Cut İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

CUT nedir ve ne için kullanılır?

Naproksen sodyum ve kodein, CUT’ın etkin maddesidir. Naproksen sodyum, antiinflamatuar etkiye sahip non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar grubundandır. Kodein ise güçlü ağrı kesici özelliklere sahiptir. CUT 10 ve 20 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

CUT aşağıda sıralanmış durumlarda;

■ Migren proflaksisinde ve akut migren krizinde, sinir, kas ve siyatik ağrılarında,

■ Ağrılı adet kanaması ve rahim içi araç uygulamasında ağrı kesici olarak,

■ Ağrılı diş problemleri, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda ağrı kesici ve inflamatuar olarak,

■ Burkulma, gerilme gibi spor yaralanmaları ve ameliyat sonrası ağrılarda,

■ Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit ve bel ağrısı gibi yumuşak doku kaynaklı ağrılı enflamasyonlu durumlarda,

■ Enfeksiyonlarda spesifik tedaviye ilave olarak ağrı kesici ve antiinflamatuar olarak,

■ Romatoid artrit, osteoartrit (kireçlenme), ankilozan spondilit, juvenil romatoid artrit ve akut gut gibi romatizmal hastalıklarda,

kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CUT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CUT’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüz, dil ve dudaklarda şişme

• Nefes almada güçlük

• Deride yaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılı döküntüler ‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CUT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kan kusma

• Kanlı dışkılama

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Karında ve midede rahatsızlık hissi ağrı

• Bulantı,

• Kulak çınlaması,

• Çarpıntı,

• Nefes darlığı,

• Hazımsızlık,

• Kabızlık,

• Terleme Susama

Bunlar CUT’ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

CUT Nasıl Kullanılır?

CUT’ın doz ayarlaması kullanılacağı duruma göre bir hekim tarafından düzenlenmelidir. Tedaviye başlangıç dozu günde 2 tablettir.

Tedaviyi sürdürme dozu günde 1 2 tablettir.

Günlük doz günde 2 defada (sabah ve akşam) alınabileceği gibi 1 defada da (akşam) alınabilir.

CUT, günde 2,5 tabletten daha fazla miktarda kullanılmamalıdır.

CUT tabletler ağızdan, aç ya da tok kamına, bir bardak su ile alınır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda ilacın vücuttan atılımı azalabileceğinden doz konusunda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda doz ayarlaması bildirilmemiştir ancak dikkatle kullanılmalıdır. Tedavi sırasında hastanın böbrek fonksiyonlarının bir hekim tarafından gözlenmesi tavsiye edilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması bildirilmemiştir ancak dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer CUT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CUT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CUT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CUT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

CUT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

CUT tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

CUT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CUT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Aktif mide ve ince barsak ülseriniz varsa
 • Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonrasındaastım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonlarla karşılaştıysanız,
 • Naproksen sodyum veya kodein’e veya bu ürünün herhangi bir yardımcı maddesine alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa kullanmayınız.
 • CUT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Mide-barsak sistemi hastalıklarınız varsa ürünü dikkatli kullanmanız gerekir.
 • Kalp yetmezliği, yüksek tansiyon gibi kalp hastalıklarınız varsa ve sodyum (tuz) kısıtlaması yapmanız gerekiyorsa CUT’ı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
 • Kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaç kullanıyorsanız kanama riski olabilir, santral sinir sistemi depresanı ilaç kullanıyorsanız kodeinle etkileşebilir ve kodein ilaç bağımlılığı yapabilir, bu durumlarda ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
 • Eğer başka bir hastalığınız varsa, bünyeniz alerjikse ve başka herhangi bir ilaç alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  "Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  CUT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  CUT, yemekle birlikte ya da yemek dışında alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Naproksen: Naproksen sodyumun gebelikte, özellikle ilk ve üçüncü trimestirde kullanımı, hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Çok gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Naproksen Sodyum’un anne sütünde CUP m terapötik dozları emziren kadınlarda uygulandığı taktirde memedeki çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde atılmaktadır. Naproksen sodyum, anne sütüne plazmadakinin %1’i oranında geçeceğinden emzirme döneminde kullanılmamalidir.

  Naproksen sodyum ve kodein, anne sütüne geçebileceğinden, emziren annelerde CUT kullanımı tavsiye edilmez. Bir hekim tarafından önerilmedikçe, emziren anneler CUT kullanmamalıdırlar.

  Araç ve makina kullanımı

  Kodeinin sakinleştirici etkisinden dolayı, CUT alan hastaların araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.

  CUT Etken Maddesi Nedir?

  CUT, yardımcı madde olarak 99 mg laktoz monohidrat içermektedir. Nadir kalıtımsal bazı hastalıkları olup da süt ve sütlü ürünleri kullanamayan hastaların CUT kullanımından kaçınmaları gerekir.

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  NSAİİ’ler antikoagulan etkileri arttırabildiğinden, NSAİİ’lerin varfarin ya da heparin gibi antikoagulanlarla birlikte kullanımı, direkt bir medikal gözetim altında olmadıkça güvenli görülmemektedir.

  Siklooksijenaz-2 selektif inhibitörleri dahil diğer analjezikler: Advers etki riski

  artabileceğinden iki ya da daha fazla NSAİİ ( Aspirin dahil)’in birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

  Diüretik etki azalmış olacağından, naproksen ve diüretikler birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Diüretikler NSAİİ’lerin nefrotoksisite riskini arttırabilir.

  NSAIrier kardiyak glikozidlerle uygulandığında, kardiyak yetmezliği şiddetlendirebilir, glomeruler fıltrasyon hızını azaltabilir, plazma kardiyak glikozid seviyelerini arttırabilir.

  Tüm NSAİFlerde olduğu gibi siklosporinle birlikte kullanıldığında, artmış nefrotoksisite riskinden dolayı dikkatli olunması gerekir.

  NSAİİ’ler mifepristonun etkisini azaltabileceğinden mifepriston uygulamasından sonra 8-12 gün boyunca NSAİİ’ler kullanılmamalıdır.

  Hidantoin,sulfonamid yada sulfonilüreler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaç alanlarda Naproksen Sodyum bu ilaçların etkisini güçlendirebilir.Böyle durumlarda gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Probenesid, Naproksen Sodyum ile birlikte verilirse, Naproksen sodyumun yarılanma ömrü belirgin olarak artar.Metotreksat ile birlikte kullanılırsa metotreksatm tübüler ekskresyonu azalacağından toksisitesi artabilir.Bu bakımdan dikkatli kullanılmalıdır.

  Propranolol ve diğer beta-blokörlerin antihipartansif etkisini azaltabilir. Furosemid’in natriüretik etkisinin bazı nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla inhibe olduğu bildirilmiştir.

  Renal lityum klerensinin inhibisyonu suretiyle plazma lityum konsantrasyonları artabilir. Naproksen sodyum tedavisine sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce geçici olarak ara verilmesi önerilir. 17-ketosteroid testlerinin sonuçlarını karıştırabilir. Aynı şekilde idrarla 5-HIAA ( 5-Hidroksi indol asetik asit) testlerini de etkileyebilir.

  Bütün non-steroid antiinflamatuar ilaçlar ADE ( Angiotensin I-dönüştüren enzim) inhibitörleri kullanımı ile birlikte görülebilen böbrek yetmezliği riskini arttırabilir.

  Naproksenin zidovudine metabolizmasını etkileyerek plazma zidovudine düzeylerini yükselttiğini in-vitro çalışmalar göstermiştir. Bu nedenle zidovudine dozları dikkatle ayarlanmalıdır.

  Kodein; Monoamin oksidaz sınıfından olan ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşim ve geçimsizlik yaptığından bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Narkotik analjezikler, alkol, genel anestezikler, trankilizanlar, sedatif hipnotikler, iskelet-kas gevşeticilerinin etkilerini arttırıp santral sinir sistemi depresyonuna neden olabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  CUT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.