 • Yukarıda sıralanan yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza söyleyiniz.

  DACOGEN kullanımına bağlı olarak aşağıda sıralanan yan etkiler görülür:

  Çok yaygın (DACOGEN uygulanan her 10 hastadan birinden fazlasında görülenler):

 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Vücudunuzun herhangi bir bölümünde bakteri, virüs ya da mantar kaynaklı diğer enfeksiyon
 • Normale göre vücudunuzda daha kolay kanama ya da morarmalar görülmesi bu durum kanınızdaki pulcukların sayısında bir azalmaya (trombositopeni) işaret edebilir
 • Halsizlik ya da solukluk bu durum kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinin sayısında bir azalmaya (anemi; kansızlık) işaret edebilir
 • Baş ağrısı
 • Burun kanamaları
 • • İshal

 • Kusma
 • Bulantı
 • Ateş
 • Yaygın (DACOGEN uygulanan her 10 hastadan birinden azında görülenler):

 • Kanınızda bakteriler tarafından oluşturulan iltihabi bir durum (enfeksiyon) bu durum kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısındaki bir azalmanın işareti olabilir.
 • Burunda akıntı veya ağrı, burun çevresi ya da alın bölgesinde ağrı.
 • Ağız ya da dilde yaralar
 • Yaygın olmayan (DACOGEN uygulanan her 100 hastadan birinden azında görülenler):

 • Kanınızdaki kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi ve kan pulcuklarının sayısında azalma (pansitopeni)
 • Derinizde kırmızı, ağrılı kabarıklıklar oluşması, ateş ve kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısında bir azalma bu durum “Akut Febril Nötrofılik Dermatoz” ya da “Sweet’s Sendromu” olarak adlandırılan bir hastalığın işareti olabilir.
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

 • Karın ağrısı, şişkinlik veya ishal semptomları eşlik eden iltihaplı barsak (enterokolit, kolit ve çekum iltihabı). Enterekolit septik komplikasyonlara sebep olabilir ve ölümcül sonuçlan olabilir.
 • Eğer bu yan etkilerden herhangi biri şiddetlenirse doktorunuzu haberdar ediniz

  DACOGEN Nasıl Kullanılır?

 • DACOGEN size bu tür ilaçların nasıl uygulanacağını bilen bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır. Çözelti size damarınızdan verilecektir.
 • Doktorunuz boy ve kilonuza (vücut yüzeyine) göre ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
 • DACOGEN, üçer veya beşer günlük tedavi dönemleri şeklinde uygulanır.
 • 5-günlük tedavi seması

 • DACOGEN’i 5 gün peş peşe alacaksınız, sonra 3 hafta ara vereceksiniz. Bu bir tedavi döngüsü olarak adlandırılır ve her 4 haftada bir tekrarlanır.
 • Doz bir m2 vücut yüzeyi başına 20 mg’ dır.
 • Genellikle, en az 4 tedavi döngüsü alacaksınız.
 • 3-günlük tedavi seması

 • DACOGEN’i 3 gün peş peşe günde 3 defa üçer saatlik süreyle alacaksınız. Bu bir tedavi döngüsü olarak adlandırılır ve her 6 haftada bir tekrarlanır.
 • Doz bir m vücut yüzeyi başına 15 mg’dır.
 • İster 3 günlük, ister 5 günlük şemayı kullanın her bir tedavi döneminden önce, yeni bir tedavi uygulanabilecek ölçüde iyi olup olmadığınızı anlamak için size bir kan testi yapılacaktır.
 • Doktorunuz tedaviye verdiğiniz cevaba göre dozunuzu erteleyebilir ve toplam döngü sayısını değiştirebilir. DACOGEN’in kullanımıyla ilgili daha ayrıntılı sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  DACOGEN, her bir tedavi döneminde ya 3 gün süreyle, günde 3 defa ve damarınızdan 3 saati geçen bir sürede ya da 5 gün süreyle günde 1 defada ve damarınızdan 1 saati geçen bir sürede uygulanır (intravenöz infüzyon).

  Çocuklarda Kullanımı

  DACOGEN 18 yaş altı çocuk ya da ergenlerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalara, genellikle daha genç yetişkin hastalara verilen aynı dozlar uygulanmıştır. Toksisite için doz azaltımı, genel popülasyon için belirlenen şekilde gerçekleştirilmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  DACOGEN’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim mevcut değildir.

  Eğer DACOGEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  DACOGEN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  DACOGEN size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gereken fazlasını kullanmanız ihtimali yoktur.

  DACOGEN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  DACOGEN size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmayı

  unutma ihtimaliniz yoktur.

  DACOGEN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Genelde tedaviniz 4 tedavi dönemi sürer. Doktorunuz tedaviye yanıt verip vermediğinize göre, tedavi

  DACOGEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DACOGEN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • DACOGEN’e ya da ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise (yardımcı maddeler listesine bakınız),
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,
 • DACOGEN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kanınızdaki pulcukların (trombosit), kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) ya da beyaz kan hücrelerinin (lökosit) sayısı azalmışsa,
 • Sizde iltihabi bir durum (enfeksiyon) varsa,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Ciddi böbrek probleminiz varsa,
 • Bir kalp hastalığınız varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DACOGEN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  DACOGEN ile tedavi sırasında yiyecek ve içecek kullanılması pratik olarak mümkün değildir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • DACOGEN, anne kamında gelişmekte olan cenine (fetus) zarar verebilir. Hamile iseniz, DACOGEN’i KULLANMAYINIZ.

 • DACOGEN ile tedavi görürken ve tedaviniz sonlandıktan 3 ay sonrasına kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • DACOGEN’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. DACOGEN kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz.
 • Erkeklerde ve kadınlarda doğurganlık ve doğum kontrol yöntemi

 • Erkekler tedavinin uygulanması sırasında baba olmayı planlamamalıdır.
 • Erkekler DACOGEN ile tedavi görürken ve tedavi sonlandıktan 3 ay sonrasına kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.
 • Tedaviye başlamadan önce spermlerinizin alınarak saklanması konusunu doktorunuzla konuşunuz.
 • Tedavi sırasında kadınlar etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdırlar. Tedavi bittikten sonra hamile kalmanın kadınlar için ne zaman güvenli olduğu bilinmemektedir.
 • Tedaviye başlamadan önce yumurtalarınızın dondurulması konusunda doktorunuzla konuşunuz.
 • Araç ve makina kullanımı

 • DACOGEN kullanırken kendinizi halsiz ya da yorgun hissedebilirsiniz. Bu durumda araç ve makine kullanmayınız.
 • DACOGEN Etken Maddesi Nedir?

  Her bir flakon 0.5 mmol potasyum içerir. İntravenöz infüzyon için sulandırıldıktan ve seyreltildikten sonra, seyreltmek için kullanılan infüzyon sıvısına bağlı olarak bu ilaç bir dozunda 1 ila 10 mmol arasında potasyum içerebilir. Bu sebeple azalmış böbrek fonksiyonu olan veya kontrollü potasyum diyetinde hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Her bir flakon 0.29 mmol sodyum içerir. İntravenöz infüzyon için sulandırıldıktan ve seyreltildikten sonra, seyreltmek için kullanılan infüzyon sıvısına bağlı olarak bu ilaç bir dozunda 0.6 ila 6 mmol arasında sodyum içerebilir. Bu sebeple kontrollü sodyum diyetinde hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • DACOGEN ve belirli bazı diğer ilaçlar birbiriyle etkileşim gösterebilir. Reçeteli ilaçlar ile reçetesiz ürünler olan vitaminler ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar konusunda doktorunuza bilgi veriniz. Bunun nedeni DACOGEN’in diğer ilaçların etkisini değiştirebilme olasılığıdır. Aynı zamanda bazı diğer ilaçlar da DACOGEN’in etkisini değiştirebilir.
 • Testler ya da kontroller:
 • DACOGEN ile tedaviye başlamadan önce ve her tedavi dönemi öncesinde size kan testleri yapılacaktır. Bu testler sizin,

 • kan hücrelerinizin yeterli sayıda olup olmadığını anlamak,
 • karaciğer ve böbreklerinizin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapılmaktadır.
 • DACOGEN’e ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.
 • DACOGEN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.