Cutmirat İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

CUTMIRAT nedir ve ne için kullanılır?

 • CUTMİRAT etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
 • CUTMİRAT, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • CUTMİRAT Şurup, 100 ml’lik renkli şişede, 5 ml’lik 1, 2,5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan şuruptur.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi, CUTMIRATTn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir. Yan etkiler MedDRA sıklık sıralamasına göre sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın İrinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın İrinden az, fakat 1000 hastanın İrinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın Tinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa CUTMIRAT’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Ciltte döküntü

  Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CUTMİRAT’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Uyku hali

  Bulantı

  İshal

  Bunlar CUTMİRAT’ın hafif yan etkileridir.

  CUTMIRAT Nasıl Kullanılır?

  Yaşlılarda Kullanımı

  6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

  6-12 yasındaki çocuklarda: Günde 3 defa 2 kaşık (10 mİ)

  12 yas üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 3 kaşık (15 mİ)

  Yetişkinlerde: Günde 4 defa 3 kaşık (15 mİ)

  Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, CUTMIRAT T 1 haftadan uzun süre kullanmayınız.

  CUTMIRAT ağız yoluyla kullanılır.

  İlacınızın dozunu ayarlamak için dereceli kaşığı kullanınız. Dereceli kaşığı her kullanımda yıkayıp kurulayınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  CUTMIRAT Şurup’un, 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı:

  CUTMIRATın yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

  Özel Kullanım Durumları

  CUTMIRAT böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

  Eğer CUTMİRAT’m etkisinin çok güçlü veya zayıf oldıığıma dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  CUTMIRAT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  CUTMİRAT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı dozda CUTMİRAT alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  CUTMIRAT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CUTMIRAT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  CUTMIRAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CUTMIRAT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya CUTMİRAT’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aleıjiniz/alerjisi varsa,

  Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise CUTMIRATT kullanmayınız.

  CUTMIRAT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaç alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. CUTMİRAT’ın bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, ilk üç ay CUTMİRAT kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse CUTMİRAT kullanabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CUTMIRAT uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

  CUTMIRAT Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğinde bulunan sorbitol ve glukoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse CUTMIRATT almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  CUTMIRAT 5 mlTik dozunda 10 g’dan daha az gliserol içerir. Gliserole karşı herhangi bir etki beklenmez.

  CUTMIRATTn, her 100 mTsinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

  CUTMIRAT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.