Cubicin Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

CUBICIN, daptomisin adı verilen etkin madde içeren bir ilaçtır.

CUBICIN bir cam flakon içerisinde soluk san-açık kahverengi bir toz olarak takdim edilmektedir,

CUBICIN, 500mg daptomisin etkin maddesini içeren bir cam flakon içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

Daptomisin doğal bir siklik lipopeptid ürünüdür. Gram-pozitif bakterilerin çoğalmasını durdurabilen bir antibiyotiktir.

CUBICIN, yetişkinlerde cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca yetişkinlerde, Staphylococcus aureus adı verilen bir bakterinin neden olduğu bakteriyemi (kanda bakterilerin çoğalması) ve endokarditleri (kalbin iç kısmını kaplayan dokulann-kalp kapakçıkları dahil-enfeksiyonu) tedavi etmek için de kullanır.

Daptomisin Gram-pozitif bakterilerin hücre zarlarına bağlanarak, depolarizasyona (bakteriyel DNA, RNA ve protein sentezinde duraklamaya yol açar) ve sonunda da bakteriyel hücre ölümüne neden olur. Daptomisin Gram-negatif organizmaların dış zarlarına nüfuz edemediği için, yalnızca Gram-pozitif bakterilere karşı etkilidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CUBICIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakiler d en biri olursa, CUBICIN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • CUBICIN uygulanan hastalarda aşın duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi ve pulmoner eozinofili de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlar) ve eozinofilik pnömoni olarak adlandırılan ciddi bir akciğer hastalığı bildirilmiştir. Bu tıbbi durumlar tür ciddi alerjik reaksiyonlar acil tıbbi bakım gerektirmektedir.
 • Göğüs ağrısı ya da sıkışması
 • Hırıltı
 • Nefes alma güçlüğü
 • Yeni başlayan ya da gittikçe artan öksürük
 • Yeni başlayan ya da gittikçe artan A ateş
 • Yüz ve vücutta kızarıklık
 • Deri döküntüleri ve kurdeşen (ürtiker)
 • Yüz, boyun ve boğazda şişkinlik
 • Bayılma
 • Açıklanamayan bir kas ağrısı, hassasiyeti ya da güçsüzlüğü yaşadığınız takdirde, bunu doktorunuza bildiriniz. Kas problemleri ciddi olabilir; kas yıkımı (rabdomiyoliz) mevcutsa böbrek hasan gelişebilir.
 • Kol ve/veya bacaklarda uyuşma, kanncalanma ve/veya yanma hissi (periferik nöropati) ve kabarcıklı döküntü (vezikobüllöz döküntü) de gözlenmiştir.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kan bozuklukları, örneğin; trombosit adı verilen küçük kan partiküllerinin sayısında artış (trombositoz), kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi), belirli beyaz kan hücresi türlerinin düzeyinde yükselme (eozinofıli)
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • El ya da ayaklarda uyuşma veya his kaybı (parestezi)
 • Tat alma duyusunda bozukluk
 • Kalp ritminde düzensizlik
 • Al basması
 • Yüksek ya da düşük kan basıncı
 • Deri ve gözlerde sararma (sanlık)
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Kas güçsüzlüğü
 • Böbrek yetmezliği dahil böbrek fonksiyon bozukluğu
 • Karaciğer enzimleri(ALT, AST veya ALP), kreatin fosfokinaz (CPK), kan şekeri, serum kreatinin, miyoglobin ya da laktat dehidrogenaz (LDH) artışı, uzamış kan pıhtılaşma süresi ya da tuz dengesizliğini ortaya koyan kan testi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mantar enfeksiyonları
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İştah azalması
 • Huzursuzluk
 • Uykuya dalmada güçlük (insomnia)
 • Baş dönmesi, denge bozukluğu (vertigo)
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • İshal
 • Hazımsızlık (dispepsi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Gaz
 • Karında şişlik ya da doluluk hissi
 • Kol ya da bacaklarda ağrı
 • Döküntü ya da kaşıntılı döküntü
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Vajinada iltihap ve tahriş (Vajinit)
 • İnfüzyon yerinde ağrı, kaşıntı ya da kızarıklık
 • Ateş
 • Titreme
 • Ürperme
 • Yorgunluk (bitkinlik hali)

Bunlar CUBICrN’in hafif yan etkileridir.

CUBICIN Nasıl Kullanılır?

CUBICIN size genellikle bir doktor ya da hemşire tarafından uygulanır.

Doz, vücut ağırlığınıza ve tedavi edilen enfeksiyonun türüne bağlı olacaktır. Cilt enfeksiyonları için normal yetişkin dozu her kilogram (kg) başına 4 mg’dır ve günde bir kez uygulanır; kan ya da kalp enfeksiyonlan için ise doz, kilogram (kg) başına yine günde bir kez uygulanan 6 mg’dır.

Bir tedavi kürü;

Cilt enfeksiyonları için yaklaşık 1 ila 2 hafta ve kan ya da kalp enfeksiyonları için 2 ila 6 hafta sürmektedir.Tedavinizin ne kadar bir süre devam edeceğine doktorunuz karar verecektir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Bu dozlar yaklaşık 2 dakikalık bir sürede damardan (bir toplardamara) enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

CUBlCIN’in 18 yaş altı çocuklarda enfeksiyon tedavisinde kullanımı incelenmemiş olduğu için önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşın üzerinde iseniz, böbrekleriniz normal çalıştığı sürece size de diğer yetişkinler ile aynı doz verilecektir.

Özel Kullanım Durumları

Eğer böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa, CUBICIN size daha seyrek olarak uygulanır (gün aşırı olabilir). Eğer diyalize giriyorsanız ve bir sonraki CUBICIN dozunuz bir diyaliz gününe denk geliyorsa, o zaman CUBICIN size diyaliz seansınızdan sonra uygulanacaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Eğer hafif ya da orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz (Child-Pugh Sımf B) varsa CUBICIN uygulaması sırasında doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla (Child-Pugh Sınıf C) ilgili herhangi bir veri mevcut değildir.

Eğer CUBICIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CUBICIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Geçerli değildir.

CUBICIN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

CUBICIN tedavisini sonlandırmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe CUBICIN kullanmayı bırakmayınız.

CUBICIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CUBICIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Daptomisine karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa

Alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, CUBICIN almadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.

CUBICIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

CUBICIN de dahil olmak üzere neredeyse tüm antibakteriyel maddelerle tedavi edilen hastalarda akut alerjik reaksiyonlar gözlenmiştir. Hırıltı, nefes alma güçlüğü, döküntü ve ürtiker, ateş gibi alerjik reaksiyonu akla getirebilecek semptomlar yaşadığınız takdirde, hemen doktorunuza danışınız (daha fazla bilgi İçin bu talimatın 4. bölümüne bakınız).

Böbrek problemi yaşıyorsanız ya da daha önceden yaşadı iseniz, doktorunuzun CUBICIN dozunda değişiklik yapması gerekebilir (bu kullanma talimatının 3. bölümüne bakınız)

Kaslarda hassasiyet ya da ağrı veya kas güçsüzlüğü varsa (daha fazla bilgi için bu kullanma talimatının 4. bölümüne bakınız). Böyle bir etki fark ettiğiniz takdirde, bunu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size bir kan testi uygulayacak ve sonrasında CUBICIN tedavisine devam edip etmeyeceğinize karar verecektir.

El ya da ayaklarda anormal uyuşma, his kaybı ya da hareket güçlüğü var ise. Doktorunuz durumu değerlendirdikten sonra CUBICIN tedavisine devam edip etmeyeceğinize karar verecektir.

İshal,özellikle kanlı ishal probleminiz varsa

Yeni başlayan ya da gittikçe artan ateş, öksürük ya da nefes darlığı problemleriniz varsa. Bunlar, nadir görülen fakat ciddi bir akciğer hastalığı olan eozinofilik pnömoninin belirtileri olabilir. Eğer bu semptomları yaşarsanız, doktoruna haber veriniz. Doktorunuz akciğerlerinizin durumunu kontrol edecek ve CUBICIN tedavisine devam edip etmemeniz gerektiğine karar verecektir.

Doktorunuz hem tedaviye başlamadan önce hem de CUBICIN tedavisi sırasında sık sık kas sağlığınızı izlemek için kan testleri yapacaktır.

Eğer böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz CUBICIN tedavisi sırasında böbrek fonksiyonlarınızı ve kas sağlığınızı daha sık izleyecektir.

Size kan pıhtılaşma testi uygulanacaksa bu teste girmeden önce CUBICIN tedavisi gördüğünüzü doktorunuza bildiriniz çünkü CUBICIN bu testin sonucunu etkileyebilir.

CUBICIN zatürre (akciğer dokusunda gelişen bir enfeksiyon ya da enflamasyon) tedavisinde kullanılmaz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CUBICIN genellikle hamile kadınlara verilmemektedir. Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, CUBICIN kullanmaya başlamadan önce bunu doktorunuza bildiriniz.

CUBICIN Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza bilgi veriniz:

Kolesterolü düşürmek için kullanılan statinler, lipid düşürücü ilaçlar: CUBICIN tedavisi sırasında statin kullanımı, plazma kreatin fosfokinaz (CPK) testi kan değerlerini ve kasları etkileyen yan etkileri artırabilir, bu nedenle doktorunuz size CUBICIN vermemeye ya da statin tedavisini bir süre kesmeye karar verebilir.

Tobramisin kullanımı: Tobramisin, çeşitli bakteriyel enfeksiyon tiplerini tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir.

Varfarin kullanımı: Varfarin kan pıhtılaşmasını engellemek amacıyla kullanılan bir ilaçtır.

CUBICIN ile tedaviniz süresince bu ilaçları kullanmaktan kaçınmalısınız. Eğer bunlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuz size başka alternatif ilaçlan reçete edebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.