Cruter Nedir ve Ne İşe Yarar?

Cruter süspansiyondaki etkin madde sefpodoksimdir (proksetil tuzu olarak). Sefpodoksim etkin maddesi, vücutta enfeksiyona neden olan bakterileri öldüren, sefalosporin grubu bir antibiyotiktir.

Cruter, alt solunum yolu enfeksiyonlan (akut bronşit, toplumda kazanılmış pnömoni, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi); üst solunum yollan enfeksiyonlan (farenjit, bademcik İltihaplanması, akut orta kulak iltihabı, akut maksillar sinüzit); seksüel yolla bulaşan hastalıklar; kadınlarda görülen akut komplike olmayan makat (ano-rektal) enfeksiyonları; üriner enfeksiyonlar (sistit); cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlannda kullanılır.

Cruter, karton kutu içerisinde, 5 mL’lik kaşık ile birlikte kilitli kapaklı bal rengi şişelerde 100 mLTik süspansiyon hazırlamak için granül ve sulandırma için 2 adet 37 mİ saf su içeren plastik ampul şeklinde takdim edilir.

Cruter Nasıl Kullanılır?

Burun/boğaz enfeksiyonlarında: günde iki kez 100 mg (2’şer kaşık),

Sinüs enfeksiyonlarda: günde İki kez 200 mg (4’er kaşık),

Göğüs ve akciğer enfeksiyonlarda: günde iki kez 200 mg (4’er kaşık),

Sistit gibi alt idrar yolu enfeksiyonlarında: günde iki kez 100 mg (2’şer kaşık),

Seksüel yolla bulaşan hastalıklarda (gonore) ve kadınlarda görülen akut komplike olmayan makat (anorektal) enfeksiyonlannda: günde bir kez 200 mg (4 kaşık),

Cilt enfeksiyonlarda: günde iki kez 200 mg (4’er kaşık),

Sizin için en uygun dozu doktorunuz size tavsiye edecektir.

Cruteri Kullanımında Sulandırma Talimatları

Eşit olarak dağılmış bir süspansiyon elde etmek için: içerisinde oral süspansiyon için granül bulunan şişeye, plastik ampullerden birisinin içindeki saf suyun tamamı boşaltılarak iyice çalkalanır. Daha sonra diğer ampul içindeki saf suyun tamamı boşaltılarak iyice çalkalanır ve kullanıma hazır hale getirilir.

Hazırlanmış süspansiyon oral olarak kaşık ile birlikte alınır.

İlacınızı günün tam doğru zamanında almanız önemlidir. Hazırlanmış süspansiyonu her zaman yiyecekler ile birlikte alınız, çünkü yiyecekler süspansiyonun etki etmesine yardımcı olur.

NOT: Doktorunuz, ilacınızı almanın en iyi yolunu size tavsiye edecektir. İlacınızı nasıl ve ne zaman alacağınız hakkındaki bu tavsiyelere her zaman uyunuz ve kutu üzerindeki etiket bilgilerim her zaman okuyunuz. Eğer, emin değilseniz eczacınız da size yardımcı olabilir.

2 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.

Ancak, yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarında bozulma olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşlılarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Cruter Kullanımı

Böbrek yetmezliği: Kreatinin kleransı 40 mL/dak.’yı aşarsa, Cruter’in dozajı İçin düzenleme gerekmez. Bu değerin altında dozaj, uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan vakalar için doz ayarlaması gerekmez.

Eğer Cruter ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer, kazayla çok fazla ilaç kullanırsanız, ne yapmanız gerektiğini tavsiye edebilecek doktorunuz veya eczacınız ile temasa geçiniz.

Cruter den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Cruter Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer, ilacınızı zamanında almayı unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir dahaki ilaç alma zamanında çift doz almayınız. Yalnızca, sonraki dozu zamanında alınız. Daha önceki şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cruter Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tedavinizin tamamlandığını söyleyinceye kadar, ilacınızı almaya devam ediniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz de ilacı kesmeyiniz.

Eğer, ilacı keserseniz, durumunuz kötüleşebilir veya hastalığınız tekrarlayabilir.

Cruter Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Sefpodoksim ve pensilin dahil diğer antibiyotiklere veya bu ilacın içeriğindeki herhangi diğer bir maddeye karşı alerjiniz var ise bu ilacı kullanmayınız.

Bir alerjik reaksiyonun belirtileri arasında şunlar yer alır: döküntü, yutma veya nefes almada sorun, dudakların, yüzün, boğazın ve dilin şişmesi.

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri durumunuza uyuyorsa ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz Cruter’i doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan kullanmayınız.

Cruter Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Bu ilacı almaya başlamadan önce, aşağıdaki durumlara sahipseniz lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Eğer, kolitiniz varsa,

Eğer, herhangi bir böbrek probleminiz varsa,

Eğer, bu ilacın hazırlanması sırasında kullanılan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler kısmına bakınız).

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız,

Cruter İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Cruter, yiyecekler ile birlikte alınırsa biyoyararlanımı artar.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Cruter Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Cruter Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sefpodoksim insan sütüne geçer, bu nedenle emziren annelere verilirken dikkat edilmelidir.

Cruter Etken Maddesi Nedir?

Cruter süspansiyon sakkaroz içerdiği için; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Cruter süspansiyon aspartam içerdiğinden fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan İnsanlar için zararlı olabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Cruter Kullanılır mı?

Reçetesiz olarak satın aldığınız ilaçlar dahil, kullandığınız tüm ilaçlar hakkında doktorunuza bilgi vermeniz önemlidir.

Hazımsızlık tedavisinde kullanılan antiasitler;

Ranitidin veya simetidin gibi antiülser tedavileri;

İdrar akışını artırmak için kullanılan diüretikler;

Enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozit antibiyotikler;

Probenesid; kumarin, varfarin gibi antikoagülanlar veya estrojenler

Cruter süspansiyon ile etkileşime girebilir. Antiasitler ve antiülser tedavisinde kullanılan ranitidin ve simetidin gibi İlaçlar, Cruter’den 2-3 saat sonra alınmalıdır. Doktorunuz bunları bilir ve gerekli görürse tedaviyi değiştirecektir.

Bu ilacı kullandığınız sırada, herhangi bir test (kan, idrar veya diagnostik) yaptırmanız gerekirse, Cruter süspansiyon kullandığınızı, doktorunuzun bildiğinden emin olunuz.

Cruter Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cruter’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Cruter’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eğer döküntü, eklem ağrısı, yutkunma ve nefes alma problemleriniz,dudaklar, yüz, boğaz veya dilde şişkinlik gibi belirtileri içeren aleıjik reaksiyonunuz varsa.
 • Dudaklar, gözler, ağız, burun veya genitallerin çevresindeki deride su toplama ve kabarcıklar. Aynca grip benzeri semptomlar ve ateş. Bu Stevens-Johnson sendromu olabilir.
 • Vücut üzerinde deri tabakalannın soyularak ağnlı açık geniş alanlar oluşturduğu şiddetli su toplamış kabartı. Aynca genel olarak iyi hissetmeme, ateş, titreme ve kas ağnlan. Bu toksik epidermal nekroliz olabilir.
 • Pembe/kırmızı halkalı ve kaşıntılı, pullu veya sıvı ile dolu soluk bir merkezi olan deri kabartı ve lezyonlan. Kabartı özellikle avuç içi veya ayak tabanlarında ortaya çıkabilir. Bu multiform enterne olarak adlandırılan ilaca karşı şiddetli bir alerjinin belirtileri olabilir.
 • Normalden daha çabuk enfeksiyon kapabilirsiniz. Bu bir kan hastalığından dolayı olabilir. Eğer uzun süreden beri ilacı alıyorsanız bu daha muhtemeldir.
 • Derinin, gözlerin veya ağzın sararması ve yorgun hissetme. Ayrıca normalden daha soluk olabilirsiniz. Bu aneminin ciddi bir tipinden dolayı olabilir.
 • Şiddetli ishal varsa.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Hasta hissetme (bulantı) veya hasta olma (kusma)
 • Karın ağrıları
 • baş ağrıları
 • Baş dönmesi hissetme
 • Kulakta çınlamalar
 • Yorgun veya güçsüz hissetme
 • Kabartısız kaşıntılı deri
 • Uyuşma veya karıncalanma

Bunlar Cruter’in hafif yan etkileridir.

 • Kan testleri
 • Cruter kan testinde gözüken karaciğer enzimlerinin düzeylerini değiştirebilir. Bu karaciğerinizin düzgün bir şekilde çalışmadığı anlamına gelebilir.

Eğer ilaca karşı kötü bir reaksiyon verdiğinizi veya herhangi bir problem yaşadığınızı düşünüyorsanız, bunu doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Araç ve makina kullanımı

Cruter alırken sersemlik hissi oluşabileceğinden, böyle bir durumda araç ve makine kullanım becerisi bozulabilir. Bu ilacı aldığınızda araç ve makine kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.