Cymevene Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

CYMEVENE IV nedir ve ne için kullanılır?

• Her CYMEVENE kutusunda bir adet flakon bulunur. CYMEVENE, flakon içinde rengi beyaza yakın bir tozdur. Bir flakon, 500 mg’a eşit gansiklovir adlı bir etken madde içerir. Bu toz, bir sıvı içinde çözülüp, damar içine uygulanmak üzere üretilmiştir.

• Gansiklovir, antiviral bir ilaçtır ve sitomegalovirüs (CMV) adı verilen virüsün sebep olduğu enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır. Bu virüs, gözün tabakalanndan biri olan retina dahil vücudun herhangi bir bölümüne bulaşabilir. Göze bulaştığı takdirde CMV retiniti (retinanın iltihaplanması) ve görme problemlerine sebep olabilir.

• Bu virüs herkese bulaşabilir. Bununla birlikte, başka hastalıklar veya ilaçlar sebebi ile bağışıklık sistemi zayıflamış (immun sistemi baskılanmış) olan hastalarda, ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. CYMEVENE aynca organ nakli yapılmış hastalarda CMV’nin neden olduğu hastalığın önlenmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CYMEVENE IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

10 hastanın en az Tinde görülebilir.

10 hastanın 1 ’ inden az, fakat 100 hastanın 1 ’ inden fazla görülebilir.

100 hastanın 1 ’ inden az, fakat 1000 hastanın 1 ’ inden fazla görülebilir. 1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir. 10.000 hastanın Tinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CYMEVENE kullanmayı durdurunuz ve DERHAL % doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Giderek artan, kaşıntılı cilt döküntüsü (ürtiker), boğaz, yüz, dudaklar ve ağızda yutmayı veya nefes almayı zorlaştıran ani şişme, eller, ayaklar veya bileklerde ani şişme.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CYMEVENE’e karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Gansiklovir ile tedavi sırasında ortaya çıkan diğer yan etkiler aşağıda verilmiştir.

Çok yaygın (10 hastanın en az Tinde görülebilir):

• Beyaz kan hücrelerinin bir tipinin sayısında düşüş (nötropeni). Belirtileri, ağız, diş eti, boğaz ve akciğerlerde enfeksiyonu içermektedir. Doktorunuz kan testleri yaptırmanızı isteyebilir

• Kırmızı kan hücrelerinin sayısında düşüş (anemi). Belirtileri, yorgunluk, soluk beniz, çarpıntı (kalpte hızlı çarpma hissi), nefessiz kalmayı içermektedir

• Nefes almada zorluk çekmek

• İshal

Yaygın (10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanm l’inden fazla görülebilir):

• Ağız, kan, İdrar yolları, deri enfeksiyonu. Belirtileri, yüksek ateş, titreme, yorgun hissetme, kızarıklık ve ciltte şişme, idrara çıkarken ağrı, ağızda beyaz noktacıkları içermektedir

• Beyaz kan hücrelerinin bütün tiplerinin sayısında düşüş. Belirtileri, ağız, dişeti, boğaz ve akciğerlerde enfeksiyonu içermektedir

• Kandaki trombosit sayısında düşüş. Belirtileri, kolaylıkla morlukların oluşması ve burun kanamasını içermektedir

• Bütün kan hücresi tiplerinde düşüş. Belirtileri, yorgunluk hissi, kolaylıkla morlukların oluşması, nefessiz kalma ve burun kanamasını içermektedir

• İştah kaybı

• Depresyon, huzursuz hissetmek, zihin karışıklığı ve olağandışı düşünceler taşımak

• Baş ağrısı

• Uyuma güçlüğü

• Tat alma duyusunda değişim

• Baş dönmesi

• Nöbetler (kasılmalar)

• Cilt hassasiyetinde değişim (his kaybı, karıncalanma, iğnelenme, yanma hissi)

• Görmenizde değişiklikler, görme kaybı veya ağrı, gözün iç tabakasının ayrılması

• Kulak ağnsı

• Öksürük

• Mide bulantısı hissetmek ve kusmak, mide ağrısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık (dispepsi), yutma güçlüğü

• Kan testlerinizde görülebilen karaciğer problemleri

• Deri döküntüsü (cilt iltihabı, kızarma ve kabarmayı içeren), kaşıntı, gece terlemeleri

• Sırtta, kaslarda, eklemlerde veya göğüste ağn veya kas kramplan

• Böbrekleriniz ile ilgili problemler. Bu sizin boşaltım yaptığınız su (idrar) miktarını etkileyebilir

• Yorgunluk, iyi hissetmeme veya güçsüzlük, ateş, ürperti, kilo kaybı

• CYMEVENE’in damara verildiği bölgede meydana gelen reaksiyonlar

Yaygın olmayan (100 hastanm l’inden az, fakat 1000 hastanm 1’inden fazla görülebilir):

• Kemik iliğine yönelik değişiklikler (vücudunuzun bazı kan hücrelerinin üretimine etki edebilir)

• Gerçeklikle ilişkiyi kaybetmeyi ve gergin hissetmeyi içeren zihinsel rahatsızlıklar.

• Kontrol edilemeyen titreme veya ürperme

• Göz enfeksiyonu (konjonktivit)

• Sağırlık

• Kalp atışında düzensizlikler

• Düşük kan basıncı, belirtileri, baş dönmesi veya sersemleme

• Ağız ülserleri, midede ve karında şişkinlik, pankreas iltihabı; pankreas iltihabının belirtileri, midede sırta vuran şiddetli ağrı

• Saç/kıl dökülmesi ve kuru cilt

• İdrarda kan

• Ciddi böbrek hastalığı

• Kısırlık. Erkeklerde sperm üretiminin durmasına sebep olabilir. Bu geçici veya kalıcı olabilir

CYMEVENE IV Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

CYMEVENE dozu hastadan hastaya değişir. Bu, yaşımza, kilonuza, böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığına, ilacı ne için kullandığınıza göre değişir. Ne kadar kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir.

CYMEVENE’i ne sıklıkla ve süreyle kullacağınız da hastadan hastaya değişir. Genellikle, 21 gün boyunca 12 saatte bir uygulanarak başlanır. Bu süreçten sonra ilaca, aynı doz ile günde bir kere olmak üzere devam edilebilir.

Doktorunuz ilaca olan yanıtınızı gözlemleyecektir, düzenli kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer gerekli olursa dozunuz değiştirilebilir veya tedaviniz durdurulabilir.

CYMEVENE, bir doktor veya hemşire tarafından bir plastik tüp yardımıyla damara verilir. İlacm verilmesi genellikle en az bir saat sürer.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Bununla beraber, çocuklarda CYMEVENE kullanımı uzun vadede kanserojen etki ve üreme sistemine zarar verme potansiyeline bağlı olarak son derece dikkat gerektirmektedir. Bu nedenle ilacın tedavi edici etkileri, zararlarından daha baskm olmalıdır. CYMEVENE’in yenidoğanlardaki veya doğuştan gelen CMV enfeksiyonlannda kullanımı yoktur.

Yaşlılarda Kullanımı

CYMEVENE’in yaşlılarda kullanımının yararlılığı ve güvenliliği ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Yaşlılarda genellikle böbrek fonksiyonlan düşük olduğundan, CYMEVENE böbreklerin durumuna özel önem gösterilerek uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumlan: Böbrek yetmezliği:

Eğer böbreğin çalışması normalden daha azsa, doktor verilen dozu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda CYMEVENE kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

Kansızlık:

Tedavi sürecini gözlemlemek için düzenli olarak kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer CYMEVENE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CYMEVENE IV

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CYMEVENE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CYMEVENE IV

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer uygulanması gerekenden daha fazla CYMEVENE uygulanırsa, kanınızda değişiklikler, böbreklerinizde ve karaciğerinizde problemler, kann ağnsı, hasta hissetme, ishal, kasılma ve titremeler olabilir.

CYMEVENE IV Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CYMEVENE IV Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz söylemedikçe CYMEVENE kullanmayı bırakmamalısınız.

Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

CYMEVENE IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CYMEVENE IV Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Gansiklovire veya CYMEVENE içeriğindeki diğer bileşenlerden herhangi birine aşın duyarlı (aleıjik) iseniz.

• Anti-viraller adı verilen benzer ilaçlara aşın duyarlılığınız var ise. Bunlar asiklovir, valasiklovir ve valgansikloviri içerir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

CYMEVENE IV Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Kanınızdaki akyuvar, alyuvar veya kan pulcuklannın (trombositlerin) sayısı düşükse.

• İlaç kullanımı yüzünden kanınız ile ilgili bir sorun yaşadıysanız.

• Radyoterapi görüyorsanız veya daha önce gördüyseniz.

• Herhangi bir böbrek probleminiz varsa.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• Çocuklarda kullanımı, bir çocuk doktoru tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

Bu uyanlarda belirtilen noktalar, sizin için şu anki kullanımda veya daha önceki kullanımlarda geçerliyse veya emin değilseniz lütfen doktorunuza danışınız.

CYMEVENE IV İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

CYMEVENE’in yiyecek veya içtceklerle ile kullanılması ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz CYMEVENE kullanmamalısınız. CYMEVENE doğmamış bebeğe önemli zararlar verebilir.

* Eğer erkekseniz ve partneriniz hamile kalabilecek yaştaysa, tedaviniz sırasında ve tedaviden sonra 90 gün boyunca prezervatif kullanmalısınız.

• Eğer hamile kalabilecek yaşta bir kadınsanız tedaviniz sırasında doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Eğer korunduğunuzdan (yeterli doğum kontrol yöntemi kullandığınızdan) emin değilseniz, CYMEVENE kullanmadan önce doktorunuz veya hemşireniz İle konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız CYMEVENE kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

CYMEVENE, baş dönmesine, kendinizi uykulu veya sersemlemiş hissetmenize sebep olabilir. CYMEVENE aynca kasılmalara ve koordinasyonun kaybolmasına sebep olabilir. Eğer bunlardan biri gerçekleşirse, araç veya makine kullanmayınız.

CYMEVENE IV Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 500 mg liyofilize toz içeren flakonunda 2 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

CYMEVENE kullanmaya başlamadan önce kullanmakta olduğunuz ve daha önce kullandığınız bütün ilaçlan doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Buna reçetesiz ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Çünkü CYMEVENE ilaçlann etki mekanizmalarım etkileyebilir. Aynca bazı ilaçlar da CYMEVENE’in etki mekanizmalanm etkileyebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacımza söyleyiniz:

• Probenesid (gut tedavisinde kullanılır)

• Mikofenolat mofetil, siklosporin (organ naklinden sonra kullanılır)

• Zalsitabin, zidovudin, didanozin, sidofovir veya foskamet (HIV tedavisinde kullanılır)

• İmipenem-silastatin, trimetoprim, pentamidin, flusitosin, amfoteresin B, sülfonamidler veya dapson (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler)

• Doksorubizin, adriamisin, vinkristin, vinblastin, nükleozid analoglan veya hidroksiüre (kanser tedavisinde kullanılır).

• Diğer ilaçlar. Eğer, özellikle böbrekleriniz veya vücudunuzun yeni kan hücreleri üretmesini etkileyecek başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuz sizi dikkatle takip edecektir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CYMEVENE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.